Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Stéphane Herbeuval Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Stéphane Herbeuval

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Stéphane Herbeuval

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Stéphane Herbeuval

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Stéphane Herbeuval heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Stéphane Herbeuval heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
EchevinCommune de Rouvroy
22.353,60
euro bruto voor de bezoldigde periode
MembreComité de concertation Commune/CPAS
AG - DéléguéIDELUX Intercommunale
AG - DéléguéORES Assets Intercommunale
AG - MembreMaison Virtonnaise SC
PrésidentMaison du Pain ASBL
Membre - ReprésentantEcole de Musique de Rouvroy
CA - Membre - ReprésentantBibliothèque - Ludothèque EPN de Rouvroy
Membre - ReprésentantGroupement d'information Géographique
Administrateur - PrésidentRégie Communale ROX
ReprésentantComité de Concertation et Négociation syndicale
AdministrateurMusées Gaumais ASBL
AG - Membre - ReprésentantMaison de la Culture Sud Luxembourg
Adjoint DRHBurgo Ardennes SA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Rouvroy10 001,00 - 50 000,0003/12/18
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Rouvroy1,00 - 5 000,0003/12/18
AdministrateurBibliothèque de Rouvroy asbl-
Adjoint direction RHBurgo Ardennes S.A50 001,00 - 100 000,00
MembreComité concertation commune CPAS-
MembreComité concertation syndicale-
MembreComité Ecole de musique de Rouvroy-
Membre effectifContrat de Rivière Semois-Chiers asbl-
AdministrateurLa Terrienne Luxembourg scrl-
PrésidentMaison du pain asbl-
AdministrateurMusées gaumais asbl-
Président du Conseil d'AdministrationRCA le ROx-
Membre du Conseil de PoliceZone de Police de Gaume1,00 - 5 000,00
Totaal: van 60.004,00 tot 160.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Rouvroy
22.037,51
bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurBibliothèque Rouvroy ASBL?
MembreComité de concertation Commune/CPAS?
MembreEcole Musique Rouvroy?
MembreGroupement d'informations géographiques?
AG - DéléguéIDELUX Intercommunale?
AG - DéléguéMaison Virtonnaise SC?
PrésidentMaison du Pain ASBL?
AG - DéléguéORES Assets?
Administrateur-présidentRCA ROX?
Membre conseillerZone de police Sud Lux
75
bruto voor de bezoldigde periode
?
Adjoint DRHBurgo Ardennes SA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Rouvroy
21.708,00
bruto voor de bezoldigde periode
AG - MembreAIVE Assainissement intercommunale
AdministrateurBilbliothèque
ConseillerConseil Police
75
bruto voor de bezoldigde periode
?
Comité de gestion - MembreEcole de Musique
AG - MembreIDELUX intercommunale
AG - MembreIDELUX intercommunale
MembreMaison cuit. Arlon asbl
PrésidentMaison du Pain asbl
AdministrateurMusées Gaumais asbl
AG - MembreORES Assets intercommunale
AdminRCA ROX
AG - MembreSOFILUX intercommunale
AG - MembreTerrienne Lux asbl
AG - MembreUVCW asbl
Adjoint DRHBurgo Ville d'Andenne sa

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Rouvroy⇒ 2018
MembreComité de Concertation Commune/CPAS⇒ 2018
MembreProgramme communal de Développement rural PCDR⇒ 2018
AdministrateurBibliothèque communale⇒ 2018
MembreContrat de Rivière Semois-Chiers⇒ 2018
PrésidentLa Maison du Pain asbl⇒ 2018
PrésidentRégie communale autonome RCA⇒ 2018
MembreUnion des Villes et Communes de Wallonie⇒ 2018
Membre du conseil de policeZone de police de Gaume⇒ 2018
Membre du comité de gestionEcole de Musique⇒ 2018
Cadre (adjoint DRH)-⇒ 2018
MembreVirtonaise sc⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.


2016

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Rouvroy
22 227,04
bruto per jaar
⇒ 2017
MembreProgramme communal de Développement rural PCDR⇒ 2017
AdministrateurBibliothèque communale⇒ 2017
MembreContrat de Rivière Semois-Chiers⇒ 2017
PrésidentLa Maison du Pain asbl⇒ 2017
AdministrateurLa Terrienne du Luxembourg sc⇒ 2017
AdministrateurLes Musées Gaumais⇒ 2017
MembreMaison de la Culture du Sud-Luxembourg⇒ 2017
PrésidentRégie communale autonome RCA01/01/16⇒ 2017
MembreUnion des Villes et Communes de Wallonie⇒ 2017
Membre du conseil de policeZone de police de Gaume⇒ 2017
Membre du comité de gestionEcole de Musique⇒ 2017
AdministrateurGroupe de travail provincial culturel⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.


