Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Emmanuel De Bock Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Emmanuel De Bock

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Emmanuel De Bock

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel De Bock (DéFi)


Cumuleo's enquête van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Emmanuel De Bock over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Emmanuel De Bock heeft nog niet gereageerd op de enquête (verzenddatum: 23 juni 2022)


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring). Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Emmanuel De Bock
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député130.501,16Openbare mandaten en functies05-02-2010
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - président de groupe22.228,82Openbare mandaten en functies20-07-2014
- Commune d'Uccle - conseiller communal3.802,14Openbare mandaten en functies2006
- SISP Binhôme - observateur1.000,00Openbare mandaten en functies01-07-2019
- Le Val d'Uccle - vice-présidentPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies01-07-2019
- CHAB Centre Vincent Van Gogh asbl - administrateur déléguéPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2009
- AvocatDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten03-12-2018

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2023 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2021 » heeft het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2020

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale130 479,03
Conseiller communalCommune d'Uccle 1,00 - 5 061,00
Membre du conseil d'administrationBinHôme scrl1 300,00
Administrateur-déléguéCHAB asbl - Auberge de Jeunesse-
Vice-président du conseil d'administrationLe Val d'Uccle-
Avocat-1,00 - 5 061,00
Totaal: van 131.781,03 tot 141.901,03 euro bruto


2020

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Emmanuel De Bock
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député130479,03Openbare mandaten en functies5-02-2010
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - président de groupe22146,11Openbare mandaten en functies20-07-2014
- Commune d'Uccle - conseiller communal3554,26Openbare mandaten en functies2006
- SISP Binhôme - observateur1300,00Openbare mandaten en functies1-07-2019
- Le Val d'Uccle - vice-présidentPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies1-07-2019
- CHAB Centre Vincent Van Gogh asbl - administrateur déléguéPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2009
- AvocatDe 1 à 499 euros brut par moisPrivate beroepsactiviteiten3-12-2018

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën. Het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".


2019

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale50 301,7626/05/19
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale64 644,1226/05/19
DéputéParlement de la Communauté française-25/05/19
Conseiller communalCommune d'Uccle1,00 - 5 024,00
Conseiller de CPASCommune d'Uccle1,00 - 5 024,0008/03/19
Membre du conseil d'administrationBinHôme scrl700,0013/06/19
Vice-président du conseil d'administrationBinHôme scrl5 400,0013/06/19
Administrateur-déléguéCHAB - Auberge de Jeunesse-
Administrateur - vice-présidentLe Val d'Uccle-
Avocat-1,00 - 5 024,00
Totaal: van 121.048,88 tot 136.117,88 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2019

2019

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Emmanuel De Bock
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député121.968,49Openbare mandaten en functies05-02-2010
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - président de groupe21.158,12Openbare mandaten en functies20-07-2014
Parlement francophone bruxellois - président de groupeOpenbare mandaten en functies13-06-201918-07-2019
Parlement de la Communauté française - député5.756,80Openbare mandaten en functies17-06-201426-05-2019
Commune d'Uccle - conseiller communal3.111,35Openbare mandaten en functies2006
CPAS d'Uccle - conseiller1.866,65Openbare mandaten en functies28-02-2019
SISP Binhôme - administrateur délégué5.400,00Openbare mandaten en functies01-03-201301-06-2019
SISP Binhôme - observateur700Openbare mandaten en functies01-07-2019
Le Val d'Uccle - présidentOpenbare mandaten en functies30-06-2019
Le Val d'Uccle - vice-présidentOpenbare mandaten en functies01-07-2019
CHAB Centre Vincent Van Gogh asbl - administrateur déléguéOpenbare mandaten en functies2009
AvocatDe 1 à 499 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten03-12-2018

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale113.189,92
DéputéParlement de la Communauté française12.413,00
Conseiller communalCommune d'Uccle1,00 - 5 000,00
Conseiller CPASCommune d'Uccle5 001,00 - 10 000,00
PrésidentLe val d'Uccle asbl-
Vice-président du conseil d'administrationBinHôme scrl12.000,00
Administrateur-déléguéCHAB - Auberge de Jeunesse Van Gogh-
Avocat--03/12/18
Totaal: van 142.604,92 tot 152.602,92 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2018

2018

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Emmanuel De Bock
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député112830,64Openbare mandaten en functies5/02/2010
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - président de groupe20733,42Openbare mandaten en functies20/07/2014
Parlement francophone bruxellois - président de groupeOpenbare mandaten en functies13/06/2019
Parlement de la Communauté française - député13611,87Openbare mandaten en functies17/06/201426/05/2019
Commune d'Uccle - conseiller communal3984,5Openbare mandaten en functies2006
CPAS d'Uccle - conseiller7502,09Openbare mandaten en functies1/02/2019
SISP Binhôme - administrateur délégué12000Openbare mandaten en functies1/06/2019
Le Val d'Uccle - présidentOpenbare mandaten en functies1/06/2019
CHAB - administrateur déléguéOpenbare mandaten en functies
AvocatDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten1/11/2018

