Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Chris Ceuppens Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Chris Ceuppens

Chris Ceuppens

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Chris Ceuppens (sp.a)
 = Bezoldigd mandaat, ambten en beroepen
 = Onbezoldigd mandaat, ambten en beroepen
? = Niet vermelde bezoldiging
Toegevoegd door Cumuleo =  Mandaat niet aangegeven door de mandataris
Gewijzigd door Cumuleo =  Mandaat aangepast door Cumuleo
De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Chris Ceuppens • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst02/01/13
Om de vergoeding te zien: word "vriend van Cumuleo"
GemeenteraadslidGemeente Rumst
BestuurderIMSIR07/03/13
BestuurderINTEGAN20/03/13
BestuurderVolkshuis Rumst CVBA
VoorzitterCSC-Curieus
BestuurslidSP.a Centraal Bestuur
Bediende-
Kabinetsmedewerker-
BestuurderDe Mannekens VZW
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Chris Ceuppens toegevoegd.
Word Vriend van Cumuleo om de ontwikkeling van het Cumuleo-project te steunen en de bezoldigingen te bekijken. Bent u al "Vriend van Cumuleo"? Meld u aan.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Chris Ceuppens in 2013

Chris Ceuppens • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
Om de vergoeding te zien: word "vriend van Cumuleo"
BestuurderIMSIR
BestuurderINTEGAN
BestuurderMuseum Rupelklei
Lid dagelijks bestuurMuseum Rupelklei
BestuurderPWA
BestuurderVolkshuis Rumst CVBA
VoorzitterCSC-Curieus
BestuurslidSP.a Centraal Bestuur
BestuurslidSP.a Lokale afdeling
Bediende-?
Kabinetsmedewerker-?01/02/1231/12/12
BestuurderDe Mannekens VZW
Lid dagelijks bestuurForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterMarktcommissie Rumst
BestuurderRegionaal Landschap Rivierenland VZW
VoorzitterToerisme Rupelstreek-Vaartland VZW
BestuurderToerisme Scheldeland VZW
LidWelzijnsraad Rumst
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Chris Ceuppens toegevoegd.
Word Vriend van Cumuleo om de ontwikkeling van het Cumuleo-project te steunen en de bezoldigingen te bekijken. Bent u al "Vriend van Cumuleo"? Meld u aan.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Chris Ceuppens in 2012

Chris Ceuppens • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
Om de vergoeding te zien: word "vriend van Cumuleo"
BestuurderIMSIR
BestuurderINTEGAN
BestuurderMuseum Rupelklei
Lid dagelijks bestuurMuseum Rupelklei
BestuurderPWA
BestuurderVolkshuis Rumst cvba
VoorzitterCSC-Curieus
BestuurslidJongsocialisten-Animo
BestuurslidSP.a Centraal Bestuur
BestuurslidSP.a Lokale afdeling
BestuurderDe Mannekens vzw
Lid dagelijks bestuurForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterMarktcommissie Rumst
BestuurderRegionaal Landschap Rivierenland vzw
VoorzitterToerisme Rupelstreek-Vaartland vzw
BestuurderToerisme Scheldeland vzw
LidWelzijnsraad Rumst
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Chris Ceuppens toegevoegd.
Word Vriend van Cumuleo om de ontwikkeling van het Cumuleo-project te steunen en de bezoldigingen te bekijken. Bent u al "Vriend van Cumuleo"? Meld u aan.

Chris Ceuppens • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
Om de vergoeding te zien: word "vriend van Cumuleo"
BestuurderIMSIR
BestuurderINTEGAN
BestuurderMuseum Rupelklei
Lid dagelijks bestuurMuseum Rupelklei
BestuurderPWA
VoorzitterToerisme Rupelstreek
BestuurderVolkshuis Rumst cvba
VoorzitterCSC-Curieus
BestuurslidJongsocialisten-Animo
BestuurslidSP.a Centraal Bestuur
BestuurslidSP.a Lokale afdeling
BestuurderDe Mannekens vzw
Lid dagelijks bestuurForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterMarktcommissie Rumst
BestuurderRegionaal Landschap Rivierenland vzw
BestuurderToerisme Scheldeland vzw
LidWelzijnsraad Rumst
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Chris Ceuppens toegevoegd.
Word Vriend van Cumuleo om de ontwikkeling van het Cumuleo-project te steunen en de bezoldigingen te bekijken. Bent u al "Vriend van Cumuleo"? Meld u aan.

