Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Fouad Ahidar Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Fouad Ahidar

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Fouad Ahidar

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Fouad Ahidar (Vooruit/sp.a)


Cumuleo's enquête van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Fouad Ahidar over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Fouad Ahidar heeft nog niet gereageerd op de enquête (verzenddatum: 23 juni 2022)


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VoorzitterRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie52 720,00 - 105 438,00
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement124.621,46
FractievoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement1,00 - 5 271,00
GemeenteraadslidGemeente Jette 1,00 - 5 271,00
BestuurderGeha bvba-
Totaal: van 177.343,46 tot 240.601,46 euro bruto


2021

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Fouad Ahidar
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger133.516,16Openbare mandaten en functies29-06-2004
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter882,09Openbare mandaten en functies12-06-2019
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - voorzitter55.823,94Openbare mandaten en functies18-07-2019
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - lid van het comité van de sociale dienstGeen bezoldigingOpenbare mandaten en functies09-10-2014
Gemeente Jette - gemeenteraadslid2.380,00Openbare mandaten en functies2006
Geha nv - bestuurderGeen bezoldigingPrivate beroepsactiviteiten2001

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VoorzitterRaad Vlaamse Gemeenschapscommissie5 062,00 - 10 123,00
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement137 914,36
FractievoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement10 124,00 - 50 614,00
GemeenteraadslidGemeente Jette 1,00 - 5 061,00
BestuurderGeha bvba-
Totaal: van 153.101,36 tot 203.712,36 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2020

2020

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Fouad Ahidar
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger132101,76Openbare mandaten en functies29-06-2004
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter45676,14Openbare mandaten en functies12-06-2019
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - voorzitter10776,78Openbare mandaten en functies18-07-2019
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - lid van het comité van de sociale dienstGeen bezoldigingOpenbare mandaten en functies9-10-2014
- Gemeente Jette - gemeenteraadslid2380,00Openbare mandaten en functies2006
- Geha nv - bestuurderGeen bezoldigingPrivate beroepsactiviteiten2001

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VoorzitterRaad Vlaamse Gemeenschapscommissie10 049,00 - 50 240,0018/07/19
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement63 624,7226/05/19
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement73 505,7111/06/19
Eerste ondervoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement10 049,00 - 50 240,0026/05/19
FractievoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement1,00 - 5 024,0012/06/19
GemeenteraadslidGemeente Jette1,00 - 5 024,00
BestuurderGeha BVBA-
Lid van het BureauRaad Vlaamse Gemeenschapscommissie5 025,00 - 10 048,0026/05/19
Lid van het Comité van de Sociale dienstRaad Vlaamse Gemeenschapscommissie-26/05/19
Totaal: van 162.255,43 tot 257.706,43 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2019

2019

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Fouad Ahidar
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordigerOpenbare mandaten en functies29-06-2004
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - eerste ondervoorzitterOpenbare mandaten en functies10-06-201426-05-2019
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter180.306,31Openbare mandaten en functies12-06-2019
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretarisOpenbare mandaten en functies20-07-201426-05-2019
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - voorzitterOpenbare mandaten en functies18-07-2019
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - lid van het comité van de sociale dienstOpenbare mandaten en functies09-10-2014
Gemeente Jette - gemeenteraadslid1.680,00Openbare mandaten en functies2006
Geha nv - bestuurderPrivate beroepsactiviteiten2001

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement168.624,85
Eerste ondervoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement10 001,00 - 50 000,00
GemeenteraadslidGemeente Jette1,00 - 5 000,0030/11/18
GemeenteraadslidGemeente Jette1,00 - 5 000,0001/12/18
BestuurderGeha BVBA-
Lid van de politieraadPolitiezone 5340 - Brussel-West1,00 - 5 000,0030/11/18
Lid van het BureauRaad Vlaamse Gemeenschapscommissie5 001,00 - 10 000,00
Lid van het Comité van de Sociale dienstRaad Vlaamse Gemeenschapscommissie-
Totaal: van 183.629,85 tot 243.624,85 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2018

2018

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Fouad Ahidar
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger168624,85Openbare mandaten en functies29/06/2004
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitterOpenbare mandaten en functies12/06/2019
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - eerste ondervoorzitter15550,23Openbare mandaten en functies10/06/201426/05/2019
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretaris6062,43Openbare mandaten en functies20/07/201426/05/2019
Gemeente Jette - gemeenteraadslid3000Openbare mandaten en functies2006
Geha nv - bestuurderPrivate beroepsactiviteiten2001