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 119,16
bruto per jaar
⇒ 2018
Chef/Président de groupeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
20 428,02
bruto per jaar
⇒ 2018
DéputéParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
13 396,02
netto per jaar
⇒ 2018
Conseiller communalCommune d'Uccle⇒ 2018
Conseiller de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune d'Uccle⇒ 2018
PrésidentLe Val d'Uccle⇒ 2018
AdministrateurCentre d'Etudes Jacques Georgin asbl⇒ 2018
Administrateur-déléguéBinhôme⇒ 2018
Administrateur-déléguéCHAB Auberge de jeunesse Van Gogh⇒ 2018
AdministrateurSolidarité francophone⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Emmanuel De Bock toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2017

2016

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
Chef de groupeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2017
DéputéParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)⇒ 2017
Conseiller communalCommune d'Uccle⇒ 2017
Conseiller de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune d'Uccle⇒ 2017
PrésidentLe Val d'Uccle⇒ 2017
Administrateur-déléguéBinhôme⇒ 2017
Administrateur-déléguéCHAB Auberge de jeunesse Vincent Van Gogh⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Emmanuel De Bock toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2016

2015

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Ukkel⇒ 2016
OCMW raadslidGemeente Ukkel⇒ 2016
Gedelegeerd bestuurderCHAB⇒ 2016
VoorzitterLe Val d'Uccle⇒ 2016
Gedelegeerd bestuurderBinhome⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Emmanuel De Bock toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2015

2014

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)17/06/14
GemeenteraadslidCommune d'Uccle
OCMW raadslidCommune d'Uccle
VoorzitterLe Val d'Uccle
Gedelegeerd bestuurderSociété Uccloise du Logement SUL
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Emmanuel De Bock toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2014

2013

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 711,08
bruto per jaar
GemeenteraadslidCommune d'Uccle
OCMW raadslidCommune d'Uccle01/04/13
Rekening-commissarisHYDROBRU29/05/13
BestuurderINTERFIN17/06/13
BestuurderSIBELGA17/06/13
BestuurderCentre Vincent Van Gogh - CHAB Asbl
VoorzitterLe Val d'Uccle
Afgevaardigd bestuurderSociété Uccloise de Logements21/05/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Emmanuel De Bock toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2013

2012

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
109 589,38
bruto per jaar
GemeenteraadslidCommune d'Uccle
Rekening-commissarisHYDROBRU
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
BestuurderCentre Vincent Van Gogh - CHAB Asbl
VoorzitterLe Val d'Uccle
Lid politieraadZone de Police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem01/12/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Emmanuel De Bock toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2012

2011

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Ukkel
Rekening-commissarisHYDROBRU
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
VoorzitterLe Val d'Uccle
Lid politieraadPolitiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem
BestuurderCentre Vincent Van Gogh - CHAB Asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Emmanuel De Bock toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2011

2010

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
05/02/10
GemeenteraadslidGemeente Ukkel
Rekening-commissarisIntercommunale bruxelloise de distribution et d'assainissement d'eau (Hydrobru)
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
Directeur van het secretariaatGouvernement fédéral, Modernisation du SPF Finances, Fiscalité environnementale et Lutte contre la fraude fiscale04/02/10
VoorzitterLe Val d'Uccle
Lid politieraadPolitiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem
VoorzitterJeunes FDF
Zelfstandige (als bijberoep)-
Inspecteur d'administration fiscale détaché-04/02/10
BestuurderCentre Vincent Van Gogh - CHAB Asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Emmanuel De Bock toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2010

2009

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Ukkel
Rekening-commissarisIWVB
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
Directeur van het secretariaatGouvernement fédéral, Modernisation du SPF Finances, Fiscalité environnementale et Lutte contre la fraude fiscale01/11/09
OndervoorzitterJeugdraad01/10/09
VoorzitterLe Val d'Uccle
Lid politieraadPolitiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem
VoorzitterJeunes FDF
Inspecteur d'administration fiscale détaché-
Zelfstandig consultant-01/12/09
VoorzitterCentre Vincent Van Gogh - CHAB Asbl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2009

2008

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Ukkel
Rekening-commissarisIWVB
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
OndervoorzitterJeugdraad
VoorzitterCentre d'Hébergement CHAB asbl
VoorzitterLe Val d'Uccle
OndervoorzitterTélé Bruxelles
Lid politieraadPolitiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem
VoorzitterFDF Plaatselijke afdeling
VoorzitterJeunes FDF
Inspecteur d'administration fiscale-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2008

2007

Emmanuel De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Ukkel
Rekening-commissarisIWVB01/06/07
BestuurderINTERFIN30/06/07
BestuurderSIBELGA30/06/07
OndervoorzitterJeugdraad01/12/07
VoorzitterLe Val d'Uccle01/06/07
OndervoorzitterTélé Bruxelles
Lid politieraadPolitiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem
Lid bureau in uitgebreide samenstellingFDF
VoorzitterFDF Plaatselijke afdeling
Inspecteur van Financiën-
VoorzitterCentre Vincent Van Gogh - CHAB Asbl
PenningmeesterJeunes FDF
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel De Bock in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Emmanuel De Bock

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: De Bock Emmanuel

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Emmanuel De Bock