Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Lodewijk Dewitte CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Lodewijk Dewitte

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Lodewijk Dewitte

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Lodewijk Dewitte

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Lodewijk Dewitte heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Lodewijk Dewitte heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2019 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Lodewijk Dewitte • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 23
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Gouverneur (titelvoerend of wnd.)Provincie Vlaams-BrabantAfgerond op 100 000,00
Voorzitter en penningmeesterEuropese vereniging van territoriale vertegenwoordi- gers van de staat-
Voorzitter van de raad van bestuurFiets & Werk vzw-
Lid van het college van gouverneursFOD Binnenlandse Zaken-
Lid, vertegenwoordiger van de pro- vinciegouverneurs Federale Politie- raadFOD Binnenlandse Zaken-
Voorzitter van de conferentie van gouverneursFOD Binnenlandse Zaken-
Voorzitter van het Nationaal Raadge- vend Comitť BrandweerFOD Binnenlandse Zaken-
Covoorzitter, samen met de procureur-generaal van het provin- ciaal veiligheidsoverlegProvincie Vlaams-Brabant-
Van rechtswege voorzitter van de Provinciale Visserijcommissie - Ver- vangen door Yvan OttenbourghProvincie Vlaams-Brabant-
Van rechtswege voorzitter van het Provinciaal Comitť voor de Bevorde- ring van de Arbeid - vervangen door Tom DehaeneProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter van de deputatieProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter van de provinciale com- missie voor criminaliteitspreventieProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter van de Ronde Tafel ArbeidszorgProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter van de Stuurgroep Regio- net LeuvenProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter van het CIC (Communicatie- en informatiecentrum)-overleg Vlaams- BrabantProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter van het Provinciaal CoŲr- dinatiecomitť voor de BrandweerProvincie Vlaams-Brabant-
Waarnemer provincieraadProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter van het college van Vlaamse gouverneursVlaamse overheid. Vlaams ministerie Kanselarij en Bestuur-
Voorzitter van het CŲordinatieplat- form Stand van de RandVlaamse overheid. Vlaams ministerie Kanselarij en Bestuur-
Voorzitter van het Vlaams Forum VerkeersveiligheidVlaamse overheid. Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken-
Voorzitter van de Gewestelijke Ste- denbouwkundige Vergunningscom- missie (GSVC)Vlaamse overheid. Vlaams ministerie van Omgeving-
Voorzitter van de Interbestuurlijk overleg strategisch project Demer- en LaakvalleiVlaamse overheid. Vlaams ministerie van Omgeving-
Voorzitter van het Strategisch project groene corridorVlaamse overheid. Vlaams ministerie van Omgeving-
Voorzitter van de Stuurgroep Vlaams- Brabant in Beweging (De Lijn)Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA)-
Totaal: van 100.481,00 tot 149.999,00 euro bruto


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Lodewijk Dewitte

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Dewitte Lodewijk

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Lodewijk Dewitte