Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Mohamed Ouriaghli Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Mohamed Ouriaghli

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Mohamed Ouriaghli

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Mohamed Ouriaghli (PS) - 1020 Bruxelles (Laeken).

Ook gekend onder de naam Mohammed Ouriaghli.

Mohamed Ouriaghli is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2004


Cumuleo's enquête van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Mohamed Ouriaghli over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Mohamed Ouriaghli heeft nog niet gereageerd op de enquête (verzenddatum: 23 juni 2022)


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring). Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Mohamed Ouriaghli
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député120.385,75Openbare mandaten en functies23-06-09
- Parlement de la Communauté française - député13.890,90Openbare mandaten en functies18-06-19
- Ville de Bruxelles - conseiller communal8.228,89Openbare mandaten en functies01-07-19
- IRIS Str. Faîtière - Association de droit public Chapitre XII loi CPAS - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale1.290,00Openbare mandaten en functies02-10-19
- IRIS - CHU Saint-Pierre - Association de droit public Chapitre XII loi CPAS - président, membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale4.542,09Openbare mandaten en functies27-09-19
- Le Foyer Laekenois scrl - vice-président, membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale6.600,00Openbare mandaten en functies11-09-19
- Les Cuisines Bruxelloises asbl - Association Chapitre XII loi CPAS - membre de droit de l'assemblée générale et du conseil d'administration (en qualité de Président du CHU Saint-Pierre)1.560,00Openbare mandaten en functies12-11-19
- Brulocalis - Association Ville & Communes de Bruxelles - administrateur107,51Openbare mandaten en functies26-04-21
- Agence Immobilière Sociale de Bruxelles (AISB) asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via Le Foyer Laekenois)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies24-09-19
- IRIS - CHU de Bruxelles UZC Brussel - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via CHU Saint-Pierre)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies18-10-19
- Commission communale de l'accueil (CCA) - membre suppléantPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies04-10-19
- Multijobs asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via Le Foyer Laekenois)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies07-11-19
- Resto Modèle asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies06-11-19
- Cité Modèle asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via Le Foyer Laekenois)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies10-12-19
- Conseil interparlementaire consultatif du Benelux - membre effectif délégué par le PRBPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies11-10-19
- Château de Modave asbl - administrateur (à titre personnel)Pas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten01-10-04

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2023 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2021 » heeft het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2020

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale116 129,89
DéputéParlement de la Communauté française13 755,99
Conseiller communalVille de Bruxelles 5 062,00 - 10 123,00
Membre du conseil d'administrationIris-Faîtière - Interhospitalière régionale des infra- structures de soins936,00
Vice-président du conseil d'administrationLe foyer laekenois scrl5 400,00
Membre du conseil d'administration (via Foyer laekenois scrl)AISB - Agence immobilière sociale de Bruxelles asbl-
Membre suppléant de la commission communale de l'accueilVille de Bruxelles -
Membre du conseil d'administration (à titre personnel)Château de Modave asbl-
Membre du conseil d'administration (via Foyer laekenois)Cité modèle asbl-
Membre effectif (délégué par le Parle- ment régional bruxellois)Conseil interparlementaire consultatif de Benelux-
Membre du conseil d'administration (via CHU Saint-Pierre)IRIS - CHU de Bruxelles UZC Brussel-
Président du conseil d'administrationIris - CHU Saint-Pierre5 062,00 - 10 123,00
Membre de droit du conseil d'administration (via CHU Saint- Pierre)Les cuisines bruxelloises asbl1,00 - 5 061,00
Membre du conseil d'administration (via Foyer laekenois)Multijobs asbl-
Membre du conseil d'administration (via Foyer laekenois)Resto modèle asbl-
Totaal: van 146.346,88 tot 161.528,88 euro bruto


