Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Ludivine Gauthier Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Ludivine Gauthier

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Ludivine Gauthier

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Ludivine Gauthier (PS)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Ludivine Gauthier heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Ludivine Gauthier heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 17
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleVille d'Ath1,00 - 5 024,00
Membre du conseil d'administrationIDETA - Intercommunale de développement écono- mique de Tournai-Ath1 045,9025/01/1928/06/19
Membre du conseil d'administrationOres scrl1 493,5229/05/19
Membre du conseil d'administrationSowaer - Société wallonne des aéroports7 315,74
Membre de diverses commissions communalesVille d'Ath1,00 - 5 024,0011/02/19
Membre du conseil d'administrationCIW - Caisse d'investissement de Wallonie-
ExperteGouvernement wallon, Présidence10 049,00 - 50 240,0009/12/19
Conseillère juridiqueIMBC - Société d'investissement de Mons, du Bori- nage et du Centre sa10 049,00 - 50 240,00
Membre du comité d'audit, du comité Ressources humaines/Rémunérations, du bureau politiqueIPALLE-19/06/19
Membre du conseil d'administrationIPALLE1,00 - 5 024,0019/06/19
Présidente du comité Recherche et développement et membre du comité Déchets PME et HospitaliersIPALLE1,00 - 5 024,0019/06/19
Institutional governanceLe circuit de Spa-Francorchamps sa10 049,00 - 50 240,00
Présidente du conseil d'administrationMoulins Saint-Roch sa-14/10/19
Membre du conseil d'administrationOres Assets-29/05/19
Membre du comité d'éthiqueOres scrl-12/06/19
Conseillère juridiqueSambrinvest - Société de développement et de parti- cipation du bassin de Charleroi10 049,00 - 50 240,00
Membre du comité de rémunérationSowaer - Société wallonne des aéroports-
Membre d'un conseil consultatifTMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening-
Totaal: van 50.055,16 tot 230.911,16 euro bruto


2019

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Ville d'Ath
600,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)ORESSCRL
1.493,52
euro bruto voor de bezoldigde periode
Commission Développement économique et événementiel - MembreVille d'Ath
Commission des Finances, Energie et Propreté publique - MembreVille d'Ath
Commission citoyenne - MembreVille d'Ath
Commission communale de l'Accueil du temps libre -MembreVille d'Ath
Assemblée générale - MembreAIS du Val de Dendre
Conseil consultatif régional du service de domaine -MembreTMVW
Assemblée générale - MembreTMVW
Assemblée générale - MembreCommission de gestion du parc naturel des Collines
Assemblée générale - MembreIDETA
Conseil d'administration - Administrateur(trice)ORES Assets
Conseil d'administration - Président(e)S.A. Moulins St Roch
Comité de secteur - MembreIPALLE
Comité de secteur - Président(e)IPALLE
Comité de Ressources humaines - MembreIPALLE
Comité d'audit - MembreIPALLE
Comité de rémunération - MembreIPALLE
Bureau politique - MembreIPALLE
Conseil d'administration - Administrateur(trice)IPALLE
1.320,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice) (ce mandat a pris fin le 28 juin 2019)IDETA
1.045,90
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Caisse d'investissement de Wallonie
Comité de rémunération - MembreSOWAER
Conseil d'administration - Administrateur(trice)SOWAER
7.315,74
euro bruto voor de bezoldigde periode
ExpertCabinet du Ministre-Président wallon
Institutional GovernanceS.A. "Le Circuit de Spa-Francorchamps"
Conseillère juridiqueS.A. Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi
Conseillère juridiqueS.A. Société d'investissement de Mons, du Borinage et du Centre

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 11
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleVille d'Ath1,00 - 5 000,00
AdministratriceCIW - Caisse d'Investissement de Wallonie-
MembreCommission communale Culture, Folklore et Tou- risme1,00 - 5 000,0003/12/18
MembreCommission communale de la mobilité et de la sécu- rité routière1,00 - 5 000,0003/12/18
MembreCommission communale de l'Enseignement et de la Petite enfance1,00 - 5 000,0003/12/18
MembreCommission communale de l'environnement et de l'énergie1,00 - 5 000,0003/12/18
PrésidenteCommission communale du développement du ter- ritoire et de l'économie1,00 - 5 000,0003/12/18
Membre du Comité de placementIntercommunale de propreté publique de Wallonie picarde1,00 - 5 000,0026/06/18
Institutional GovernanceLe Circuit de Spa-Francorchamps sa10 001,00 - 50 000,00
AdministratriceMaison culturelle d'Ath-03/12/18
Conseillère juridiqueSAMBRINVEST - Société de développement et de participation du bassin de Charleroi10 001,00 - 50 000,00
Conseillère juridiqueSociété d'investissement de Mons, du Borinage et du Centre5 001,00 - 10 000,00
Membre du conseil d'administrationSOWAER - Société wallonne des Aéroports4.817,16
Membre d'un conseil consultatifTussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)-22/06/18
Totaal: van 29.827,16 tot 149.817,16 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ludivine Gauthier in 2018

