Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

François Roosens Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
François Roosens

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

François Roosens

De details van de mandaten, ambten en beroepen van François Roosens (MR)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

François Roosens heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

François Roosens heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Saint-Ghislain10 049,00 - 50 240,0020/05/19
Membre du conseil d'administrationIrsia - Intercommunale du réseau social d'insertion et d'accueil928,6127/02/19
Vice-président du conseil d'administrationLe Logis Saint-Ghislainois4 222,6227/06/19
PrésidentBlue Power asbl-01/05/19
AdministrateurIRSIA-
PrésidentSLFP-ALR Wallonie-01/05/19
PompierZone de secours Hainaut Ouest50 241,00 - 100 480,00
Totaal: van 65.441,23 tot 155.871,23 euro bruto


2019

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Commune de Saint-Ghislain
14.783,84
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) communal(e)Commune de Saint-Ghislain
2.467,84
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)ASBL Syndicat d'initiative de la Commune de Saint-Ghislain
Comité de direction - Vice-président(e)Logis Saint-Ghislainois
4.222,26
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Alteria
Conseil d'administration - Administrateur(trice)IRSIA
928,61
euro bruto voor de bezoldigde periode
Sergent-Pompire-Ambulacier/ Mandataire Syndical Détaché au SLFPZone de Secours Hainaut Centre

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Saint-Ghislain1,00 - 5 000,0003/12/18
Conseiller communalVille de Saint-Ghislain1,00 - 5 000,0003/12/18
Membre du conseil d'administrationHYGEA900,0028/06/18
AdministrateurIRSIA1,00 - 5 000,0001/10/18
PompierZone de secours Hainaut Ouest50 001,00 - 100 000,00
Totaal: van 50.904,00 tot 115.900,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Roosens in 2018

2018

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
EchevinVille de saint-Ghislain
3.449,57
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller communalCommune de Saint-Ghislain
1.624,11
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller CPASCPAS de Saint-Ghislain
985,93
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur du CAHYGEA
1.153,58
bruto voor de bezoldigde periode
PrésidentASBL Blue Power
Sergent pompier ambulancier - Détaché du SLFPZone de secours Hainaut Centre

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Saint-Ghislain
1.771,54
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller CPASCommune de Saint-Ghislain
4.530,71
bruto voor de bezoldigde periode
CA - AdministrateurHYGEA
1.603,58
bruto voor de bezoldigde periode
Président de syndicat -PompierSLFP-ALR Détaché de la zone de secours Hainaut centre

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Saint-Ghislain⇒ 2018
Conseiller de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Saint-Ghislain⇒ 2018
AdministrateurHYGEA⇒ 2018
Sapeur-pompier (en détachement pour missions syndicales auprès du SLFP-ALR)-⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Saint-Ghislain⇒ 2017
Conseiller de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Saint-Ghislain⇒ 2017
AdministrateurHYGEA⇒ 2017
Sapeur-pompier (en détachement pour missions syndicales auprès du SLFP)-⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.


2016

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de Saint-GhislainNeeOorspronkelijk mandaat
Conseiller CPASCommune de Saint-GhislainNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
AdministrateurHygeaNeeAfgeleid mandaat
Sergent Sapeur-pompier en détachement-NeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Saint-Ghislain⇒ 2016
OCMW raadslidGemeente Saint-Ghislain⇒ 2016
BestuurderHYGEA02/10/15
BestuurderHYGEA12/11/15⇒ 2016
Mandataire permanentSLFP Syndicat Libre de la Fonction Publique⇒ 2016
Sapeur-pompier (en détachement)-⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Roosens in 2015

2014

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Saint-Ghislain
OCMW raadslidCommune de Saint-Ghislain
BestuurderHYGEA
BestuurderResto du Coeur
Sapeur-pompier-
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.


2013

François Roosens • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Saint-Ghislain
OCMW raadslidCommune de Saint-Ghislain
BestuurderHYGEA26/04/13
Syndicaal afgevaardigdeSLFP
Sapeur-pompier-
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Roosens in 2013

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor François Roosens

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Roosens François

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

François Roosens