Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Vincent De Wolf Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Vincent De Wolf

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Vincent De Wolf

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent De Wolf (MR)


Cumuleo's enquête van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Vincent De Wolf over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Vincent De Wolf VOOR een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting.

Commentaar van De Wolf Vincent: Je suis signataire de la proposition parlementaire qui en fait la demande.


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring). Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2020

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale146 195,92
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Etterbeek 10 124,00 - 50 614,00
PrésidentAgence immobilière sociale d'Etterbeek-
MembreConférence des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale-
Membre du conseil d'administrationLes amis de l'académie Constantin Meunier-
PrésidentLogement et harmonie sociale-
Membre du conseil d'administrationMission locale pour l'emploi d'Etterbeek-
Maître de conférencesUniversité libre de Bruxelles1,00 - 5 061,00
GérantVincent De Wolf & associésArrondi à 100 000,00
Totaal: van 257.549,92 tot 351.869,92 euro bruto


2020

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Vincent De Wolf
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député103150,78 *Openbare mandaten en functies29-06-1999
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - vice-président13349,10 *Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune d'Etterbeek - bourgmestre47201,83Openbare mandaten en functies2-01-1992
Mission Locale pour l'Emploi d'Etterbeek asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies
Agence Immobilière Sociale d'Etterbeek asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies
Logement et Harmonie Sociale asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies
Les Amis de l'Académie Constantin Meunier asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies
Conférence des bourgmestres - membrePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies
AvocatPlus de 10000 euros brut par moisPrivate beroepsactiviteiten
Université Libre de Bruxelles - maître de conférenceDe 1 à 499 * euros  brut par moisPrivate beroepsactiviteiten

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën. Het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".


2019

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale52 267,6126/05/19
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale62 618,4026/05/19
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Etterbeek10 049,00 - 50 240,00
PrésidentAgence immobilière sociale d'Etterbeek-
MembreConférence des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale-
AdministrateurLes amis de l'académie Constantin Meunier-
PrésidentLogement et Harmonie sociale-
AdministrateurMission locale pour l'emploi d'Etterbeek-
Vice-présidentMouvement Réformateur-29/11/19
Maître de conférencesUniversité Libre de Bruxelles1,00 - 5 024,00
GérantVincent De Wolf & AssociésArrondi à 100 000,00
Totaal: van 225.417,01 tot 320.149,01 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2019

2019

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Vincent De Wolf
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député127.296,54Openbare mandaten en functies29-06-1999
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - président de groupeOpenbare mandaten en functies30-09-201126-05-2019
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - vice-président18.531,76Openbare mandaten en functies18-07-2019
Parlement francophone bruxellois - secrétaireOpenbare mandaten en functies12-06-201426-05-2019
Commune d'Etterbeek - bourgmestre46.446,52Openbare mandaten en functies02-01-1992
Mission Locale d'Etterbeek asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies
AIS d'Etterbeek asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies
LHS asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies
Les Amis de l'Académie Constantin Meunier asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies
Conférence des bourgmestres - membreOpenbare mandaten en functies
Université Libre de Bruxelles - maître de conférenceDe 1 à 499 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten
AvocatPlus de 10.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale152.394,52
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Etterbeek50 001,00 - 100 000,00
PrésidentAgence Immobilière Sociale d'Etterbeek-
MembreConférence des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale-
AdministreurLes Amis de l'Académie Constantin Meunier-
PrésidentLogement et Harmonie Sociale-
AdministrateurMission locale pour l'Emploi d'Etterbeek-
Vice-PrésidentMouvement Réformateur-
Maître de conférenceUniversité Libre de Bruxelles1,00 - 5 000,00
GérantVincent De Wolf & AssociésArrondi à 100 000,00
Totaal: van 302.397,52 tot 407.393,52 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2018

2018

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Vincent De Wolf
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député125429,68Openbare mandaten en functies29/06/1999
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - président de groupe26964,84Openbare mandaten en functies30/09/201126/05/2019
Parlement francophone bruxellois - secrétaireOpenbare mandaten en functies12/06/201426/05/2019
Commune d'Etterbeek - bourgmestre56390,38Openbare mandaten en functies2/01/1992
Mission Locale d'Etterbeek asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies
AIS d'Etterbeek asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies
LHS asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies
Conférence des bourgmestres - membreOpenbare mandaten en functies
Université Libre de Bruxelles - maître de conférenceDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten
AvocatDe 5.001 à 10.000Private beroepsactiviteiten

