Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Kris Breugelmans Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Kris Breugelmans

Kris Breugelmans

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Breugelmans (CD&V)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Kris Breugelmans heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Kris Breugelmans heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zijn tijdelijk toegankelijk via de bordeauxrode box in de rechterkolom "ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD"

2017

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
39 613,64
bruto per jaar
⇒ 2018
BestuurderIVEG⇒ 2018
Algemeen directeur-⇒ 2018
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Lille⇒ 2018
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Gilde Lille⇒ 2018
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Raad Lille⇒ 2018
OndervoorzitterLeader Zuid (prov. Antwerpen)⇒ 2018
Lid externe adviescommissieVONK3⇒ 2018
lid bureau provincie AntwerpenZorgnetIcuro⇒ 2018
Voorzitter coördinatiecomité KempenZorgnetIcuro⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Breugelmans toegevoegd.


2016

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
38 835,08
bruto per jaar
⇒ 2017
GemeenteraadslidGemeente Lille⇒ 2017
BestuurderIVEG⇒ 2017
Directeur-⇒ 2017
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Lille⇒ 2017
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Gilde Lille⇒ 2017
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Raad Lille⇒ 2017
OndervoorzitterLeader Zuid (prov. Antwerpen)⇒ 2017
VoorzitterRegionaal coOrdinatiecomité bejaardenzorg Kempen⇒ 2017
BegeleiderResonantiegroep Mol⇒ 2017
BureaulidRusthuizen provincie Antwerpen⇒ 2017
Lid van het coOrdinatiecomitéRusthuizen Provincie Antwerpen⇒ 2017
Lid social platformStrategisch Plan Kempen⇒ 2017
Lid externe adviescommissieVonk 3 Thomas More⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Breugelmans toegevoegd.


2015

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
38 074,99
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Lille⇒ 2016
BestuurderIVEG⇒ 2016
Directeur-⇒ 2016
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Lille⇒ 2016
BestuurderFederatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw⇒ 2016
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Gilde Lille⇒ 2016
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Raad Lille⇒ 2016
OndervoorzitterLeader Zuid (prov. Antwerpen)⇒ 2016
BegeleiderResonantiegroep Mol⇒ 2016
BureaulidRusthuizen provincie Antwerpen⇒ 2016
Lid van het coördinatiecomitéRusthuizen Provincie Antwerpen⇒ 2016
Lid social platformStrategisch Plan Kempen⇒ 2016
Lid externe adviescommissieVonk 3 Thomas More⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Breugelmans toegevoegd.


2014

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 20
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 16
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
38 074,99
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Lille
BestuurderIVEG
BestuurderAGB Lille
Lid directiecomitéAGB Lille
BestuurderJOC Frontaal VZW
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Lille
BestuurderRegionaal Landschap Kleine en Grote Nete VZW
Lid OverlegBejaardenzorg Kempen
OndervoorzitterCoördinatiecomité Bejaardenzorg Kempen
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Gilde Lille
SecretarisLandelijke Raad Lille
BestuurderLeader Zuid
Lid adviesraadProvinciale Werkgroep Dementie
Lid van het coördinatiecomitéRusthuizen Provincie Antwerpen
Lid adviesraadSPK - Expertisewerkgroep Zorg
Lid overlegcomitéSPK - Social Profitplatform
Lid externe adviescommissieVONK3 - KHK Geel
BestuurderWelzijnszorg Provincie Antwerpen
DirecteurWoon- en Zorgcentrum Lindelo
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Breugelmans toegevoegd.


