Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Tom Pollentier Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Tom Pollentier

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Tom Pollentier

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Tom Pollentier (CD&V)


De mandaten uitgeoefend in 2020 zijn onlangs door het Waals Gewest gepubliceerd, klik hier om te zoeken naar Waalse verkalingen (mandaten 2020).

De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Tom Pollentier • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Koekelare1,00 - 5 024,00
Lid van de raad van bestuurMIROM Roeselare - Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare426,6626/02/19
VoorzitterBeheer Chirogebouwen vzw-
BestuurslidDavidsfonds - Afdeling Koekelare-
Adjunct-afdelingshoofdProf. der Broeders van Liefde vzw (De Sleutel)10 049,00 - 50 240,00
BestuurderUnitas Provincie West-Vlaanderen vzw-
VoorzitterWilt van Gheeste vzw-
Totaal: van 10.476,66 tot 55.690,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Pollentier in 2019

2018

Tom Pollentier • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Koekelare1,00 - 5 000,00
BestuurslidDavidsfonds Koekelare-
Lid van de raad van bestuurMilieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare (MIROM Roeselare)2.313,1931/12/18
Voorzittervzw beheer chirogebouwen-
Adjunct Afdelingshoofdvzw Prof. der Broeders van Liefde (De Sleutel)En cours de vérification/Tijdens verificatie
Bestuurdervzw Unitas West-Vlaanderen-
Voorzittervzw Wilt Van Gheeste-
Totaal: van 2.314,19 tot 7.313,19 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2017

Tom Pollentier • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Koekelare⇒ 2018
BestuurderMIROM Roeselare30/05/17⇒ 2018
Bediende-⇒ 2018
VoorzitterBeheer chirogebouwen VZW⇒ 2018
BestuurderCD&V - Afdeling Koekelare⇒ 2018
BestuurderDavidsfonds Koekelare⇒ 2018
BestuurderKoelibri EVA28/09/17⇒ 2018
VoorzitterToneelkring Wilt van Gheeste⇒ 2018
BestuurderUnitas West-Vlaanderen VZW⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Pollentier in 2017

2013

Tom Pollentier • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Koekelare
31 005,47
bruto per jaar
02/01/13
BestuurderMilieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare (MIROM Roeselare)20/02/13
BestuurderUNITAS Provincie West-Vlaanderen VZW
Parlementair medewerker-12/05/13
Welzijnsconsulent-13/05/1331/07/13
Adjunct afdelingshoofd-01/08/13
VoorzitterBeheer Chirogebouwen VZW
VoorzitterToneelkring Wilt van Gheeste
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tom Pollentier toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Pollentier in 2013

2012

Tom Pollentier • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Koekelare
30 398,12
bruto per jaar
BestuurderMIROM Roeselare (ex-IVRO)
Parlementair medewerker-
VoorzitterBeheer Chirogebouwen VZW
BestuurderRegionaal Landschap IJzer & Polder VZW
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tom Pollentier toegevoegd.


2011

Tom Pollentier • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Koekelare
29 802,55
bruto per jaar
BestuurderMIROM Roeselare (ex-IVRO)
BestuurderCD&V Plaatselijke afdeling
Parlementair medewerker-
BestuurderRegionaal Landschap Ijzer en Polder vzw
VoorzitterToneelkring Wilt van Gheeste
BestuurderUnitas West-Vlaanderen vzw
Voorzittervzw Beheer Chirogebouwen
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tom Pollentier toegevoegd.


2010

Tom Pollentier • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Koekelare
29 218,46
bruto per jaar
BestuurderMIROM Roeselare (ex-IVRO)
BestuurderCD&V Plaatselijke afdeling
Parlementair medewerker-
BestuurderRegionaal Landschap Ijzer en Polder vzw
VoorzitterToneelkring Wilt van Gheeste
BestuurderUnitas West-Vlaanderen vzw
Voorzittervzw Beheer Chirogebouwen
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tom Pollentier toegevoegd.


2009

Tom Pollentier • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Koekelare
BestuurderMIROM Roeselare (ex-IVRO)
Kabinetsmedewerker-31/08/09
Parlementair medewerker-01/09/09
BestuurderRegionaal Landschap Ijzer en Polder vzw
Voorzittervzw Beheer Chirogebouwen
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Pollentier in 2009

2008

Tom Pollentier • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Koekelare
BestuurderMIROM Roeselare (ex-IVRO)
BestuurderCD&V Provincie West-Vlaanderen
Kabinetsmedewerker-
BestuurderCD&V Koekelare
BestuurderDavidsfonds Koekelare
BestuurderIjzer en Polder vzw
VoorzitterJong CD&V Koekelare
Voorzittervzw Beheer Chirogebouwen
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.


2007

Tom Pollentier • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Koekelare
BestuurderMIROM Roeselare (ex-IVRO)20/02/07
BestuurderCD&V Provincie West-Vlaanderen
Kabinetsmedewerker-
BestuurderBeheer Chirogebouwen
BestuurderCD&V Koekelare
BestuurderIjzer en Polder vzw23/10/07
VoorzitterJong CD&V Koekelare
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Pollentier in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Tom Pollentier

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Pollentier Tom

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Tom Pollentier