Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Willy Decuir Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Willy Decuir

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Willy Decuir

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Decuir (MR)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Willy Decuir heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Willy Decuir heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Vice-président du conseil d'administrationIntersud1 950,00
Président du conseil d'administrationAIHSHSN - Association intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois scrl - Centre de santé des Fagnes-
AdministrateurALE - Agence Locale pour l'Emploi-
PrésidentAssist asbl-
Président du conseil d'administrationAssociation intercommunale Générations Thiérache-19/09/19
PrésidentB-Net scrl fs-
PrésidentBothanet Services scrlfs-
AdministrateurHamon asbl-
Totaal: 1.950,00 euro bruto


2019

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Commune de Froidchapelle
2.218,97
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)HAMON asbl
Conseil d'administration - Président(e)B-Net scrlfs
Conseil d'administration - Président(e)Bothanet'Services scrlfs
Conseil d'administration - Président(e)ASSIST - Assistance aux Intervenants des Secours asbl
Conseil d'administration - Trésorier(rière)Agence Locale pour l'Emploi de Froidchapelle
Comité de gestion - Président(e)Association Intercommunale énération Thiérache - AIGT
Conseil d'administration - Président(e)Association Intercommunale Génération Thiérache - AIGT
Conseil d'administration - Vice-président(e)ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU SUD-HAINAUT
1.950,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Comité de gestion - Président(e)Association Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
Conseil d'administration - Président(e)Association Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Froidchapelle10 001,00 - 50 000,0003/12/18
AdministrateurALE - Agence Locale pour l'Emploi-
PrésidentASSIST asbl-
Président du comité de directionAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud Hainaut - Sud Namurois scrl - Centre de Santé des Fagnes-
Président du conseil d'administrationAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud Hainaut - Sud Namurois scrl - Centre de Santé des Fagnes-
PrésidentB-Net scrl fs-
PrésidentBothanet'Services scrlfs-
AdministrateurHAMON asbl-
Membre du conseil d'administrationIntercommunale de propreté publique de Wallonie picarde340,0027/06/18
Administrateur - viceprésident du Conseil d'AdministrationINTERSUD - Association intercommunale pour le Dévelopement économique et l'Aménagement du Territoire du Sud Hainaut1,00 - 5 000,00
Totaal: van 10.342,00 tot 55.340,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Willy Decuir in 2018

2018

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Bourgmestre jusqu'au 03/12/18 puis conseiller communalCommune de Froidchapelle
41.989,52
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur - Président du CA, du comité de gestion, du comité d'audit, du comité de rémunération, du CPC et du CCNSAIHSHSN
Administrateur - Membre du CAAIRN
Président du conseil d'administrationASSIST ASBL
Administrateur et membre de l'AGAgence Locale pour l'Emploi
Administrateur - Président du CA depuis 03/2018B-Net SCRLFS
Administrateur - Président du CA depuis le 01/2018Bothanet'Services SCRLFS
Président du conseil d'administrationGAL de la Botte du Hainaut
Administrateur - Membre du CAIMP L'heureuxAbri
Administrateur - Vice-président du CA et membre du bureauINTERSUD SCRL
1.950,00
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur et membre du comité de secteur Sud-HainautIPALLE
340
bruto voor de bezoldigde periode
Membre de l'AG et invité sans droit de vote au CALes Lacs de l'Eau d'Heure ASBL
523,47
bruto voor de bezoldigde periode
Délégué à l'AGSociété coopérative de Logement social Notre Maison
Membre du collège et du conseil de policeZone de police Botha
Comité d'arrondissement - MembreMR de Thuin
Chef de fileSection locale MR Froidchapelle
PrésidentComité des Fêtes du Laetare de Froidchapelle
Secrétaire - TrésorierSociété Sainte-Barbe de Froidchapelle
TrésorierSociété colombophile Le Biest