2013

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 17
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
38 074,99
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Lille
BestuurderIVEG
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Lille
Lid directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Lille
BestuurderRegionaal Landschap
OndervoorzitterCoördinatiecomité bejaardenzorg Kempen
Lid regionale adviesraadFamiliehulp Turnhout
BestuurderJOC Frontaal vzw
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Gilde Lille
SecretarisLandelijke Raad Lille
Lid OverlegProvinciaal Ouderenzorgoverleg
Lid AdviesraadProvinciale werkgroep dementie
BestuurderPWA Lille
VoorzitterRegio Middenkempen Beweegt
Lid coördinatiecomitéRusthuizen provincie Antwerpen
Lid AdviesraadSPK - expertisewerkgroep zorg
Lid overlegcomitéSPK-Social Profitplatform
Lid externe adviescommissieVONK 3 Thomas More
BestuurderWelzijnszorg provincie Antwerpen
DirecteurWoon- en zorgcentrum Lindelo
Bezoldigingsplafond voor 2013: 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Breugelmans toegevoegd.


2012

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
37 329,21
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Lille
BestuurderIVEG
OndervoorzitterCoördinatiecomité bejaardenzorg Kempen
LidCoördinatiecomité rusthuizen provincie Antwerpen
Lid regionale adviesraadFamiliehulp Turnhout
BestuurderFederatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
BestuurderLilse Bergen vzw
Lid overlegcomitéSPK-Social Profitplatform
Lid Externe adviescommissieVONK 3 Thomas More
DirecteurWoon- en zorgcentrum Lindelo
Bezoldigingsplafond voor 2012: 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Breugelmans toegevoegd.


2011

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 23
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 20
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
36 597,79
bruto per jaar
BestuurderIVEG
BestuurderRegionaal Landschap
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB Lille
BestuurderComité PBW26/01/11
Lid overlegcomitéCoördinatiecomité bejaardenzorg Kempen
Lid overlegcomitéCoördinatiecomité rusthuizen provincie Antwerpen
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Gilde Lille
SecretarisLandelijke Raad Lille
Lid overlegcomitéProvinciaal Ouderenzorgoverleg
Lid AdviesraadProvinciale werkgroep dementie
BestuurderPWA Lille
Voorzitter raad van bestuurPWA Lille
Voorzitter raad van bestuurRegio Middenkempen beweegt
Lid overlegcomitéRegionale Toekomstraad Familiehulp Turnhout
OndervoorzitterRode Kruis Lille
Lid AdviesraadSPK-expertisewerkgroep zorg
Lid overlegcomitéSPK-Social Profitplatform
Bestuurdert Gerief30/04/11
Lid externe adviescommissieVONK3-KHK Geel
Bestuurdervzw Jeugdontmoetingscentrum Frontaal26/01/11
Bestuurdervzw Lilse Bergen01/05/11
BestuurderWelzijnszorg provincie Antwerpen
DirecteurWoon- en zorgcentrum Lindelo
Bezoldigingsplafond voor 2011: 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Breugelmans toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Breugelmans in 2011

2010

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 18
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
35 880,43
bruto per jaar
BestuurderIVEG
BestuurderZiekenzorg31/07/10
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB Lille
Lid overlegcomitéCoördinatiecomité bejaardenzorg Kempen
Lid overlegcomitéCoördinatiecomité rusthuizen provincie Antwerpen
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Gilde Lille
SecretarisLandelijke Raad Lille
Lid overlegcomitéProvinciaal Ouderenzorgoverleg
Lid AdviesraadProvinciale werkgroep dementie
Voorzitter raad van bestuurPWA Lille
Voorzitter raad van bestuurRegio Middenkempen beweegt
Lid overlegcomitéRegionale Toekomstraad Familiehulp Turnhout
OndervoorzitterRode Kruis Lille
Lid AdviesraadSPK-expertisewerkgroep zorg
Lid overlegcomitéSPK-Social Profitplatform
Bestuurdert Gerief
Lid externe adviescommissieVONK3-KHK Geel
Bestuurdervzw Jeugdontmoetingscentrum Frontaal
BestuurderWelzijnszorg provincie Antwerpen
DirecteurWoon- en zorgcentrum Lindelo
Bezoldigingsplafond voor 2010: 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Kris Breugelmans toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Breugelmans in 2010