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
123 532,62
bruto per jaar
⇒ 2018
Chef/Président de groupeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
20 428,02
bruto per jaar
⇒ 2018
Membre du bureauParlement francophone bruxellois
6 139,62
bruto per jaar
⇒ 2018
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune d'Etterbeek
88 373,09
bruto per jaar
⇒ 2018
MembreConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2018
Administrateur - PrésidentAgence immobilière sociale communale⇒ 2018
Administrateur-déléguéMission locale pour l'emploi⇒ 2018
AdministrateurRégie communale autonome RCA29/05/17
Maître de ConférencesUniversité Libre de Bruxelles⇒ 2018
Vice-présidentMR Mouvement Réformateur⇒ 2018
Avocat - GérantVincent De Wolf & Associés sprl⇒ 2018
AdministrateurCentre d'accueil et d'hébergement pour usagers de drogues - Transit asbl⇒ 2018
AdministrateurCommune Ferme à la Ville asbl18/05/17
AdministrateurCrèche Sainte-Geneviève29/05/17
AdministrateurLes Amis de l'Académie Constantin Meunier asbl⇒ 2018
Administrateur - PrésidentLogement et Harmonie sociale asbl⇒ 2018
AdministrateurUpdate center asbl14/01/17
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 4 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2017

2016

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
Chef/Président de groupeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2017
DéputéParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles20/09/16
Membre du bureauParlement francophone bruxellois⇒ 2017
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune d'Etterbeek
59 175,42
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurERIP31/03/16
MembreConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2017
Président du conseil d'administrationAgence immobilière sociale communale⇒ 2017
AdministrateurAgence locale pour l'Emploi01/12/16
Administrateur-déléguéMission locale pour l'emploi⇒ 2017
AdministrateurRégie communale autonome RCA⇒ 2017
Membre du collège et du conseil de policeZone de police Montgomery⇒ 2017
Maître de ConférencesUniversité Libre de Bruxelles⇒ 2017
Vice-présidentMR Mouvement Réformateur⇒ 2017
AdministrateurAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB01/12/16
Avocat - GérantVincent De Wolf & Associés sprl⇒ 2017
AdministrateurCentre d'accueil et d'hébergement pour usagers de drogues - Transit asbl⇒ 2017
AdministrateurCommune Ferme à la Ville asbl⇒ 2017
AdministrateurCrèche Sainte-Geneviève⇒ 2017
AdministrateurLes Amis de l'Académie Constantin Meunier asbl⇒ 2017
Président du conseil d'administrationLogement et Harmonie sociale asbl⇒ 2017
AdministrateurUpdate center asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2016

2015

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
FractievoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement⇒ 2016
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2016
Lid bureauBrussels Franstalig Parlement⇒ 2016
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Etterbeek
84 938,37
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool⇒ 2016
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2016
LidConseil Consultatif de la Personne Handicapée⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurGemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor⇒ 2016
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen⇒ 2016
BestuurderCentre de Guidance d'Etterbeek⇒ 2016
Gedelegeerd bestuurderMission locale pour l'emploi⇒ 2016
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG⇒ 2016
LectorUniversité Libre de Bruxelles⇒ 2016
OndervoorzitterMR Mouvement Réformateur⇒ 2016
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB⇒ 2016
Lid raadgevend comitéEthias31/07/15
Advocaat - ZaakvoerderVincent De Wolf & Associés sprl⇒ 2016
Ondervoorzitter raad van bestuurEtterbeek sports asbl⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurLa Vie Etterbeekoise asbl⇒ 2016
BestuurderAtrium La Chasse asbl⇒ 2016
BestuurderCommune Ferme à la Ville asbl⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurCrèche Sainte-Geneviève⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurLogement et Harmonie sociale asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2015

2014

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
FractievoorzitterParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles17/06/14
Lid bureauParlement francophone bruxellois01/07/14
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune d'Etterbeek
84 938,37
bruto per jaar
BestuurderERIP
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale
LidConseil Consultatif de la Personne Handicapée
Voorzitter raad van bestuurAgence immobilière sociale communale
BestuurderAgence locale pour l'Emploi
BestuurderCentre de Guidance d'Etterbeek
BestuurderRégie communale autonome RCA
LectorUniversité Libre de Bruxelles
BestuurderAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB
Lid raadgevend comitéETHIAS
Advocaat - ZaakvoerderVincent De Wolf & Associés sprl
Ondervoorzitter raad van bestuurEtterbeek sports asbl
Voorzitter raad van bestuurLa Vie Etterbeekoise asbl
BestuurderCommune Ferme à la Ville asbl
Voorzitter raad van bestuurCrèche Sainte-Geneviève
Voorzitter raad van bestuurLogement et Harmonie sociale asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2014

2013

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 711,08
bruto per jaar
FractievoorzitterParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune d'Etterbeek
84 938,37
bruto per jaar
BestuurderERIP
VoorzitterAgence immobilière sociale communale
BestuurderAgence locale pour l'Emploi
BestuurderCentre de Guidance d'Etterbeek
BestuurderRégie communale autonome RCA
BestuurderAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB
Lid raadgevend comitéETHIAS24/06/13
Avocat et GérantVincent De Wolf & Associés sprl
OndervoorzitterEtterbeek sports asbl
VoorzitterLa Vie Etterbeekoise asbl
BestuurderCommune Ferme à la Ville asbl
Voorzitter raad van bestuurLogement et Harmonie sociale asbl
Maître de conférenceSolvay Brussels School
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2013

