Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Armand Melis CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Armand Melis

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Armand Melis

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Armand Melis (Open VLD) - 2480 DESSEL.Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Armand Melis is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2006 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Armand Melis heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2007 | Mandaten 2005 | Mandaten 2004 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2007

Armand Melis • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderIVEKA20/03/07
BestuurderKFC Dessel Sport
BestuurderNV Waterhoek
BestuurderNV Watermolen
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Armand Melis in 2007

2005

Armand Melis • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Dessel
BestuurderIVEKA
Lid adviescommissieIVEKA
Lid politieraadPolitiezone Balen - Dessel - Mol
BestuurderVLD (plaatselijke afdeling)
Afgevaardigd bestuurderWaterhoek nv
Afgevaardigd bestuurderWatermolen nv
BestuurderCarroserie Ooms NV
BestuurderKFC Dessel Sport
Afgevaardigd bestuurderMelis Events
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


2004

Armand Melis • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Dessel
BestuurderIVEKA
Lid politieraadPolitiezone BALEN - DESSEL - MOL
BestuurderKFC Dessel Sport
Afgevaardigd bestuurderWaterhoek NV
Afgevaardigd bestuurderWatermolen NV
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Armand Melis

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Melis Armand

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Armand Melis