2020

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Mohamed Ouriaghli
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député116129,89Openbare mandaten en functies23-06-2009
Parlement de la Communauté française - député13755,99Openbare mandaten en functies18-06-2019
Ville de Bruxelles - conseiller communal8466,87Openbare mandaten en functies1-07-2019
IRIS Str. Faîtière - Association de droit public Chapitre XII loi CPAS - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale936,00Openbare mandaten en functies2-10-2019
IRIS - CHU Saint-Pierre - Association de droit public Chapitre XII loi CPAS - président, membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale6643,97Openbare mandaten en functies27-09-2019
Le Foyer Laekenois scrl - vice-président, membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale5400,00Openbare mandaten en functies11-09-2019
Les Cuisines Bruxelloises asbl - Association Chapitre XII loi CPAS - membre de droit de l'assemblée générale et du conseil d'administration (en qualité de Président du CHU Saint-Pierre)1200,00Openbare mandaten en functies12-11-2019
Agence Immobilière Sociale de Bruxelles (AISB) asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via Le Foyer Laekenois)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies24-09-2019
IRIS - CHU de Bruxelles UZC Brussel - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via CHU Saint-Pierre)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies18-10-2019
Commission communale de l'accueil (CCA) - membre suppléantPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies4-10-2019
Multijobs asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via Le Foyer Laekenois)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies7-11-2019
Resto Modèle asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies6-11-2019
Cité Modèle asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via Le Foyer Laekenois)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies10-12-2019
Conseil interparlementaire consultatif du Benelux - membre effectif délégué par le PRBPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies11-10-2019
- Château de Modave asbl - administrateur (à titre personnel)Pas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten1-10-2004

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën. Het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".


2019

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale45 060,0026/05/19
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale56 661,1826/05/19
DéputéParlement de la Communauté française7 918,0818/06/19
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Bruxelles10 049,00 - 50 240,0001/07/19
Conseiller communalVille de Bruxelles1,00 - 5 024,0001/07/19
Membre du conseil d'administrationi-City asbl-26/02/1929/07/19
Membre du conseil d'administrationIRIS-Faîtière - Interhospitalière régionale des infra- structures de soins234,0002/10/19
Membre du conseil d'administration (via Foyer Laekenois scrl)Agence immobilière sociale de Bruxelles (AISB) asbl-24/09/19
Membre du conseil d'administrationBruxelles Solidarité Internationale (BRISSI) asbl-08/10/19
Membre du conseil d'administration (à titre personnel)Château de Modave asbl-
Vice-président du conseil d'administrationFoyer Laekenois scrl1,00 - 5 024,0011/09/19
Membre du conseil d'administration (via CHU Saint-Pierre)IRIS - CHU de Bruxelles UZC Brussel-18/10/19
Président du conseil d'administrationIris - CHU Saint-Pierre1,00 - 5 024,0027/09/19
Membre de droit du conseil d'administration (via CHU Saint- Pierre)Les Cuisines bruxelloises asbl1,00 - 5 024,0012/11/19
Membre du conseil d'administration (via Foyer Laekenois)Multijobs asbl-07/11/19
Membre du conseil d'administrationResto Modèle asbl-06/11/19
Totaal: van 119.926,26 tot 180.209,26 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2019

2019

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Mohamed Ouriaghli
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député119.837,27Openbare mandaten en functies23-06-2009
Parlement de la Communauté française - député7.918,08Openbare mandaten en functies18-06-2019
Ville de Bruxelles - échevin30.295,31Openbare mandaten en functies01-12-200630-06-2019
Ville de Bruxelles - conseiller communal3.436,02Openbare mandaten en functies01-07-2019
IRIS Faîtière (association de droit public Chapitre XII loi CPAS) - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale234Openbare mandaten en functies02-10-2019
IRIS CHU Saint-Pierre (association de droit public Chapitre XII loi CPAS) - président, membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale2.255,82Openbare mandaten en functies27-09-2019
Le Foyer Laekenois scrl - vice-président, membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale2.100,00Openbare mandaten en functies11-09-2019
Les Cuisines Bruxelloises asbl (association Chapitre XII loi CPAS) - membre de droit de l'assemblée générale et du conseil d'administration (en qualité de Président du CHU Saint-Pierre)240Openbare mandaten en functies12-11-2019
Agence Immobilière Sociale de Bruxelles (AISB) asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via Le Foyer Laekenois)Openbare mandaten en functies24-09-2019
IRIS CHU de Bruxelles - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via CHU Saint-Pierre)Openbare mandaten en functies18-10-2019
Commission communale de l'accueil (CCA) - membre suppléantOpenbare mandaten en functies04-10-2019
Multijobs asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via Le Foyer Laekenois)Openbare mandaten en functies07-11-2019
Resto Modèle asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies06-11-2019
Cité Modèle asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale (via Le Foyer Laekenois)Openbare mandaten en functies10-12-2019
Conseil interparlementaire consultatif du Benelux - membre effectifDéfraiement forf. non imposable (155 per diem)Openbare mandaten en functies11-10-2019
I-City asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies26-02-201929-07-2019
Bruxelles Solidarité Internationale (BRISSI) asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies16-10-201716-09-2019
IRIS - CHU Brugmann - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies29-06-200708-10-2019
Brussels Major Events (BME) asbl - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies17-11-201619-09-2019
Château de Modave asbl - administrateur (à titre personnel)Private beroepsactiviteiten01-10-2004