2012

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
109 589,38
bruto per jaar
FractieleiderParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune d'Etterbeek
83 274,80
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
VoorzitterAgence immobilière sociale communale
BestuurderCentre de Guidance d'Etterbeek
BestuurderRégie communale autonome RCA
BestuurderAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB
Avocat et GérantVincent De Wolf & Associés sprl
OndervoorzitterEtterbeek sports asbl
VoorzitterLa Vie Etterbeekoise asbl
Politiek secretarisMR Régionale de Bruxelles
Maître de conférenceSolvay Brussels School
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2012

2011

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
FractieleiderBrussels Hoofdstedelijk Parlement
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Etterbeek
81 642,95
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
VoorzitterGemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
AssistentULB
OndervoorzitterPRL Etterbeek
Politiek secretarisPRL Régionale de Bruxelles
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB
Avocat - Administrateur déléguéVincent De Wolf & Associés sprl
OndervoorzitterCentre des Sports asbl
VoorzitterLa Vie Etterbeekoise asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2011

2010

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
OndervoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Etterbeek
80 042,83
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
VoorzitterAgence immobilière sociale
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
AssistentULB
OndervoorzitterPRL Etterbeek
Politiek secretarisPRL régionale de Bruxelles
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB
Avocat - Administrateur déléguéVincent De Wolf & Associés sprl
OndervoorzitterCentre des Sports asbl
VoorzitterLa Vie etterbeekoise
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2010

2009

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
OndervoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Etterbeek
78 469,09
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
VoorzitterAgence immobilière sociale
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
AssistentULB
OndervoorzitterPRL Etterbeek
Politiek secretarisPRL régionale de Bruxelles
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB
Avocat - Administrateur déléguéVincent De Wolf & Associés sprl
OndervoorzitterCentre des Sports asbl
VoorzitterLa Vie etterbeekoise
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2009

2008

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
96 859,51
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Etterbeek
78 469,09
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
AssistentULB
OndervoorzitterPRL Etterbeek
Politiek secretarisPRL régionale de Bruxelles
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB
Avocat - Administrateur déléguéVincent De Wolf & Associés sprl
OndervoorzitterCentre des Sports asbl
VoorzitterLa Vie etterbeekoise
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2008

2007

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 978,13
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Etterbeek
73 943,24
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
BestuurderSORELO31/05/07
AssistentULB
BestuurderAssociation Hospitalière d'Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek et Ixelles - Hôpitaux Iris Sud14/11/07
OndervoorzitterPRL Etterbeek
Lid bureauPRL régionale de Bruxelles
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB
Avocat - Administrateur déléguéVincent De Wolf & Associés sprl
VoorzitterCentre des Sports asbl27/06/07
VoorzitterLa Vie etterbeekoise
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2007

2006

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 935,89
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Etterbeek
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
BestuurderSORELO
AssistentULB
Membre du conseil facultaireULB
BestuurderAssociation Hospitalière d'Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek et Ixelles - Hôpitaux Iris Sud
OndervoorzitterPRL Etterbeek
Lid bureauPRL régionale de Bruxelles
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB
Gedelegeerd bestuurderVincent De Wolf & Associés sprl
VoorzitterCentre des Sports asbl
VoorzitterLa Vie etterbeekoise
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2006

2005

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
89 927,22
bruto per jaar
BurgemeesterGemeente Etterbeek
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
BestuurderSORELO
AssistentULB
Membre du conseil facultaireULB
BestuurderAssociation Hospitalière d'Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek et Ixelles - Hôpitaux Iris Sud
OndervoorzitterPRL Etterbeek
Lid bureauPRL régionale de Bruxelles
BestuurderAssociation de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale
Gedelegeerd bestuurderVincent De Wolf & Associés sprl
VoorzitterCentre des Sports asbl
VoorzitterLa Vie etterbeekoise
Advocaat-
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)GIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2005

2004

Vincent De Wolf • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
88 130,60
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Etterbeek
AssistentULB
Membre du conseil facultaireULB
Vice-président (section locale)PRL
Lid bureauPRL Région
Advocaat-
BestuurderAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale
BestuurderIRIS
BestuurderAutonome gemeentebedrijf
BestuurderSORELO
VoorzitterCentre des Sports asbl
VoorzitterVie Etterbeekoise asbl
Gedelegeerd bestuurderVincent De Wolf & Associés sprl
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)GIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vincent De Wolf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vincent De Wolf in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Vincent De Wolf

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: De Wolf Vincent

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Vincent De Wolf