Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Giuseppe (Joseph) Consiglio Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Giuseppe (Joseph) Consiglio

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Giuseppe (Joseph) Consiglio

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Giuseppe (Joseph) Consiglio (Ecolo)

De volgende naam/namen verschijnt/verschijnen in de mandatenlijsten of vermogensaangiften: Consiglio Joseph (2012). Na analyse heb ik geoordeeld dat het om dezelfde mandataris gaat.

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Giuseppe (Joseph) Consiglio heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Giuseppe (Joseph) Consiglio heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2019 | Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 | Mandaten 2013 | Mandaten 2012 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Giuseppe (Joseph) Consiglio • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Boussu1,00 - 5 024,00
Membre du conseil d'administrationIDEA - Intercommunale de développement économi- que et d'aménagement du territoire150,0026/06/19
Membre du conseil d'administrationIrsia - Intercommunale du réseau social d'insertion et d'accueil397,9826/06/19
Membre du conseil d'administrationCentre culturel-27/05/19
MembreCommission communale de l'accueil extra-scolaire-27/05/19
MembreCommission de développement économique et stra- tégique-27/05/19
MembreCommission du cadre de vie et du développement durable1,00 - 5 024,00
SecrétaireECOLO section locale de Boussu-Hornu-
Retraité-10 049,00 - 50 240,00
Totaal: van 10.598,98 tot 60.835,98 euro bruto


2018

Giuseppe (Joseph) Consiglio • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Boussu1,00 - 5 000,00
Président du conseil communalCommune de Boussu1,00 - 5 000,0002/12/18
EmployéCentrale nationale des emplois50 001,00 - 100 000,0030/11/18
MembreCommission cadre de vie et développement durable1,00 - 5 000,00
MembreCommission communale de l'accueil extra scolaire-
MembreCommission de développement Economique et stra- tégique1,00 - 5 000,00
Membre du conseil d'administrationIntercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du territoire1.500,0027/06/18
SecrétaireSection locale ECOLO Boussu-Hornu-
Gestionnaire indépendant--
Retraité-1,00 - 5 000,0001/12/18
Totaal: van 51.506,00 tot 126.500,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Giuseppe (Joseph) Consiglio in 2018

2017

Giuseppe (Joseph) Consiglio • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Président du Conseil communalCommune de Boussu⇒ 2018
AdministrateurIDEA⇒ 2018
MembreCommission communale de l'accueil extrascolaire⇒ 2018
MembreCommission communale des Finances⇒ 2018
SecrétaireEcolo Section locale⇒ 2018
Employé-⇒ 2018
PrésidentCommission cadre de vie et développement durable⇒ 2018
MembreCommission de développement économique et stratégi- que⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

Giuseppe (Joseph) Consiglio • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Président du Conseil communalCommune de Boussu⇒ 2017
AdministrateurIDEA⇒ 2017
MembreCommission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM04/01/16
MembreCommission communale des Finances04/01/16⇒ 2017
Employé-⇒ 2017
PrésidentCommission cadre de vie et développement durable04/01/16⇒ 2017
MembreCommission de développement économique et stratégi- que⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Giuseppe (Joseph) Consiglio in 2016

2015

Giuseppe (Joseph) Consiglio • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter gemeenteraadGemeente Boussu⇒ 2016
BestuurderIDEA⇒ 2016
LidCommission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM⇒ 2016
LidCommission de développement économique⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.


2014

Giuseppe (Joseph) Consiglio • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Boussu
Voorzitter gemeenteraadCommune de Boussu
BestuurderIDEA
LidCommission communale de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité CCATM
Bediende-
LidCommission de développement stratégique
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.


2013

Giuseppe (Joseph) Consiglio • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Boussu
Voorzitter gemeenteraadCommune de Boussu29/04/13
BestuurderHYGEA26/04/13
BestuurderIDEA25/04/13
SecretarisEcolo section locale
Bediende-
PenningmeesterEcolo Mons
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Giuseppe (Joseph) Consiglio in 2013

2012

Giuseppe (Joseph) Consiglio • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Boussu
BestuurderHYGEA
LidCommission communale Cadre de vie
LidCommission communale d'aménagement du territoire et mobilité
SecretarisEcolo section locale
Bediende-
PenningmeesterEcolo - secrétariat régional
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Giuseppe (Joseph) Consiglio

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Consiglio Giuseppe (Joseph)

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Giuseppe (Joseph) Consiglio