Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Moreno Introvigne Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Moreno Introvigne

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Moreno Introvigne

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Moreno Introvigne (PS) - 4610 BEYNE-HEUSAY.Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Moreno Introvigne is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2009 | 2007 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Moreno Introvigne heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Beyne-Heusay10 049,00 - 50 240,00
PrésidentAcadémie de Musique asbl-
AdministrateurAIGS-
MembreAmicale des anciens élèves des écoles communales de Beyne-Heusay-
PrésidentComplexe sportif du Heusay-
SalariéGauder Group Belgium sa10 049,00 - 50 240,0031/07/19
PrésidentLa ronde enfantine-
MembreL'Equipe asbl-
MembreSociété royale des amis de l'enfance ouvrière asbl-
MembreUSC centrale et locale Beyne-Heusay-
Totaal: van 20.098,00 tot 100.480,00 euro bruto


2019

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Echevin (Sports, Culture, Jeunesse, Petite Enfance, Accueil extra-scolaire)Administration communale de Beyne-Heusay
35.554,98
euro bruto voor de bezoldigde periode
Président pour les 3 ASBLComplexe sportif du Heusay ASBL; La Ronde Enfantine ASBL; Académie de Musique de Beyne-Heusay ASBL
Membre de l'assemblée généraleINTRADEL
Membre de l'assemblée générale pour les deuxENODIA + RESA
Adm. du CA + Membre de l'assemblée généraleA.I.G.S.
40,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Membre de l'assemblée généraleU.S.C. Centrale + U.S.C. Locale de Beyne-Heusay
Membre de l'assemblée généraleLes amis de l'enfance ouvrière ASBL
Membre de l'assemblée généraleMaison du P.S. ASBL
Membre de l'assemblée généraleAmicale des anciens élèves des écoles communales de Beyne-Heusay ASBL
Ajusteur d'entretien - contrôleur qualitéGauder Belgium SA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Beyne-Heusay10 001,00 - 50 000,0003/12/18
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Beyne-Heusay1,00 - 5 000,0003/12/18
PrésidentAcadémie de Musique ASBL-
AdministrateurAIGS-
MembreAmicale des anciens élèves des écoles communales de Beyne-Heusay-
MembreASBL L'Equipe-
PrésidentComplexe sportif du Heusay-
SalariéGauder Group Belgium SA10 001,00 - 50 000,00
Membre de l'assemblée généraleIntradel-
PrésidentLa ronde enfantine-
Membre de l'assemblée généralePublifin-
MembreSociété Royale des amis de l'enfance ouvrière asbl-
MembreUSC centrale et locale Beyne-Heusay-
Totaal: van 20.003,00 tot 105.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Moreno Introvigne in 2018

2018

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin (Sports-Culture-Jeunesse-Petite Enfance-Accueil extra-scolaire)Administration communale de et à Beyne-Heusay
35.011,57
bruto voor de bezoldigde periode
Adm. du CA+ Membre de l'AGAIGS
PrésidentAcadémie de musique de Beyne-Heusay ASBL
PrésidentComplexe sportif du HeusayASBL
Membre de rassemblée généraleIntradel
PrésidentLa Ronde Enfantine ASBL
Membre de l'assemblée généralePublifin -> Enodia
Membre de l'assemblée généraleAmicale des Anciens élèves des Écoles communales de Beyne-Heusay ASBL
Membre de l'assemblée généraleLes Amis de l'Enfance ouvrière ASBL
Membre de l'assemblée généraleMaison du PS (L'Equipe) ASBL
Membre de l'assemblée généraleUSC Centrale + USC Locale de Beyne-Heusay
Ajusteur d'entretien - Contrôleur qualitéGauder Belgium SA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Beyne-Heusay
35.011,57
bruto voor de bezoldigde periode
Membre au conseil d'administration et à l'assemblée générale (Jetons de présence)A.I.G.S.
40
bruto voor de bezoldigde periode
PrésidentAcadémie de musique de Beyne-Heusay asbl
PrésidentComplexe sportif du Heusay asbl
Délégué à l'assemblée généraleINTRADEL
PrésidentLa Ronde Enfantine asbl
Délégué à l'assemblée généralePUBLIFIN
MembreLes amis de l'enfance ouvrière asbl
MembreMaison du PS asbl
MembreU.S.C. centrale de Beyne-Heusay
MembreU.S.C. locale de Beyne-Heusay
Ajusteur d'entretien - contrôleur qualitéGauder Belgium sa

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Beyne-Heusay⇒ 2018
AdministrateurAIGS⇒ 2018
PrésidentLa Ronde enfantine⇒ 2018
PrésidentComplexe sportif communal⇒ 2018
Ajusteur d'entretien - contrôle qualité-⇒ 2018
PrésidentAcadémie de musique asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Moreno Introvigne toegevoegd.


