Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jurgen Callaerts Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jurgen Callaerts

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jurgen Callaerts

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Callaerts (N-VA)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Jurgen Callaerts heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Jurgen Callaerts heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2019 | Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 | Mandaten 2013 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Jurgen Callaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Rumst50 241,00 - 100 480,0001/01/19
Lid van de raad van bestuurIKA - Investeringsvereniging voor de Gemeenten van de Kempen en het Antwerpse2 364,20
Voorzitter van de raad van bestuurAGB Rumst-28/03/19
AttachéFOD Binnenlandse Zaken50 241,00 - 100 480,0031/12/19
Lid van de zoneraadHVZ Rivierenland-01/01/19
BestuurslidN-VA Rumst-
BestuurderPampero Wind-13/05/19
Lid van het politiecollegePolitiezone Rupel-01/01/19
LidStuurgroep sanering & morfologieherstel voormalig ontginningsgebied Boom-Terhagen-
Lid van de bestuurlijke commissie VeiligheidVVSG vzw-03/07/19
BestuurderWind4Flanders1,00 - 5 024,0021/05/19
Totaal: van 102.847,20 tot 208.348,20 euro bruto


2018

Jurgen Callaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Gemeente Rumst1,00 - 5 000,0031/12/18
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Federale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Regie der gebouwen50 001,00 - 100 000,0009/12/18
Lid van de raad van bestuurInvesteringsintercommunale voor de Gemeenten van de Kempen en het Antwerpse (IKA)836,56
Lid van het directiecomitéInvesteringsintercommunale voor de Gemeenten van de Kempen en het Antwerpse (IKA)-
BestuurslidN-VA Rumst-
lid van de politieraadPolitiezone Rupel1,00 - 5 000,00
LidStuurgroep sanering & morfologieherstel voormalig ontginningsgebied Boom-Terhagen-01/05/18
Totaal: van 50.839,56 tot 110.836,56 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jurgen Callaerts in 2018

2017

Jurgen Callaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
36 977,73
bruto per jaar
⇒ 2018
Voorzitter van de gemeenteraadGemeente Rumst⇒ 2018
BestuurderIKA⇒ 2018
Lid van het directiecomitéIKA⇒ 2018
Lid van de politieraadPolitiezone Rupel⇒ 2018
BestuurslidN-VA Afdeling Rumst⇒ 2018
Adviseur-⇒ 2018
BestuurderZVC VVV⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jurgen Callaerts toegevoegd.


2016

Jurgen Callaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
36 250,84
bruto per jaar
⇒ 2017
Voorzitter van de gemeenteraadGemeente Rumst⇒ 2017
BestuurderIKA⇒ 2017
Lid van het directiecomitéIKA⇒ 2017
Lid van de politieraadPolitiezone Rupel⇒ 2017
BestuurslidN-VA Afdeling Rumst⇒ 2017
PenningmeesterZaalvoetbalclub VVV01/07/16
Adviseur-⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jurgen Callaerts toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jurgen Callaerts in 2016

2015

Jurgen Callaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
35 541,41
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderIKA⇒ 2016
Lid directiecomitéIKA⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Rupel⇒ 2016
BestuurderN-VA (plaatselijke afdeling)⇒ 2016
Kabinetsmedewerker-⇒ 2016
PenningmeesterZVC VVV⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jurgen Callaerts toegevoegd.


2014

Jurgen Callaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
35 541,41
bruto per jaar
BestuurderIKA
Lid directiecomitéIKA
Lid politieraadPolitiezone Rupel
BestuurslidN-VA (Plaatselijke afdeling)
BestuurslidN-VA Arrondissement Antwerpen24/10/14
Attaché-31/10/14
Kabinetsmedewerker-01/11/14
PenningmeesterZVC VVV
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jurgen Callaerts toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jurgen Callaerts in 2014

2013

Jurgen Callaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
35 541,41
bruto per jaar
02/01/13
BestuurderIKA13/03/13
Lid directiecomitéIKA13/03/13
Lid politieraadPolitiezone Rupel15/01/13
BestuurderN-VA (Plaatselijke afdeling)
Ambtenaar-
Korporaal - vrijwilligerBrandweer Boom
BestuurderN-VA Arrondissement Antwerpen
PenningmeesterZVC VVV
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jurgen Callaerts toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jurgen Callaerts in 2013

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jurgen Callaerts

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Callaerts Jurgen

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Jurgen Callaerts