2018

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Ville d'Ath
1.425,00
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreBelfius
Commission culture, folklore et tourisme - MembreConseil communal d'Ath
Commission de l'Environnement et de l'Energie - MembreConseil communal d'Ath
Commission de l'enseignement et de la petite enfance -MembreConseil communal d'Ath
Commission de la mobilité et de la sécurité routière -MembreConseil communal d'Ath
Commission du Développement du territoire et de l'Economie - Président(e)Conseil communal d'Ath
Assemblée générale - MembreINTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, D'ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES
Assemblée générale - MembreINTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU HAINAUT
Assemblée générale - MembreSRWT
Assemblée générale - MembreTEC Hainaut
Comité consultatif régional "Service de domaine" - MembreTUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING, AFGEKORT: TMVW CV
Conseil d'administration -Administrateur(trice)Caisse d'investissement de Wallonie
Comité de Placement - MembreIPALLE
200
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -Administrateur(trice)Maison culturelle d'Ath
Conseil d'administration -Administrateur(trice)Société wallonne des Aéroports
4.817,16
bruto voor de bezoldigde periode
Institutional GovernanceS.A. "Le Circuit de Spa-Francorchamps"
Conseiller juridiqueS.A. Société d'investissement de Mons, de Borinage et du Centre
Conseiller juridiqueS.A. Société de Développement et de Participation du bassin de Charleroi

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseillère communaleVille d'Ath
675
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreBelfius
Commission culture, folklore et tourisme - MembreConseil communal
Commission développement du territoire et économie -PrésidenteConseil communal
Commission enseignement et petite enfance - MembreConseil communal
Commission environnement et énergie - MembreConseil communal
Commission mobilité et sécurité routière - MembreConseil communal
Assemblée générale - MembreIDETA
Assemblée générale - MembreIFPH
Assemblée générale - MembreSRWT
Assemblée générale - MembreTEC Hainaut
Conseil d'administration - AdministratriceCaisse d'investissement de Wallonie
Comité de placement - MembreIPALLE
Conseil d'administration - Observatrice du gouvernementLiège airport
Conseil d'administration - AdministratriceMaison culturelle d'Ville d'Ath
Conseil d'administration - AdministrriceSOWAER
5.266,02
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Commissaire du gouvernementSOWAFINAL
Conseil d'administration - AdministratriceSa Circuit de Spa-Francorchamps
Conseil d'administration - AdministratriceSa Soligest
Cabinet du Ministre Wallon de l'Economie - Chef de Cabinet adjointGouvernement wallon
Conseillère juridiquesa Invest Mons Borinage centre
Institutional gouvernancesa Le Circuit de Spa Francorchamps
Conseillère juridiquesa Sambrinvest

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleVille d'Ath⇒ 2018
AdministratriceSOWAER⇒ 2018
Chef/Directrice de cabinet adjointeGouvernement wallon, Vice-présidence, Economie, Industrie, Innovation et Numérique21/07/17
AdministratriceMaison culturelle d'Ath⇒ 2018
AdministratriceCaisse d'Investissement de Wallonie sa⇒ 2018
AdministratriceLe Circuit de Spa-Francorchamps sa01/09/17
Observatrice du GouvernementLiège Airport sa31/08/17
AdministratriceSoligest sa09/05/17
Commissaire du GouvernementSOWAFINAL sa31/08/17
Conseillère juridique-01/09/17⇒ 2018
Membre du comité de placementIPALLE22/03/17⇒ 2018
Legal and institutional governanceLe Circuit de Spa-Francorchamps sa01/09/17⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ludivine Gauthier in 2017

2016

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleVille d'Ath⇒ 2017
AdministratriceSOWAER⇒ 2017
Chef/Directrice de cabinet adjointeGouvernement wallon, Vice-présidence, Economie, Industrie, Innovation et Numérique⇒ 2017
AdministratriceMaison culturelle d'Ath⇒ 2017
AdministratriceCaisse d'Investissement de Wallonie sa⇒ 2017
AdministratriceLe Circuit de Spa-Francorchamps sa⇒ 2017
Observatrice du GouvernementLiège Airport sa⇒ 2017
AdministratriceSoligest sa⇒ 2017
Commissaire du GouvernementSOWAFINAL sa⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.


