Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Koen Meesters Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Koen Meesters

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Koen Meesters

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Meesters


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéRSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)1,00 - 5 271,00
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering-
Lid van de raad van bestuurFonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers325,62
Lid van de raad van bestuurADACI-
Nationaal secretarisAlgemeen Christelijk Vakverbond van België52 720,00 - 105 438,00
Plaatsvervangend LidCommissie Afwijkingen Brugpensioenen-
Plaatsvervangend lidCommissie Ondernemingsplannen-
Lid van het beheerscomitéeHealth-platform-
Lid van het beheerscomitéHulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen1,00 - 5 271,00
Plaatsvervangend lid van het beheerscomitéHZIV - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering1,00 - 5 271,00
Lid van het CollegeINTER-UI-
Lid van het beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid1,00 - 5 271,00
LidNationaal Pensioencomité-
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Arbeidsvoorziening1,00 - 5 271,00
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)1,00 - 5 271,00
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)-
Lid van de Algemene Raad GezondheidszorgenRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering-
Lid van het beheerscomité UitkeringenRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering-
Lid van de raad van bestuurWelzijnszorg vzw-
Totaal: van 53.051,62 tot 137.389,62 euro bruto


2020

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéRSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)1,00 - 5 061,00
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
Lid van de raad van bestuurFonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers354,15
Lid van de raad van bestuurADACI-
Nationaal secretarisAlgemeen Christelijk Vakverbond van België50 615,00 - 101 228,00
Plaatsvervangend LidCommissie Afwijkingen Brugpensioenen-
Plaatsvervangend lidCommissie Ondernemingsplannen-
Lid van het beheerscomitéeHealth-platform-
Lid van het beheerscomitéHulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen1,00 - 5 061,00
Plaatsvervangend lid van het beheerscomitéHZIV - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring1,00 - 5 061,00
Lid van het CollegeINTER-UI-
Lid van het beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid1,00 - 5 061,00
LidNationaal Pensioencomité-
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Arbeidsvoorziening1,00 - 5 061,00
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)1,00 - 5 061,00
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)-
Lid van de Algemene Raad Gezond- heidszorgenRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
Lid van het beheerscomité Uitkerin- genRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
Lid van de raad van bestuurWelzijnszorg vzw-
Totaal: van 50.975,15 tot 131.948,15 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2020

2019

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)1,00 - 5 024,00
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
Lid van de raad van bestuurFonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers285,57
Lid Raad van BestuurADACI-
Nationaal SecretarisAlgemeen Christelijk Vakverbond van België50 241,00 - 100 480,00
Plaatsvervangend LidCommissie Afwijkingen Brugpensioenen-
Plaatsvervangend lidCommissie Ondernemingsplannen-
Lid BeheerscomitéeHealth-platform1,00 - 5 024,00
Lid BeheerscomitéHulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen1,00 - 5 024,00
Plaatsvervangend lid BeheerscomitéHZIV - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverze- kering1,00 - 5 024,00
Lid CollegeINTER-UI-
Lid BeheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid1,00 - 5 024,00
LidNationaal Pensioencomité-
Lid BeheerscomitéRijksdienst voor Arbeidsvoorziening1,00 - 5 024,00
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)1,00 - 5 024,00
Lid BeheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)1,00 - 5 024,00
Lid Algemene Raad Gezondheidszor- genRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
Lid beheerscomité UitkeringenRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
Lid Raad van BestuurWelzijnszorg vzw-
Totaal: van 50.534,57 tot 140.957,57 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2019

2018

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid Raad van BestuurADACI-
Nationaal SecretarisAlgemeen Christelijk Vakverbond van België50 001,00 - 100 000,00
Plaatsvervangend LidCommissie Afwijkingen Brugpensioenen-
Plaatsvervangend lidCommissie Ondernemingsplannen-
Lid BeheerscomitéeHealth-platform1,00 - 5 000,00
Lid BeheerscomitéFederaal Agentschap voor de Kinderbijslag1,00 - 5 000,00
Lid van de raad van bestuurFonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers313,58
Lid BeheerscomitéHulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen-
Plaatsvervangend lid BeheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)1,00 - 5 000,00
Lid CollegeINTER-UI-
Lid BeheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid1,00 - 5 000,00
LidNationaal Pensioencomité1,00 - 5 000,00
Lid BeheerscomitéRijksdienst voor Arbeidsvoorziening1,00 - 5 000,00
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)1,00 - 5 000,00
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)1,00 - 5 000,00
Lid BeheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)1,00 - 5 000,00
Lid Algemene Raad Gezondheidszor- genRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
Lid beheerscomité UitkeringenRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
Lid Raad van BestuurWelzijnszorg vzw-
Totaal: van 50.326,58 tot 160.313,58 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2018

