Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Nadia El Yousfi Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Nadia El Yousfi

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Nadia El Yousfi

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Nadia El Yousfi (PS) - 1190 FOREST.

Nadia El Yousfi is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2006

Nadia El Yousfi is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2006


Cumuleo's enquête van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Nadia El Yousfi over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Nadia El Yousfi heeft nog niet gereageerd op de enquête (verzenddatum: 23 juni 2022)


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Sénatrice des entités fédéréesSénat289,92
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale111.491,05
Vice-présidente de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
DéputéeParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles-
Membre du conseil communalCommune de Forest 1,00 - 5 271,00
Membre du conseil d'administrationMaison de quartier Saint-Antoine, asbl-
Membre du conseil d'administrationMaison des jeunes de Forest, asbl-
Membre du conseil de policeZone de police Midi1,00 - 5 271,00
Totaal: van 111.782,97 tot 122.322,97 euro bruto


2021

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Nadia El Yousfi
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée120.385,75Openbare mandaten en functies29-06-2004
- Parlement de la Communauté française - députée13.107,96Openbare mandaten en functies06-11-2013
- Sénat - sénatrice de communauté1.089,91Openbare mandaten en functies03-07-2014
- Commune de Forest - conseillère communale1.275,00Openbare mandaten en functies07-2009
- Zone de police Bruxelles-Midi - conseillère de police480,00Openbare mandaten en functies
- Maison de quartier Saint-Antoine - présidentePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies07-2009
- Maison des Jeunes de Forest - présidentePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies04-2019
- Assemblée Parlementaire de la Francophonie - membre du bureauPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Sénatrice des entités fédéréesSénat575,64
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale119 108,33
DéputéeParlement de la Communauté française-
Conseillère communaleCommune de Forest 1,00 - 5 061,00
Membre du conseil d'administrationMaison de quartier St Antoine-
AdministratriceMaison des Jeunes de Forest-
Membre du conseil de policeZone de police midi1,00 - 5 061,00
Totaal: van 119.685,97 tot 129.805,97 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2020

2020

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Nadia El Yousfi
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée119108,33Openbare mandaten en functies29-06-2004
Parlement de la Communauté française - députée12978,93Openbare mandaten en functies6-11-2013
Sénat - sénatrice de communauté575,64Openbare mandaten en functies3-07-2014
Commune de Forest - conseillère communale1200,00Openbare mandaten en functiesjuil-09
Zone de police Bruxelles-Midi - conseillère de police560,00Openbare mandaten en functies
Maison de quartier Saint-Antoine - présidentePas de rémunérationOpenbare mandaten en functiesjuil-09
Maison des Jeunes de Forest - présidentePas de rémunérationOpenbare mandaten en functiesavr-19
- Assemblée Parlementaire de la Francophonie - membre du bureauPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Sénatrice des entités fédéréesSénat238,3023/05/19
Sénatrice des entités fédéréesSénat292,2604/07/19
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale49 170,0726/05/19
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale56 661,8826/05/19
DéputéeParlement de la Communauté française3 653,3025/05/19
DéputéeParlement de la Communauté française-18/06/19
Conseillère communaleCommune de Forest1,00 - 5 024,00
AdministratriceMaison de quartier St Antoine-
AdministratriceMaison des Jeunes-01/04/19
Membre du conseilZone de Police Midi1,00 - 5 024,00
Totaal: van 110.017,81 tot 120.063,81 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2019

2019

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Nadia El Yousfi
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée114.509,22Openbare mandaten en functies29-06-2004
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire5.036,12Openbare mandaten en functies10-06-201426-05-2019
Parlement de la Communauté française - députée12.787,32Openbare mandaten en functies06-11-2013
Parlement de la Communauté française - présidente de commission4.676,25Openbare mandaten en functies26-09-201426-05-2019
Sénat - sénatrice de communauté530,56Openbare mandaten en functies03-07-2014
Commune de Forest - conseillère communale975Openbare mandaten en functies07-2009
Zone de police Bruxelles-Midi - conseillère de police640Openbare mandaten en functies
Maison de quartier Saint-Antoine - présidenteOpenbare mandaten en functies07-2009
Maison des Jeunes de Forest - présidenteOpenbare mandaten en functies04-2019
Assemblée Parlementaire de la Francophonie - membre du bureauOpenbare mandaten en functies

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Sénatrice des entités fédéréesSénat562,92
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale112.830,64
DéputéeParlement de la Communauté française8.638,86
Conseillère communaleCommune de Forest1,00 - 5 000,00
AdministratriceMaison de quartier St Antoine-
AdministratriceMaison des Jeunes-
Membre du conseilZone de Police Midi1,00 - 5 000,00
Totaal: van 122.034,42 tot 132.032,42 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2018

2018

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Nadia El Yousfi
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée112830,64Openbare mandaten en functies29/06/2004
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire12440,1Openbare mandaten en functies10/06/2014
Parlement de la Communauté française - députée12599,13Openbare mandaten en functies6/11/2013
Parlement de la Communauté française - présidente de commission11057,76Openbare mandaten en functies26/09/2014
Sénat - sénatrice de communautéOpenbare mandaten en functies3/07/2014
Commune de Forest - conseillère communale756,67Openbare mandaten en functies1/07/2009
Maison de quartier Saint-Antoine - présidenteOpenbare mandaten en functies1/07/2009
Maison des Jeunes de Forest - présidenteOpenbare mandaten en functies1/04/2019