Chris Ceuppens • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
BestuurderIMSIR
BestuurderINTEGAN
BestuurderJeugdhuis Klimop vzw
BestuurderMuseum Rupelklei
Lid dagelijks bestuurMuseum Rupelklei
BestuurderPWA
Vice-voorzitter raad van bestuurToerisme Rupelstreek
BestuurderVolkshuis Rumst cvba
VoorzitterCSC-Curieus
BestuurslidJongsocialisten-Animo
BestuurslidSP.a Centraal Bestuur
BestuurslidSP.a Lokale afdeling
BestuurderDe Mannekens vzw
Lid dagelijks bestuurForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterMarktcommissie Rumst
BestuurderRegionaal Landschap Rivierenland vzw
BestuurderToerisme Scheldeland vzw
LidWelzijnsraad Rumst

Chris Ceuppens • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
BestuurderIMSIR
BestuurderINTEGAN
BestuurderJeugdhuis Klimop vzw
BestuurderMuseum Rupelklei
Lid dagelijks bestuurMuseum Rupelklei
BestuurderPWA
Vice-voorzitter raad van bestuurToerisme Rupelstreek
BestuurderVolkshuis Rumst cvba
VoorzitterCSC-Curieus
BestuurslidJongsocialisten-Animo
BestuurslidSP.a Centraal Bestuur
BestuurslidSP.a Lokale afdeling
BestuurslidSP.a regio Boom-Kontich
BestuurderDe Mannekens vzw
Lid dagelijks bestuurForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterMarktcommissie Rumst
BestuurderRegionaal Landschap Rivierenland vzw
BestuurderToerisme Scheldeland vzw
LidWelzijnsraad Rumst

Chris Ceuppens • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rumst
BestuurderIMSIR
BestuurderINTEGAN
LidMilieuraad (Gemeentelijk/Stedelijk)
BestuurderJeugdhuis Klimop vzw
BestuurderMuseum Rupelklei
Lid dagelijks bestuurMuseum Rupelklei
BestuurderPWA
Vice-voorzitter raad van bestuurToerisme Rupelstreek
BestuurderVolkshuis Rumst cvba
VoorzitterCSC-Curieus
BestuurslidJongsocialisten-Animo
BestuurslidSP.a Centraal Bestuur
BestuurslidSP.a Lokale afdeling
BestuurslidSP.a regio Boom-Kontich
BestuurderDe Mannekens vzw
Lid dagelijks bestuurForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterForum van de Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar
VoorzitterMarktcommissie Rumst
BestuurderToerisme Scheldeland vzw
LidWelzijnsraad Rumst

Chris Ceuppens • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderIntercommunale voor Medico-Sociale instellingen van de Rupelstreek
BestuurderJeugdhuis Klimop vzw
BestuurderMuseum Rupelklei
BestuurderVolkshuis Rumst cvba
VoorzitterCurieus (ex Csc-Vormingswerk)
BestuurslidJongsocialisten-Animo
BestuurderSP.a Centraal Bestuur
BestuurderSP.a Lokale afdeling
BestuurderSP.a Provincie Antwerpen
BestuurderSP.a regio Boom-Kontich
BestuurderDe Mannekens vzw
OndervoorzitterGemeentelijke commissie IV
BestuurderOpbouw NV?

Chris Ceuppens • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderIMSIR
LidMilieuraad (Gemeentelijk/Stedelijk)
BestuurderJeugdhuis Klimop vzw
BestuurderMuseum Rupelklei
BestuurderOpbouw nv - Antwerpen
BestuurderVolkshuis Rumst cvba
BestuurderJongsocialisten-Animo
BestuurderSP.a Centraal Bestuur
BestuurderSP.a Provincie Antwerpen
BestuurderSP.a regio Boom-Kontich
LidCommissie Gevelverfraaiing
VoorzitterCSC Curieus
BestuurderDe Mannekens vzw
LidDorpsraad Rumst
LidGemeentelijke Commissie III : Openbare Werken enVerkeer
OndervoorzitterGemeentelijke Commissie IV : Ruimtelijke Ordening enMilieu
LidInformatieraad
BestuurderSP.a Kern Rumst
Lid participatieraadTer Doelhagen

Chris Ceuppens • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Rumst
BestuurderIntercommunale voor Medico-Sociale instellingen van de Rupelstreek
BestuurderSP.a Lokale afdeling
Voorzitster raad van bestuurCSC-Curieus
BestuurderDe Mannekens vzw
Lid raad van beheerJeugdhuis Klimop
BestuurderJongsocialisten-Animo
BestuurderMuseum Rupelklei
BestuurderSP.a Antwerpen
BestuurderSP.a Centraal Bestuur
BestuurderSP.a regio Boom-Kontich
BestuurderVolkshuis Rumst cvba

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Chris Ceuppens

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Ceuppens Chris

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Chris Ceuppens