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
123 532,62
bruto per jaar
⇒ 2018
Eerste ondervoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement
42 558,78
bruto per jaar
⇒ 2018
Lid van het bureauBrussels Hoofdstedelijk Parlement
15 321,18
bruto per jaar
⇒ 2018
GemeenteraadslidGemeente Jette⇒ 2018
Lid van het bureauRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie⇒ 2018
Lid van het comité van de sociale dienstRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie⇒ 2018
Lid van de politieraadPolitiezone Brussel-West⇒ 2018
BestuurderGeha BVBA⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2017

2016

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
Eerste ondervoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement⇒ 2017
Lid van het bureauBrussels Hoofdstedelijk Parlement⇒ 2017
GemeenteraadslidGemeente Jette⇒ 2017
Lid van het bureauRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie⇒ 2017
Lid van het comité van de sociale dienstRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie⇒ 2017
BestuurderDaarkom VZW01/11/16
Lid van de politieraadPolitiezone Brussel-West13/09/16⇒ 2017
BestuurderGeha BVBA⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2016

2015

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Eerste ondervoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement⇒ 2016
Lid bureauBrussels Hoofdstedelijk Parlement⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Jette⇒ 2016
Lid commissieGemeente Jette⇒ 2016
Lid bureauRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie⇒ 2016
Lid van het comité van de sociale dienstRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie⇒ 2016
BestuurderDaarkom VZW⇒ 2016
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brus- sels Hoofdstedelijk Gewest VZW17/06/15
BestuurderGeha BVBA⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2015

2014

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
FractieleiderRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie19/06/1420/07/14
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 771,79
bruto per jaar
FractieleiderBrussels Hoofdstedelijk Parlement25/05/14
Eerste ondervoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement10/06/14
Lid bureauBrussels Hoofdstedelijk Parlement10/06/14
GemeenteraadslidGemeente Jette
Lid commissieGemeente Jette
Lid bureauRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie25/05/14
Lid bureauRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie20/07/14
Lid van het comité van de sociale dienstRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie09/10/14
BestuurderDaarkom VZW
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW
BestuurderGeha BVBA
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2014

2013

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 711,08
bruto per jaar
FractieleiderBrussels Hoofdstedelijk Parlement
GemeenteraadslidGemeente Jette
BestuurderBVBA Geha
BestuurderDaarkom vzw
Lid bureauRaad Vlaamse Gemeenschapscommissie
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2013

2012

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
109 589,38
bruto per jaar
Lid bureauBrussels Hoofdstedelijk Parlement30/11/12
FractieleiderBrussels Hoofdstedelijk Parlement01/12/12
GemeenteraadslidGemeente Jette
BestuurderBVBA Geha
FractievoorzitterRaad VGC30/11/12
Lid bureauRaad Vlaamse Gemeenschapscommissie01/12/12
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Daarkom vzw - Vlaams-Marokkaans Culturenhuis27/01/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2012

2011

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
Lid bureauBrussels Hoofdstedelijk Parlement
GemeenteraadslidGemeente Jette
Bestuurderbvba Geha
FractievoorzitterRaad VGC
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2011

2010

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
Lid bureauBrussels Hoofdstedelijk Parlement
GemeenteraadslidGemeente Jette
FractievoorzitterSP.a
Bestuurderbvba Geha
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2010

2009

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
FractieleiderRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
Lid bureauBrussels Hoofdstedelijk Parlement
GemeenteraadslidGemeente Jette
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2009

2008

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
96 859,51
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Jette
BestuurslidGEKA NV
Bestuurdervzw High Spirit
BestuurderZuiderpershuis
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2008

2007

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid bureauVlaamse Gemeenschapscommissie
Lid uitgebreid bureauVLaamse Gemeenschapscommissie
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 978,13
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Jette
BestuurslidSpirit
VoorzitterSpirit Brussel
BestuurslidGEKA NV
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2007

2006

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 935,89
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Jette18/12/06
BestuurslidGEKA NV
Bestuurdervzw High Spirit
BestuurderZuiderpershuis
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2006

2005

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
FractieleiderVergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie(Brussel)
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
89 927,22
bruto per jaar
SecretarisBrussels Hoofdstedelijk Parlement
BestuurderSpirit vzw
SecretarisHight Spirit vzw
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2005

2004

Fouad Ahidar • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid vergaderingVergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel)29/06/04
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
88 130,60
bruto per jaar
29/06/04
Ondervoorzitter commissieBrussels Hoofdstedelijk Parlement29/06/04
SecretarisBrussels Hoofdstedelijk Parlement29/06/04
BestuurderSpirit vzw20/10/04
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Fouad Ahidar toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fouad Ahidar in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Fouad Ahidar

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Ahidar Fouad

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Fouad Ahidar