Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Marc Bourgeois Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Marc Bourgeois

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Marc Bourgeois

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Bourgeois (Ecolo)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Marc Bourgeois heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Marc Bourgeois heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Marc Bourgeois • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Collaborateur de fond du cabinetGouvernement de la Communauté française, Aide à la jeunesse, Maisons de justice, Sports et Promotion de Bruxelles5 025,00 - 10 048,0016/09/19
AdministrateurAssociation de gestion des centres sportifs du Sart Tilman asbl-
Totaal: van 5.025,00 tot 10.048,00 euro bruto


2018

Marc Bourgeois • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
AdministrateurAssociation de gestion des centres sportifs du Sart Tilman asbl-
Collaborateur de fond du cabinetGouvernement de la Communauté française, Aide à la jeunesse, Maisons de justice, Sports et Promotion de Bruxelles5 001,00 - 10 000,00
Totaal: van 5.001,00 tot 10.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Marc Bourgeois • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Ville de Limbourg
508,28
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - MembreASBL communale centre sportif de limbourg
Conseil d'administration - MembreASBL communale le kursaal
Assemblée générale - MembreASBL contrat rivière versdre
Conseil d'administration - MembreASBL contrat rivière vesdre
Assemblée générale - MembreASBL groupe d'action locale pays de herve futur
Assemblée générale - MembreASBL pays de herve futur
Assemblée générale - MembreAssociation de gestion du complexe touristique de la Gileppe et environs
Conseil d'administration - MembreAssociation de gestion du complexe touristique de la Gileppe et environs
Assemblée générale - MembreConférence des bourgmestres de verviers
Comité d'avis - MembreConseil consultatif communal de l'aménagement du territoire
31,33
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreIntercommunale ENODIA
Assemblée générale - MembreIntercommunale aqualis
Assemblée générale - MembreIntercommunale intradel
Assemblée générale - MembreS.P.I.
RetraitéService public de wallonie - service forestier
RetraitéVille de limbourg - ex échevin

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Marc Bourgeois • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Ville de Limbourg
801,49
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - MembreASBL CENTRE SPORTIF DE LIMBOURG
Assemblée générale - MembreASBL CONTRAT RIVIERE
Conseil d'administration - MembreASBL CONTRAT RIVIERE
Assemblée générale - MembreASBL GROUPE D'ACTION LOCALE PAYS DE HERVE FUTUR
Conseil d'administration - MembreASBL LE KURSAAL
Assemblée générale - MembreASBL PAYS DE HERVE FUTUR
Assemblée générale - MembreAssociation de Gestion du Complexe touristique de la Gileppe et Environs
Conseil d'administration - MembreAssociation de Gestion du Complexe touristique de la Gileppe et Environs
Assemblée générale - MembreCONFERENCE DES BOURGMESTRES DE VERVIERS
Comité d'avis - MembreCONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
25
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreINTERCOMMUNALE AQUALIS
Assemblée générale - MembreINTERCOMMUNALE INTRADEL
Assemblée générale - MembreINTERCOMMUNALE PUBLIFIN
Assemblée générale - MembreS.P.I.
SERVICE FORESTIER - RETRAITESPW
VILLE DE LIMBOURG - PENSION EX ECHEVINVILLE DE LIMBOURG

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2016

Marc Bourgeois • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalVille de LimbourgNeeOorspronkelijk mandaat
MembreAIDENeeAfgeleid mandaat
MembreAqualisNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurCentre sportif de Limbourg asblNeeAfgeleid mandaat
MembreContrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre asblNeeAfgeleid mandaat
MembreINTRADELNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurLe Kursaal asblNeeAfgeleid mandaat
MembreSPINeeAfgeleid mandaat
Retraité-NeeMandaat, leidende functie of beroep
TrésorierLa Forêt AssociationNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurRevert asblNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2006

Marc Bourgeois • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Limbourg04/12/06
BestuurderRegionaal Cultuurcentrum van Verviers
BestuurderRevert asbl
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Bourgeois in 2006

2005

Marc Bourgeois • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Limbourg
VoorzitterCCAT
BestuurderRegionaal Cultuurcentrum van Verviers
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


2004

Marc Bourgeois • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Limbourg
BestuurderCentre Culturel Régional de Verviers
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Marc Bourgeois

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Bourgeois Marc

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Marc Bourgeois