2016

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Beyne-Heusay
36 088,04
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurAIGS⇒ 2017
PrésidentLa Ronde enfantine⇒ 2017
PrésidentComplexe sportif communal⇒ 2017
Ajusteur d'entretien - contrôle qualité-⇒ 2017
PrésidentAcadémie de musique asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Moreno Introvigne toegevoegd.


2016

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevinCommune de Beyne-HeusayNeeOorspronkelijk mandaat
Vice-présidentAcadémie de musique de Beyne-Heusay asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurAssociation Interrégionale de Guidance et de Santé AIGS asblNeeAfgeleid mandaat
PrésidentComplexe sportif de Heusay asblNeeAfgeleid mandaat
MembreINTRADELNeeAfgeleid mandaat
PrésidentLa Ronde enfantine asblNeeAfgeleid mandaat
MembrePublifinNeeAfgeleid mandaat
Ajusteur d'entretien-NeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreLa Maison du PS L'Equipe asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreLes Amis de l'Enfance Ouvrière asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreUSC Centrale Beyne-HeusayNeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreUSC Locale Beyne-HeusayNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Beyne-Heusay
35 381,84
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderAIGS⇒ 2016
VoorzitterLa Ronde enfantine⇒ 2016
VoorzitterComplexe sportif communal⇒ 2016
Onderhoudspaswerker-⇒ 2016
OndervoorzitterAcadémie de musique de Beyne-Heusay asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Moreno Introvigne toegevoegd.


2014

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Beyne-Heusay
35 381,84
bruto per jaar
BestuurderAIGS
VoorzitterLa Ronde enfantine
VoorzitterComplexe sportif communal
Onderhoudspaswerker-
OndervoorzitterAcadémie de musique de Beyne-Heusay asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Moreno Introvigne toegevoegd.


2013

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Beyne-Heusay
35 381,84
bruto per jaar
BestuurderAIGS
VoorzitterLa Ronde enfantine
LidPS Union socialiste communale USC
VoorzitterComplexe sportif communal
Onderhoudspaswerker-
OndervoorzitterAcadémie de musique de Beyne-Heusay asbl
LidAEO asbl
LidMaison du parti l'Equipe asbl
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Moreno Introvigne toegevoegd.


2012

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Beyne-Heusay
34 688,82
bruto per jaar
BestuurderAIGS
VoorzitterLa Ronde enfantine
Onderhoudspaswerker-
OndervoorzitterAcadémie de musique de Beyne-Heusay asbl
VoorzitterComplexe sportif de Heusay asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Moreno Introvigne toegevoegd.


2011

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Beyne-Heusay
34 009,17
bruto per jaar
BestuurderAIGS
VoorzitterLa Ronde enfantine
Onderhoudspaswerker-
OndervoorzitterAcadémie de musique de Beyne-Heusay asbl
VoorzitterComplexe sportif de Heusay asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Moreno Introvigne toegevoegd.


2010

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Beyne-Heusay
33 342,51
bruto per jaar
BestuurderAIGS
VoorzitterLa Ronde enfantine
Onderhoudspaswerker-
OndervoorzitterAcadémie de musique de Beyne-Heusay asbl
VoorzitterComplexe sportif de Heusay asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Moreno Introvigne toegevoegd.


2008

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Beyne-Heusay
32 687,01
bruto per jaar
OndervoorzitterAcadémie de musique communale
BestuurderAIGS
VoorzitterHall omnisports E. Rigo
VoorzitterLes Loupiots asbl
Onderhoudspaswerker-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Moreno Introvigne toegevoegd.


2006

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Beyne-Heusay
OndervoorzitterAcadémie de musique communale
BestuurderAssociation interrégionale de Guidance et de Santé AIGS Vottem
VoorzitterHall omnisports E. Rigo
Technicus-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Beyne-Heusay
OndervoorzitterAcadémie de musique communale
BestuurderAssociation interrégionale de Guidance et de santéAIGS Vottem
VoorzitterHall omnisports E. Rigo
Technicus-
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


2004

Moreno Introvigne • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Beyne-Heusay
Technicus-
OndervoorzitterAcadémie de musique Beyne-Heusay
BestuurderAIGS
VoorzitterHall omnisports E. Rigo
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Moreno Introvigne

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Introvigne Moreno

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Moreno Introvigne