Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Koen Meesters Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Koen Meesters

Koen Meesters

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Meesters

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Koen Meesters heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Koen Meesters heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 | Mandaten 2007 | Mandaten 2006 | Mandaten 2005 | Mandaten 2004 |

De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zijn tijdelijk toegankelijk via de bordeauxrode box in de rechterkolom "ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD"

2017

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 16
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéFAMIFED⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid01/02/17⇒ 2018
Lid van diverse comitésRijksdienst voor Arbeidsvoorziening⇒ 2018
Effectief lidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2018
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Effectief lideHealth-platform⇒ 2018
Effectief lidNationaal Pensioencomité⇒ 2018
Lid van het dagelijks bestuurACV⇒ 2018
Lid van het nationaal bestuurACV⇒ 2018
Nationaal secretarisACV⇒ 2018
BestuurslidACV - Verbond Leuven⇒ 2018
BestuurslidACV - Verbond Limburg⇒ 2018
Lid van de juridische commissieInstituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)⇒ 2018
Effectief lidFonds voor Sluiting van Ondernemingen⇒ 2018
BestuurderINAS⇒ 2018
Effectief lidKoepel Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11⇒ 2018
Effectief lidRaadgevend Comité voor het Vrije Verkeer van Werk- nemers - EU⇒ 2018
Lid van diverse comitésRIZIV⇒ 2018
Effectief lidTechnisch Comité voor het Vrije Verkeer van Werkne- mers - EU⇒ 2018
BestuurderWelzijnszorg VZW⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.


2016

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 18
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 17
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéFAMIFED⇒ 2017
Lid van diverse comitésRijksdienst voor Arbeidsvoorziening⇒ 2017
Effectief lidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2017
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Effectief lidNationaal Pensioencomité⇒ 2017
Lid van het dagelijks bestuurACV⇒ 2017
Lid van het nationaal bestuurACV⇒ 2017
Nationaal secretarisACV⇒ 2017
Lid van de juridische commissieInstituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)⇒ 2017
BestuurslidACV (verbond Leuven)⇒ 2017
BestuurslidACV (verbond Limburg)⇒ 2017
BestuurderINAS⇒ 2017
Effectief lidKoepel Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.1101/06/16⇒ 2017
Effectief lidRaadgevend Comité voor het Vrije Verkeer van Werk- nemers01/09/16
Lid van diverse comitésRIZIV⇒ 2017
Effectief lidTechnisch Comité voor het Vrije Verkeer van Werkne- mers01/09/16
BestuurderWelzijnszorg VZW01/06/16⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2016

2015

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFAMIFED⇒ 2016
Lid van diverse comitésRijksdienst voor Arbeidsvoorziening⇒ 2016
Effectief lidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2016
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2016
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Effectief lidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid⇒ 2016
Effectief lidRIZIV - Algemene Raad van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging⇒ 2016
Effectief lidRIZIV - Beheerscomités van de Dienst voor Uitkerin- gen⇒ 2016
Lid dagelijks bestuurACV⇒ 2016
Lid van het nationaal bestuurACV⇒ 2016
Nationaal secretarisACV⇒ 2016
Lid van de juridische commissieInstituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)⇒ 2016
Effectief lidRaadgevend Comité voor het Vrije Verkeer van Werk- nemers⇒ 2016
Effectief lidTechnisch Comité voor het Vrije Verkeer van Werkne- mers⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.


2014

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 14
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéDienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid31/12/14
Lid beheerscomitéFAMIFED01/04/14
Lid van diverse comitésRijksdienst voor Arbeidsvoorziening15/11/14
BestuurslidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)15/10/14
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering03/12/14
Effectief lidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid09/10/14
Effectief lidRIZIV - Algemene Raad van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging16/10/14
Effectief lidRIZIV - Beheerscomités van de Dienst voor Uitkeringen
Lid dagelijks bestuurACV01/10/14
Lid van het nationaal bestuurACV01/10/14
Nationaal secretarisACV01/10/14
Lid van de juridische commissieInstituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
Effectief lidRaadgevend Comité voor het Vrije Verkeer van Werknemers
Effectief lidTechnisch Comité voor het Vrije Verkeer van Werknemers
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2014

2007

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid comité administratief toezichtRIZIV
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV21/02/07
Bezoldigingsplafond voor 2007: 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2007

2006

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie01/06/06
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
Lid comité administratief toezichtRIZIV
Bezoldigingsplafond voor 2006: 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2006

2005

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
Lid comité voor administratieve controleRIZIV
Bezoldigingsplafond voor 2005: 149 654,85 euro bruto.


2004

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
Lid comité administratief toezichtRIZIV
Bezoldigingsplafond voor 2004: 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Koen Meesters

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Meesters Koen

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Koen Meesters