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Sénatrice des entités fédéréesSénat⇒ 2018
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 119,16
bruto per jaar
⇒ 2018
DéputéeParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
12 413,52
netto per jaar
⇒ 2018
Présidente de Commission(s)Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
10 894,86
bruto per jaar
⇒ 2018
DéputéeParlement francophone bruxellois⇒ 2018
Conseillère communaleCommune de Forest⇒ 2018
Secrétaire du bureauParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
12 256,86
bruto per jaar
⇒ 2018
Membre du Bureau - section belgeAssemblée parlementaire de la Francophonie⇒ 2018
Présidente du conseil d'administrationMaison de quartier Saint-Antoine⇒ 2018
Membre du conseil de policeZone de police Midi⇒ 2018
Membre du bureauPS Fédération de Bruxelles⇒ 2018
Membre du bureauPS Section locale⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 4 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2017

2016

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
Membre du bureauParlement de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2017
DéputéeParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2017
Présidente de Commission(s)Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2017
Conseillère communaleCommune de Forest⇒ 2017
Membre du BureauAssemblée parlementaire de la Francophonie⇒ 2017
Présidente du conseil d'administrationMaison de quartier Saint-Antoine⇒ 2017
Membre du conseil de policeZone de police Midi⇒ 2017
Membre du bureauPS Fédération de Bruxelles⇒ 2017
Membre du bureauPS Section locale⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2016

2015

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DeelstaatsenatorSenaat⇒ 2016
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2016
Voorzitter van een commissieParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Vorst⇒ 2016
Membre - rapporteuse de Commis- sion parlementaireAssemblée parlementaire de la Francophonie⇒ 2016
Voorzitter van een commissieUnion Interparlementaire⇒ 2016
VoorzitterMaison de quartier Saint-Antoine⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Zuid⇒ 2016
Présidente de sectionSenaat⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2015

2014

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DeelstaatsenatorSénat01/10/14
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Voorzitter van een commissieParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles01/10/14
OndervoorzitterParlement francophone bruxellois31/05/14
GemeenteraadslidCommune de Forest
Membre - rapporteuse de Commis- sion parlementaireAssemblée parlementaire de la Francophonie01/10/14
Voorzitter van een commissieUnion Interparlementaire01/10/14
VoorzitterMaison de quartier Saint-Antoine
Lid politieraadZone de police Midi
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2014

2013

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 711,08
bruto per jaar
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles01/11/13
OndervoorzitterParlement francophone bruxellois
GemeenteraadslidCommune de Forest
Voorzitter raad van bestuurMaison de quartier Saint-Antoine
Lid bureauPS Fédération de Bruxelles
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2013

2012

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
109 589,38
bruto per jaar
OndervoorzitterParlement francophone bruxellois
VoorzitterMaison de quartier Saint-Antoine
Lid partijbestuurPS Fédération de Bruxelles
BestuurderAgence immobilière sociale de Forest
Lid bureauPS Section de Forest
BestuurderRadio Al Manar asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2012

2011

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
OndervoorzitterBrussels Franstalig Parlement
GemeenteraadslidGemeente Vorst
Ondervoorzitter raad van bestuurSociaal verhuurkantoor (SVK)
Voorzitter raad van bestuurMaison de quartier Saint-Antoine
Lid partijbestuurPS Afdeling Brussel
Lid bureau en comitéPS Lokale afdeling
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2011

2010

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
Ondervoorzitter van de vergaderingBrussels Franstalig Parlement
GemeenteraadslidGemeente Vorst
OndervoorzitterSociaal verhuurkantoor (SVK)01/12/10
BestuurderForest en Action asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2010

2009

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
Ondervoorzitter van de vergaderingBrussels Franstalig Parlement28/06/09
SchepenGemeente Vorst
47 080,58
bruto per jaar
06/07/09
GemeenteraadslidGemeente Vorst06/07/09
BestuurderLa Famille forestoise asbl
Lid bureauPS Lokale afdeling
BestuurderForest en Action asbl
VoorzitterInfor-Jeunes Bruxelles asbl31/03/09
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2009

2008

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
96 859,51
bruto per jaar
SchepenGemeente Vorst
47 080,58
bruto per jaar
BestuurderFamille forestoise (La)
BestuurderForest en Action asbl
BestuurderInfor-Jeunes asbl
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2008

2007

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 978,13
bruto per jaar
SchepenGemeente Vorst
44 365,13
bruto per jaar
Bestuurder - SecretarisForest en Action asbl
BestuurderInfor-Jeunes asbl
OndervoorzitterLa Famille heureuse asbl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2007

2005

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
89 927,22
bruto per jaar
OndervoorzitterPS Lokale afdeling
Voorzitter raad van bestuurInfor-Jeunes asbl01/03/05
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2005

2004

Nadia El Yousfi • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
88 130,60
bruto per jaar
23/06/04
Médiatrice communaleGemeente Vorst23/06/04
OndervoorzitterPS Lokale afdeling
BestuurderInfor-Jeunes asbl
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nadia El Yousfi toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadia El Yousfi in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Nadia El Yousfi

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: El Yousfi Nadia

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Nadia El Yousfi