Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Steven Rommel Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Steven Rommel

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Steven Rommel

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Steven Rommel (Groen)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Steven Rommel heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Steven Rommel heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2017 | Mandaten 2016 |

JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2017

Steven Rommel • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW-raadslidStad Gent⇒ 2018
Lid van het directiecomitéTMVW (Intercommunale)22/12/17
BestuurderSodiGent VZW⇒ 2018
BestuurderAZ Jan Palfijn Gent⇒ 2018
LidBijzonder comité Personeel&Organisatie van het OCMW Gent⇒ 2018
LidBijzonder comité Woonbeleid van het OCMW Gent⇒ 2018
StafmedewerkerSamenlevingsopbouw Vlaanderen⇒ 2018
BestuurderSociaal Verhuurkantoor Gent⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Steven Rommel in 2017

2016

Steven Rommel • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW-raadslidStad Gent07/10/16⇒ 2017
Lid van het directiecomitéTMVW22/11/16⇒ 2017
Effectief lidBijzonder Comité Ouderenzorg OCMW Gent13/10/16⇒ 2017
Effectief lidBijzonder Comité Personeel & Organisatie OCMW Gent13/10/16⇒ 2017
Effectief lidBijzonder Comité Woonbeleid13/10/16⇒ 2017
StafmedewerkerSamenlevingsopbouw Vlaanderen01/02/16⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Steven Rommel in 2016

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Steven Rommel

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Rommel Steven

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Steven Rommel