Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Philippe Pivin Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Philippe Pivin

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Philippe Pivin

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Pivin (MR)


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Philippe Pivin over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Philippe Pivin heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants126.254,30
Retraité-10 545,00 - 52 719,00
Totaal: van 136.799,30 tot 178.973,30 euro bruto


2020

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants118 486,00
Totaal: 118.486,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2020

2019

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants58 604,8526/05/19
ReprésentantChambre des représentants9 398,6705/12/19
AdministrateurErap - École régionale d'administration publique1,00 - 5 024,0031/03/19
Totaal: van 68.004,52 tot 73.027,52 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2019

2018

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants120.930,08
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Koekelberg50 001,00 - 100 000,0025/11/18
AdministrateurÉcole Régionale d'Administration Publique - ERAP1,00 - 5 000,00
Membre du conseil d'administrationLog'Iris sa120,0001/01/18
Membre du conseil d'administrationVivaqua480,00
Totaal: van 171.532,08 tot 226.530,08 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2018

2017

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des Représentants
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Koekelberg
78 343,48
bruto per jaar
⇒ 2018
AdministrateurVivaqua⇒ 2018
AdministrateurERAP⇒ 2018
Administrateur - PrésidentForum Koekelbergeois asbl⇒ 2018
AdministrateurFoyer Koekelbergeois sc (le)⇒ 2018
Membre du conseil consultatifETHIAS DC⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2017

2016

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des Représentants
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Koekelberg
76 805,78
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurVivaqua
714,00
bruto per zitpenning
⇒ 2017
AdministrateurERAP⇒ 2017
Administrateur - PrésidentForum Koekelbergeois asbl⇒ 2017
AdministrateurFoyer Koekelbergeois sc (le)⇒ 2017
Membre du conseil consultatifETHIAS DC17/06/16⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2016

2015

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Koekelberg
75 298,35
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool21/10/15
BestuurderVivaqua⇒ 2016
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurForum Koekelbergeois asbl⇒ 2016
BestuurderFoyer Koekelbergeois sc (le)⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2015

2014

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 329,10
bruto per jaar
19/06/14
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
25/05/14
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Koekelberg
75 298,35
bruto per jaar
BestuurderERIP
BestuurderVivaqua
BestuurderERAP
Voorzitter raad van bestuurForum Koekelbergeois asbl
BestuurderFoyer Koekelbergeois sc (le)
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2014

2013

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 711,08
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Koekelberg
75 298,35
bruto per jaar
BestuurderERIP
BestuurderINTERFIN16/06/13
BestuurderSIBELGA16/06/13
BestuurderVivaqua06/06/13
BestuurderERAP
Voorzitter raad van bestuurForum Koekelbergeois asbl
BestuurderFoyer Koekelbergeois sc (le)
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2013

2012

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
109 589,38
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Koekelberg
73 823,56
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
Voorzitter raad van bestuurForum Koekelbergeois asbl
BestuurderFoyer Koekelbergeois sc (le)
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2012

2011

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Koekelberg
64 758,1
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
Voorzitter raad van bestuurForum Koekelbergeois asbl
BestuurderFoyer Koekelbergeois sc (le)
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2011

2010

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Koekelberg
63 488,88
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
BestuurderFoyer Koekelbergeois sc (le)
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2010

2009

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Koekelberg
62 240,61
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
BestuurderFoyer Koekelbergeois sc (le)
BestuurderDistrigaz15/04/09
BestuurderFluxys
6242,95
bruto per jaar
12/05/09
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2009

2008

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
96 859,51
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Koekelberg
62 240,61
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
Voorzitter raad van bestuurFoyer Koekelbergeois sc (le)30/11/08
BestuurderDistrigaz
BestuurderFluxys
VoorzitterMRLB Koekelberg01/12/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2008

2007

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 978,13
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Koekelberg
58 650,74
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
Voorzitter raad van bestuurFoyer Koekelbergeois sc (le)30/11/07
BestuurderDistrigaz
BestuurderFluxys
BestuurderPubligaz28/11/07
Lid federaal bureauFondation Intermixt30/10/07
Président (section locale)MRLB Koekelberg
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2007

2006

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 935,89
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Koekelberg
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
Lid begeleidingscomitéIWVB15/06/06
BestuurderIBrA15/06/06
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
Voorzitter raad van bestuurFoyer Koekelbergeois sc (le)
VoorzitterPRL section locale
Lid bureau - Executief comitéVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB22/12/06
BestuurderDistrigaz
BestuurderFluxys
BestuurderPubligaz
Lid federaal bureauFondation Intermixt
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2006

2005

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
89 927,22
bruto per jaar
BurgemeesterGemeente Koekelberg
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
BestuurderIBrA
BestuurderINTERFIN
Lid bureau - Executief comitéINTERFIN20/06/05
BestuurderSIBELGA
Lid directiecomitéSIBELGA20/06/05
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
Voorzitter raad van bestuurFoyer Koekelbergeois sc (le)
VoorzitterPRL section locale
Lid bureau - Executief comitéVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB
BestuurderDistrigaz
BestuurderFluxys
BestuurderPubligaz
Lid federaal bureauFondation Intermixt
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2005

2004

Philippe Pivin • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
88 130,60
bruto per jaar
29/06/04
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Koekelberg
BestuurderFonds Ecureuil de la Communauté française15/03/04
BestuurderIBrA
BestuurderINTERFIN
Lid bureau - Executief comitéINTERFIN
BestuurderPubligaz
BestuurderSIBELGA
Lid directiecomitéSIBELGA
Voorzitter (locale sectie)PRL National
BestuurderDistrigaz
BestuurderFluxys
BestuurderAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale
Voorzitter raad van bestuurFoyer Koekelbergeois (le) SC
Lid federaal bureauIntermixt
BestuurderMIVB30/06/04
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)GIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Pivin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Pivin in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Philippe Pivin

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Pivin Philippe

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Philippe Pivin