2009

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 20
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 17
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
BestuurderIVEG
DirecteurAutonoom gemeentebedrijf AGB Lille
Lid overlegcomitéCoördinatiecomité bejaardenzorg Kempen
Lid overlegcomitéCoördinatiecomité rusthuizen provincie Antwerpen
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Gilde Lille
SecretarisLandelijke Raad Lille
Lid overlegcomitéProvinciaal Ouderenzorgoverleg
Lid AdviesraadProvinciale werkgroep dementie
Voorzitter raad van bestuurPWA Lille
Voorzitter raad van bestuurRegio Middenkempen beweegt
Lid overlegcomitéRegionale Toekomstraad Familiehulp Turnhout
OndervoorzitterRode Kruis Lille
Lid AdviesraadSPK-expertisewerkgroep zorg
Lid overlegcomitéSPK-Social Profitplatform
Bestuurdert Gerief
Lid externe adviescommissieVONK3-KHK Geel
Bestuurdervzw Jeugdontmoetingscentrum Frontaal
BestuurderWelzijnszorg provincie Antwerpen
DirecteurWoon- en zorgcentrum Lindelo
Bezoldigingsplafond voor 2009: 165 763,62 euro bruto.


2008

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 18
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
BestuurderIVEG01/10/08
DirecteurAutonoom gemeentebedrijf AGB Lille
Lid overlegcomitéCoördinatiecomité bejaardenzorg Kempen
Lid overlegcomitéCoördinatiecomité rusthuizen provincie Antwerpen
Secretaris - PenningmeesterLandelijke Gilde Lille
SecretarisLandelijke Raad Lille
Lid overlegcomitéProvinciaal Ouderenzorgoverleg
Lid AdviesraadProvinciale werkgroep dementie
Voorzitter raad van bestuurPWA Lille
Voorzitter raad van bestuurRegio Middenkempen beweegt
Lid overlegcomitéRegionale Toekomstraad Familiehulp Turnhout
OndervoorzitterRode Kruis Lille
Lid AdviesraadSPK-expertisewerkgroep zorg
Lid overlegcomitéSPK-Social Profitplatform
Bestuurder't Gerief
Lid externe adviescommissieVONK3-KHK Geel
Bestuurdervzw Jeugdontmoetingscentrum Frontaal
BestuurderWelzijnszorg provincie Antwerpen
DirecteurWoon- en zorgcentrum Lindelo
BestuurslidZiekenzorg Lille
Bezoldigingsplafond voor 2008: 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Breugelmans in 2008

2007

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
Bediende-
DirecteurAutonoom gemeentebedrijf AGB Lille
SecretarisLandelijke Gilde Lille
SecretarisLandelijke Raad Lille
VoorzitterRegio Middenkempen Beweegt!
OndervoorzitterRode Kruis Lille
Bestuurder't Gerief
Bestuurdervzw Jeugdontmoetingscentrum Frontaal
Bezoldigingsplafond voor 2007: 155 691,03 euro bruto.


2006

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
Bediende-
DirecteurAutonoom gemeentebedrijf AGB Lille01/04/06
SecretarisLandelijke Gilde Lille
SecretarisLandelijke Raad Lille
OndervoorzitterRode Kruis Lille
Bestuurdervzw Jeugdontmoetingscentrum Frontaal
Bezoldigingsplafond voor 2006: 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Breugelmans in 2006

2005

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
BestuurderSportbeheer vzw
Bediende-
BestuurderJOC-Frontaal vzw
SecretarisLandelijke Gilde Lille
OndervoorzitterRode Kruis Lille
Bezoldigingsplafond voor 2005: 149 654,85 euro bruto.


2004

Kris Breugelmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lille
Bediende-
BestuurderJeugdontmoetingscentrum Frontaal
BestuurderSportbeheer
Bezoldigingsplafond voor 2004: 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Kris Breugelmans

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Breugelmans Kris

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Kris Breugelmans