2017

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéFAMIFED⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid01/02/17⇒ 2018
Lid van diverse comitésRijksdienst voor Arbeidsvoorziening⇒ 2018
Effectief lidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2018
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Effectief lideHealth-platform⇒ 2018
Effectief lidNationaal Pensioencomité⇒ 2018
Lid van het dagelijks bestuurACV⇒ 2018
Lid van het nationaal bestuurACV⇒ 2018
Nationaal secretarisACV⇒ 2018
BestuurslidACV - Verbond Leuven⇒ 2018
BestuurslidACV - Verbond Limburg⇒ 2018
Lid van de juridische commissieInstituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)⇒ 2018
Effectief lidFonds voor Sluiting van Ondernemingen⇒ 2018
BestuurderINAS⇒ 2018
Effectief lidKoepel Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11⇒ 2018
Effectief lidRaadgevend Comité voor het Vrije Verkeer van Werk- nemers - EU⇒ 2018
Lid van diverse comitésRIZIV⇒ 2018
Effectief lidTechnisch Comité voor het Vrije Verkeer van Werkne- mers - EU⇒ 2018
BestuurderWelzijnszorg VZW⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2017

2016

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéFAMIFED⇒ 2017
Lid van diverse comitésRijksdienst voor Arbeidsvoorziening⇒ 2017
Effectief lidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2017
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Effectief lidNationaal Pensioencomité⇒ 2017
Lid van het dagelijks bestuurACV⇒ 2017
Lid van het nationaal bestuurACV⇒ 2017
Nationaal secretarisACV⇒ 2017
Lid van de juridische commissieInstituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)⇒ 2017
BestuurslidACV (verbond Leuven)⇒ 2017
BestuurslidACV (verbond Limburg)⇒ 2017
BestuurderINAS⇒ 2017
Effectief lidKoepel Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.1101/06/16⇒ 2017
Effectief lidRaadgevend Comité voor het Vrije Verkeer van Werk- nemers01/09/16
Lid van diverse comitésRIZIV⇒ 2017
Effectief lidTechnisch Comité voor het Vrije Verkeer van Werkne- mers01/09/16
BestuurderWelzijnszorg VZW01/06/16⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2016

2015

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFAMIFED⇒ 2016
Lid van diverse comitésRijksdienst voor Arbeidsvoorziening⇒ 2016
Effectief lidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2016
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2016
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Effectief lidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid⇒ 2016
Effectief lidRIZIV - Algemene Raad van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging⇒ 2016
Effectief lidRIZIV - Beheerscomités van de Dienst voor Uitkerin- gen⇒ 2016
Lid dagelijks bestuurACV⇒ 2016
Lid van het nationaal bestuurACV⇒ 2016
Nationaal secretarisACV⇒ 2016
Lid van de juridische commissieInstituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)⇒ 2016
Effectief lidRaadgevend Comité voor het Vrije Verkeer van Werk- nemers⇒ 2016
Effectief lidTechnisch Comité voor het Vrije Verkeer van Werkne- mers⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2015

2014

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéDienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid31/12/14
Lid beheerscomitéFAMIFED01/04/14
Lid van diverse comitésRijksdienst voor Arbeidsvoorziening15/11/14
BestuurslidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)15/10/14
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering03/12/14
Effectief lidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid09/10/14
Effectief lidRIZIV - Algemene Raad van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging16/10/14
Effectief lidRIZIV - Beheerscomités van de Dienst voor Uitkeringen
Lid dagelijks bestuurACV01/10/14
Lid van het nationaal bestuurACV01/10/14
Nationaal secretarisACV01/10/14
Lid van de juridische commissieInstituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
Effectief lidRaadgevend Comité voor het Vrije Verkeer van Werknemers
Effectief lidTechnisch Comité voor het Vrije Verkeer van Werknemers
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2014

2007

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid comité administratief toezichtRIZIV
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV21/02/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2007

2006

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie01/06/06
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
Lid comité administratief toezichtRIZIV
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2006

2005

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
Lid comité voor administratieve controleRIZIV
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2005

2004

Koen Meesters • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
Lid comité administratief toezichtRIZIV
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Koen Meesters in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Koen Meesters

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Meesters Koen

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Koen Meesters