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale125.429,68
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Bruxelles50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Bruxelles1,00 - 5 000,0003/12/18
Administrateur en qualité d'Echevin de l'Egalité des chancesBAPA BXL ASBM-01/02/18
Administrateur en qualité de membre du CollègeBRAVVO BRUXELLES-BRUSSEL AVANCE VOOR- UIT (BRAVVO ASBL)-22/03/18
Président du conseil d'administrationBRISSI-BRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARI- TEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIO- NALE-21/12/18
AdministrateurChateau de Modave ASBL-
Président du conseil d'administrationi-CITY asbl-03/12/18
AdministrateurMAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER-28/03/18
Totaal: van 175.431,68 tot 230.429,68 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2018

2018

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Mohamed Ouriaghli
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député125429,68Openbare mandaten en functies23/06/2009
Parlement de la Communauté française - députéOpenbare mandaten en functies18/06/2019
Ville de Bruxelles - échevin60.122,49 GSM et abonnement : 408,54 ; Connexion Internet domicile : 60,00 ; Tablette tactile : 36,00 ; Véhicule de fonction : 2.065,53Openbare mandaten en functies1/12/20062019
IRIS - CHU Brugmann - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies29/06/2007
Brussels Major Event (BME) asbl - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies17/11/2016
Comité des repas scolaires et communaux de la Ville de Bruxelles (Dissolution volontaire)Openbare mandaten en functies15/06/20152019
GIAL asbl - membre de l'assemblée générale et du conseil d'administration et président de droitOpenbare mandaten en functies17/12/201211/12/2018
Bruxelles Solidarité Internationale (BRISSI) asbl - président de droitOpenbare mandaten en functies16/10/201721/12/2018
Château de Modave asbl - administrateurPrivate beroepsactiviteiten1/10/2004

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
123 532,62
bruto per jaar
⇒ 2018
EchevinVille de Bruxelles
101 021,99
bruto per jaar
⇒ 2018
AdministrateurBruxelles Avance BRAVVO asbl⇒ 2018
AdministrateurChâteau de Modave asbl⇒ 2018
AdministrateurLes Maisons de Quartier⇒ 2018
PrésidentGIAL asbl⇒ 2018
AdministrateurBAPA asbl⇒ 2018
PrésidentBRISSI asbl01/09/17⇒ 2018
AdministrateurSABH26/06/17
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2017

2016

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
EchevinVille de Bruxelles
99 039,78
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurBruxelles Avance BRAVVO asbl⇒ 2017
PrésidentGIAL vzw⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2016

2015

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
SchepenStad Brussel
97 095,89
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuur (toegevoegd door Cumuleo)GIAL vzw⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2015

2014

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
SchepenVille de Bruxelles
97 095,89
bruto per jaar
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
VoorzitterGIAL vzw
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2014

2013

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 711,08
bruto per jaar
SchepenVille de Bruxelles
97 095,89
bruto per jaar
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
Voorzitter raad van bestuur (toegevoegd door Cumuleo)GIAL vzw
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2013

2012

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
109 589,38
bruto per jaar
SchepenVille de Bruxelles
95 194,33
bruto per jaar
CommissarisVivaqua
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
Voorzitter raad van bestuur (toegevoegd door Cumuleo)GIAL vzw17/12/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2012

2011

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
SchepenStad Brussel
86 576,40
bruto per jaar
CommissarisVivaqua
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2011

2010

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
SchepenStad Brussel
84 879,55
bruto per jaar
CommissarisVivaqua
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2010