2016

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevinCommune de RouvroyNeeOorspronkelijk mandaat
MembreAIVENeeAfgeleid mandaat
AdministrateurBibliothèque communaleNeeAfgeleid mandaat
Membre du comité de gestionEcole de MusiqueNeeAfgeleid mandaat
MembreIDELUXNeeAfgeleid mandaat
MembreIDELUX AssainissementNeeAfgeleid mandaat
MembreIDELUX FinancesNeeAfgeleid mandaat
MembreIDELUX Projets publicsNeeAfgeleid mandaat
MembreLa Maison Virtonaise scrlNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurLa Terrienne du Luxembourg scrlNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurLe Musée gaumais asblNeeAfgeleid mandaat
MembreMaison culturelle asblNeeAfgeleid mandaat
MembreORES AssetsNeeAfgeleid mandaat
PrésidentRCA ROxNeeAfgeleid mandaat
MembreSofiluxNeeAfgeleid mandaat
MembreUnion des Villes et Communes de Wallonie UVCW asblNeeAfgeleid mandaat
Conseiller de policeZone de police de GaumeNeeAfgeleid mandaat
DRH AdjointBurgo Ardennes saNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentMaison du Pain asblNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rouvroy
21 792,89
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
LidOverlegcomité gemeente/O.C.M.W.⇒ 2016
BestuurderBibliothèque communale⇒ 2016
LidContrat de Rivière Semois-Chiers⇒ 2016
VoorzitterLa Maison du Pain asbl⇒ 2016
BestuurderLa Terrienne du Luxembourg sc⇒ 2016
BestuurderLes Musées Gaumais⇒ 2016
LidUnion des Villes et Communes de Wallonie⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Gaumestreek⇒ 2016
Lid beheerscomitéEcole de Musique⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.


2014

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Rouvroy
21 792,89
bruto per jaar
BestuurderBibliothèque communale
VoorzitterLa Maison du Pain asbl
BestuurderMusées gaumais (Les)
Lid politieraadZone de police de Gaume
HRD kaderlid-
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.


2013

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Rouvroy
21 792,89
bruto per jaar
BestuurderBibliothèque communale
BestuurderMusées gaumais (Les)
Lid politieraadZone de police de Gaume
Kaderlid-
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.


2012

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Rouvroy
21 366,046
bruto per jaar
LidBibliothèque communale
PenningmeesterFoyer culturel de Rouvroy
VoorzitterMaison du Pain (la) asbl
LidEcole de Musique communale
Kaderlid-
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.


2011

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rouvroy
20 215,79
bruto per jaar
28/05/11
GemeenteraadslidGemeente Rouvroy28/05/11
PenningmeesterFoyer culturel de Rouvroy
VoorzitterMaison du Pain (la) asbl
Kaderlid-
Lid adviesraadBibliothèque communale
Lid adviesraadEcole de musique de Rouvroy
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Stéphane Herbeuval in 2011

2010

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Rouvroy
33 032,56
bruto per jaar
16/09/1007/10/10
GemeenteraadslidGemeente Rouvroy16/09/10
GemeenteraadslidGemeente Rouvroy07/10/10
PenningmeesterFoyer culturel de Rouvroy
VoorzitterMaison du Pain (la) asbl
Kaderlid-
Lid adviesraadEcole de musique de Rouvroy
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Stéphane Herbeuval in 2010

2009

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Rouvroy
32 383,11
bruto per jaar
06/03/09
PenningmeesterFoyer culturel de Rouvroy
VoorzitterMaison du Pain (la) asbl
Kaderlid-
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Stéphane Herbeuval in 2009

2008

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Rouvroy
32 383,11
bruto per jaar
BestuurderBibliothèque interlocale Rouvroy-Meix
PenningmeesterFoyer culturel de Rouvroy
VoorzitterMaison du Pain
BestuurderAcadémie de musique communale
Kaderlid-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.


2007

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Rouvroy
30 515,40
bruto per jaar
PenningmeesterFoyer culturel de Rouvroy
VoorzitterMaison du Pain
Kaderlid-
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Stéphane Herbeuval toegevoegd.


2006

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Rouvroy
PenningmeesterFoyer culturel de Rouvroy
VoorzitterMaison du Pain
Kaderlid-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BurgemeesterGemeente Rouvroy
Kaderlid-
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


2004

Stéphane Herbeuval • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Rouvroy
Kaderlid-
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Stéphane Herbeuval

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Herbeuval Stéphane

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Stéphane Herbeuval