2016

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseillère communaleVille d'AthNeeOorspronkelijk mandaat
MembreBelfiusNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission Culture, Folklore, TourismeNeeAfgeleid mandaat
PrésidenteCommission Développement du Territoire et EconomieNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission Enseignement, Petite EnfanceNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission Environnement, EnergieNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission Mobilité et Sécurité routièreNeeAfgeleid mandaat
MembreCoPaLocNeeAfgeleid mandaat
MembreIDETANeeAfgeleid mandaat
MembreIPFHNeeAfgeleid mandaat
MembreSociété Régionale Wallonne du Transport SRWTNeeAfgeleid mandaat
MembreTEC HainautNeeAfgeleid mandaat
AdministratriceCaisse d'investissement de Wallonie saNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceCircuit de Spa-Francorchamps saNeeMandaat, leidende functie of beroep
Chef de cabinet adjointGouvernement wallonJaMandaat, leidende functie of beroep
Observatrice du GouvernementLiège AirportNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceMaison culturelle d'AthNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceSOLIGEST- Foncière liégeoiseNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceSOWAERNeeMandaat, leidende functie of beroep
Commissaire du GouvernementSOWAFINALNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Aat⇒ 2016
BestuurderSOWAER26/02/15⇒ 2016
Adjunct-kabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Economie, Industrie, Innovation et Numérique⇒ 2016
BestuurderMaison culturelle d'Ath⇒ 2016
BestuurderCaisse d'Investissement de Wallonie sa⇒ 2016
BestuurderLe Circuit de Spa-Francorchamps sa⇒ 2016
Waarnemer van de RegeringLiège Airport nv⇒ 2016
BestuurderSoligest sa⇒ 2016
RegeringscommissarisSOWAFINAL sa⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ludivine Gauthier in 2015

2014

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidVille d'Ath
RegeringscommissarisSOWAER18/12/14
Adjunct-kabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Economie, Industrie, Innovation et Numérique22/07/14
Adjunct-kabinetschefGouvernement wallon, Vice-Présidence, Economie, PME, Commerce extérieur et Technologies nouvelles21/07/14
RegeringscommissarisSOWASPACE sa18/12/14
Plaatsvervangend lidConseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne
BestuurderMaison culturelle d'Ath
Waarnemer van de RegeringBrussels South Charleroi Airport BSCA sa18/12/14
BestuurderCaisse d'Investissement de Wallonie sa03/04/14
BestuurderLe Circuit de Spa-Francorchamps sa
Waarnemer van de RegeringLiège Airport sa18/12/14
BestuurderSoligest sa
RegeringscommissarisSOWAFINAL sa
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ludivine Gauthier in 2014

2013

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidVille d'Ath
RegeringscommissarisSOWAER
Adjunct-kabinetschefGouvernement wallon, Vice-Présidence, Economie, PME, Commerce extérieur et Technologies nouvelles
RegeringscommissarisSOWASPACE sa
Plaatsvervangend lidConseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne
BestuurderMaison culturelle d'Ath
Membre du comité de programma- tionNoTélé, Télévision régionale de la Wallonie picarde30/11/13
BestuurderSociété terrienne de Crédit social scrl30/04/13
Waarnemer van de RegeringBrussels South Charleroi Airport BSCA sa
BestuurderLe Circuit de Spa-Francorchamps sa
Ondervoorzitter raad van bestuurSoligest sa
RegeringscommissarisSOWAFINAL sa
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ludivine Gauthier in 2013

2012

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidVille d'Ath
RegeringscommissarisSOWAER01/03/12
Adjunct-kabinetschefGouvernement wallon, Vice-Présidence, Economie, PME, Commerce extérieur et Technologies nouvelles
RegeringscommissarisSOWASPACE
BestuurderMaison culturelle d'Ath
Lid programmatiecomitéNoTélé, Télévision régionale de la Wallonie picarde
BestuurderSociété terrienne de crédit social
Waarnemer van de RegeringBrussels South Charleroi Airport BSCA sa08/03/12
BestuurderLe Circuit de Spa-Francorchamps sa
Ondervoorzitter raad van bestuurSoligest sa
RegeringscommissarisSOWAFINAL
BestuurderSport Support Business asbl15/11/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ludivine Gauthier in 2012

2011

Ludivine Gauthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Aat
Adjunct-kabinetschefGouvernement wallon, Vice-Présidence, Economie, PME, Commerce extérieur et Technologies nouvelles01/12/11
RegeringscommissarisSOWASPACE
BestuurderMaison culturelle d'Ath
Lid programmatiecomitéNoTélé, Télévision régionale de la Wallonie picarde
BestuurderSociété terrienne de crédit social
Ondervoorzitter raad van bestuurSoligest sa03/02/11
RegeringscommissarisSOWAFINAL
BestuurderLe Circuit de Spa-Francorchamps sa
BestuurderSport Support Business asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ludivine Gauthier in 2011

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Ludivine Gauthier

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Gauthier Ludivine

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Ludivine Gauthier