2009

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
23/06/09
SchepenStad Brussel
83 210,70
bruto per jaar
BestuurderSDRB
211,38
bruto per jaar
30/06/09
BestuurderSDRB01/07/0909/10/09
CommissarisVivaqua30/06/09
Lid overlegcomitéVivaqua30/06/09
CommissarisVivaqua01/07/09
Lid overlegcomitéVivaqua01/07/09
VoorzitterSociaal verhuurkantoor (SVK)09/10/09
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
BestuurderCentre culturel Breughel09/10/09
BestuurderFoire internationale de Bruxelles30/06/09
BestuurderFoire internationale de Bruxelles01/07/0909/10/09
BestuurderLes Maisons de Quartier30/06/09
BestuurderLes Maisons de Quartier01/07/0909/10/09
BestuurderOeuvre de l'Hospitalité asbl09/10/09
Bestuurder - Lid van het bureauCuisines Bruxelloises30/06/09
Bestuurder - Lid van het bureauCuisines Bruxelloises01/07/0909/10/09
BestuurderCentres de contact de Bruxelles asbl30/06/09
BestuurderCentres de contact de Bruxelles asbl01/07/0909/10/09
BestuurderBruxelles Arabesque09/10/09
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2009

2008

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Brussel
83 210,70
bruto per jaar
BestuurderSDRB
627,27
bruto per jaar
CommissarisVivaqua
BestuurderChâteau de Modave asbl
AfgevaardigdFoire internationale de Bruxelles
BestuurderLes Centres de Contact de Bruxelles
BestuurderParc des Expositions de Bruxelles
AfgevaardigdUVC Brugmann
AfgevaardigdInterhospitalière Régionale des Infrastructures de SoinsIRIS
AfgevaardigdIRIS Huderf
BestuurderCuisines Bruxelloises23/04/08
BestuurderFoires et salons de Bruxelles Brussels Fairs & Exhibitions BFE
BestuurderLes Maisons de quartier
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2008

2007

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Brussel
78 411,43
bruto per jaar
Gedelegeerd bestuurderVivaqua07/06/07
Lid beheerscomitéVivaqua07/06/07
BestuurderAtomium vzw09/07/07
BestuurderChâteau de Modave asbl
BestuurderCIBEX
BestuurderFoire internationale de Bruxelles20/12/07
VoorzitterFoyer Bruxellois sc (le)28/03/07
BestuurderParc des Expositions de Bruxelles20/12/07
BestuurderSORELO31/05/07
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene01/02/07
OndervoorzitterFoires et salons de Bruxelles Brussels Fairs & Exhibitions BFE20/12/07
BestuurderProsport Bruxelles-Brussel29/03/07
BestuurderMont de Piété26/03/07
BestuurderAtomia
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Mohamed Ouriaghli toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2007

2006

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Brussel01/12/06
GemeenteraadslidStad Brussel01/12/06
Gedelegeerd bestuurderVivaqua
Lid beheerscomitéVivaqua
BestuurderAtomium vzw
BestuurderChâteau de Modave asbl
BestuurderCIBEX
BestuurderFoire internationale de Bruxelles
VoorzitterFoyer Bruxellois sc (le)
BestuurderParc des Expositions de Bruxelles
BestuurderSORELO
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
OndervoorzitterFoires et salons de Bruxelles Brussels Fairs & Exhibitions BFE
BestuurderProsport Bruxelles-Brussel
BestuurderBCB Atomia asbl
BestuurderMont de Piété
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2006

2005

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Brussel
Gedelegeerd bestuurderCIBE
BestuurderAtomium vzw
BestuurderChâteau de Modave asbl
BestuurderFoire internationale de Bruxelles
VoorzitterFoyer Bruxellois sc (le)
BestuurderParc des Expositions de Bruxelles
BestuurderSORELO
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
BestuurderChambres des Experts Immobiliers de Belgique CIBEX
OndervoorzitterFoires et salons de Bruxelles Brussels Fairs & Exhibitions BFE
BestuurderProsport Bruxelles-Brussel
BestuurderBCB Atomia asbl
BestuurderMont de Piété
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2005

2004

Mohamed Ouriaghli • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Brussel
Gedelegeerd bestuurderCIBE01/10/04
Lid beheerraadCIBE
OndervoorzitterFoires et salons de Bruxelles
VoorzitterFoyer Bruxellois (le) SC
BestuurderSORELO
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
BestuurderMont-de-Piété01/11/04
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mohamed Ouriaghli in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Mohamed Ouriaghli

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Ouriaghli Mohamed

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Mohamed Ouriaghli