Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Carl Devlies Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Carl Devlies

Carl Devlies

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Devlies (CD&V)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Carl Devlies heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Carl Devlies heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2017

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
94 124,39
bruto per jaar
⇒ 2018
Lid van het college van censorenNationale Bank van België15/05/17
Lid van het remuneratie- en benoe- mingscomitéNationale Bank van België15/05/17
Ondervoorzitter van de raad van bestuurBrabanthal VZW⇒ 2018
Voorzitter van het directiecomitéBrabanthal VZW⇒ 2018
BestuurderRegionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven VZW⇒ 2018
BestuurderZorgbedrijf Leuven⇒ 2018
BestuurderUnitas VZW⇒ 2018
BestuurderPatria-Leuven VZW⇒ 2018
Advocaat - ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies BVBA⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.


2016

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
92 277,37
bruto per jaar
⇒ 2017
Lid van het college van censorenNationale Bank van BelgiE⇒ 2017
Lid van het remuneratie- en benoe- mingscomitéNationale Bank van BelgiE⇒ 2017
Ondervoorzitter van de raad van bestuurBrabanthal VZW⇒ 2017
Voorzitter van het directiecomitéBrabanthal VZW⇒ 2017
BestuurderRegionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven VZW⇒ 2017
BestuurderUnitas VZW⇒ 2017
BestuurderPatria-Leuven VZW⇒ 2017
ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies BVBA⇒ 2017
Advocaat-⇒ 2017
BestuurderZorgbedrijf Leuven⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.


2015

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
90 468,31
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Lid college van censorenNationale Bank van België⇒ 2016
Lid van het Remuneratie- en benoe- mingscomitéNationale Bank van België⇒ 2016
Ondervoorzitter raad van bestuurBrabanthal VZW⇒ 2016
Voorzitter directiecomitéBrabanthal VZW⇒ 2016
BestuurderKatholiek Basisonderwijs Sancta Maria Leuven VZW⇒ 2016
BestuurderRegionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven VZW⇒ 2016
BestuurderUnitas VZW⇒ 2016
BestuurderPatria-Leuven VZW⇒ 2016
ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies BVBA⇒ 2016
Advocaat-⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.


2014

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 329,10
bruto per jaar
28/04/14
SchepenStad Leuven
90 468,31
bruto per jaar
Lid college van censorenNationale Bank van België26/05/14
Lid van het remuneratie- en benoe- mingscomitéNationale Bank van België11/06/14
Ondervoorzitter raad van bestuurBrabanthal VZW
Voorzitter directiecomitéBrabanthal VZW
BestuurderKatholiek Basisonderwijs Sancta Maria Leuven VZW
BestuurderUNITAS VZW
BestuurderPatria-Leuven VZW
ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies BVBA
Advocaat-
BestuurderH. Hartziekenhuis VZW
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Carl Devlies in 2014

2013

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 328,40
bruto per jaar
SchepenStad Leuven
90 468,31
bruto per jaar
ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies BVBA
Advocaat-
BestuurderA.Z. Heilig Hart Leuven
BestuurderBasisschool Sancta Maria
Ondervoorzitter raad van bestuurBrabanthal VZW
Voorzitter directiecomitéBrabanthal VZW
BestuurderPatria VZW
BestuurderUnitas VZW
Bezoldigingsplafond voor 2013: 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.


2012

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 214,12
bruto per jaar
SchepenStad Leuven
88 696,57
bruto per jaar
ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies BVBA
Advocaat-
Ondervoorzitter raad van bestuurBrabanthal VZW
Voorzitter directiecomitéBrabanthal VZW
BestuurderPatria VZW
BestuurderUnitas VZW
Bezoldigingsplafond voor 2012: 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.


2011

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale regering, Coördinatie van de fraudebestrijding05/12/11
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
06/12/11
SchepenStad Leuven
86 958,41
bruto per jaar
06/12/11
ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies bvba06/12/11
Advocaat-
Ondervoorzitter raad van bestuurBrabanthal vzw
Voorzitter directiecomitéBrabanthal vzw
Bestuurdervzw Patria
Bestuurdervzw Unitas
Bezoldigingsplafond voor 2011: 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Carl Devlies in 2011

2010

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale regering, Coördinatie van de fraudebestrijding
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
06/07/10
ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies bvba
Advocaat-
Ondervoorzitter raad van bestuurBrabanthal vzw
Ondervoorzitter directiecomitéBrabanthal vzw
Bestuurdervzw Patria
Bestuurdervzw Unitas
Bezoldigingsplafond voor 2010: 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Carl Devlies in 2010

2009

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale regering, Coördinatie van de fraudebestrijding
Voorzitter directiecomitéBrabanthal
ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies bvba
Advocaat-
Ondervoorzitter raad van bestuurBrabanthal vzw
Bestuurdervzw Patria
Bestuurdervzw Unitas
Bezoldigingsplafond voor 2009: 165 763,62 euro bruto.


2008

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale regering, Coördinatie van de fraudebestrijding20/03/0830/12/08
StaatssecretarisFederale regering, Coördinatie van de fraudebestrijding30/12/08
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
97 654,63
bruto per jaar
20/03/08
SchepenStad Leuven28/04/08
Voorzitter directiecomitéBrabanthal
VoorzitterCentrummanagement20/03/08
VoorzitterSportpromotie vzw20/03/08
ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies bvba
Advocaat-
Ondervoorzitter raad van bestuurBrabanthal vzw
Bestuurdervzw Patria
Bestuurdervzw Unitas
Bezoldigingsplafond voor 2008: 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Carl Devlies in 2008

2007

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 727,39
bruto per jaar
SchepenStad Leuven
BestuurderHELICS18/04/07
Voorzitter directiecomitéHELICS18/04/07
Vice-voorzitter raad van bestuurBrabanthal
Voorzitter directiecomitéBrabanthal
VoorzitterCentrummanagement
VoorzitterSportpromotie vzw
Advocaat-
Zaakvoerder-
BestuurderLeuvenement vzw
Bezoldigingsplafond voor 2007: 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Carl Devlies in 2007

2006

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 685,15
bruto per jaar
SchepenStad Leuven
BestuurderHELICS
Voorzitter directiecomitéHELICS
Voorzitter directiecomitéBrabanthal
VoorzitterCentrummanagement
VoorzitterSportpromotie vzw
Advocaat - ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies bvba
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB Leuven
BestuurderLeuvenement vzw
Bezoldigingsplafond voor 2006: 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.


2005

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
89 927,22
bruto per jaar
SchepenStad Leuven
BestuurderHELICS
Voorzitter directiecomitéHELICS
VoorzitterSportpromotie vzw
Advocaat - ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies bvba
BeheerderAGBL
Voorzitter directiecomitéBrabanthal vzw
VoorzitterCentrummanagement vzw
BeheerderLeuvenement vzw
Bezoldigingsplafond voor 2005: 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.


2004

Carl Devlies • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
88 130,60
bruto per jaar
SchepenStad Leuven
Vice-voorzitter raad van bestuurHelics
Voorzitter directiecomitéHelics
Voorzitter directiecomitéINTERGEM
Voorzitter directiecomitéBrabanthal
VoorzitterCentrummanagement
Advocaat - ZaakvoerderAdvocatenkantoor Devlies Bvba
Bezoldigingsplafond voor 2004: 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Carl Devlies toegevoegd.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Carl Devlies

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Devlies Carl

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Carl Devlies