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Froidchapelle
41.669,62
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Vice-président(e)INTERSUD scrl
1.950,00
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)IPALLE sc
340
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreLes Lacs de I'Eau d'Heure asbl
446,94
bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Froidchapelle⇒ 2018
Membre du comité de gestionAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud- Hainaut et du Sud-Namurois⇒ 2018
Président du conseil d'administrationAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud- Hainaut et du Sud-Namurois⇒ 2018
Membre du comité de directionINTERSUD⇒ 2018
Vice-président du conseil d'administrationINTERSUD⇒ 2018
AdministrateurIPALLE⇒ 2018
Membre de comité(s) de secteurIPALLE⇒ 2018
AdministrateurAgence locale pour l'Emploi⇒ 2018
Président du conseil d'administrationGAL Botte du Hainaut⇒ 2018
Administrateur (voix consultative)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl⇒ 2018
Membre de l'Assemblée généraleLes Lacs de l'Eau d'Heure asbl⇒ 2018
Vice-président du conseil et du col- lège de policeZone de police Botte du Hainaut⇒ 2018
PrésidentAssist asbl⇒ 2018
AdministrateurInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux Abri HAMOM⇒ 2018
AdministrateurBothanet Services scrlfs⇒ 2018
AdministrateurB-Net scrl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.


2016

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Froidchapelle
40 231,55
bruto per jaar
⇒ 2017
Président du comité de gestionAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud- Hainaut et du Sud-Namurois⇒ 2017
Président du conseil d'administrationAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud- Hainaut et du Sud-Namurois⇒ 2017
Membre du comité de directionINTERSUD⇒ 2017
Vice-président du conseil d'administrationINTERSUD⇒ 2017
AdministrateurIPALLE⇒ 2017
Membre de comité(s) de secteurIPALLE⇒ 2017
AdministrateurAgence locale pour l'Emploi⇒ 2017
Président du conseil d'administrationGAL Botte du Hainaut⇒ 2017
Administrateur (voix consultative)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl⇒ 2017
Membre de l'Assemblée généraleLes Lacs de l'Eau d'Heure asbl⇒ 2017
Vice-président du conseil et du col- lège de policeZone de police Botte du Hainaut⇒ 2017
PrésidentAssist asbl⇒ 2017
AdministrateurInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux Abri HAMOM⇒ 2017
AdministrateurBothanet Services scrlfs⇒ 2017
AdministrateurB-Net scrl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.


2016

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de FroidchapelleNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurAgence Locale pour l'EmploiNeeAfgeleid mandaat
PrésidentAssistance aux Intervenants des Secours en Thiérache - ASSIST asblNeeAfgeleid mandaat
Président du CAAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois AIHSHSNNeeAfgeleid mandaat
Président du comité de gestionAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois AIHSHSNNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurB-net scrlNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurBothanet Services serifsNeeAfgeleid mandaat
Président du CAGAL de la Botte du Hainaut asblNeeAfgeleid mandaat
Membre du comité de directionIntersudNeeAfgeleid mandaat
Vice-président du CAIntersudNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurIPALLENeeAfgeleid mandaat
Vice-président du comité de secteurIPALLE - Comité de secteur Sud-HainautNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurLes Lacs de l'Eau d'HeureNeeAfgeleid mandaat
MembreNotre MaisonNeeAfgeleid mandaat
Vice-président du collège de policeZone de police Botte du HainautNeeAfgeleid mandaat
Vice-président du conseil de policeZone de police Botte du HainautNeeAfgeleid mandaat
PrésidentComité des fêtes du Laetare de FroidchapelleNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurIMP L'Heureux Abri Momignies - HAMOM asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
Chef de file communalMR Section locale de FroidchapelleNeeMandaat, leidende functie of beroep
Membre du comité d'arrondissementMR ThuinNeeMandaat, leidende functie of beroep
TrésorierSociété colombophile Le Biset FroidchapelleNeeMandaat, leidende functie of beroep
Secrétaire - TrésorierSociété Sainte-Barbe de FroidchapelleNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 17
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Froidchapelle
39 443,97
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Voorzitter beheerscomitéAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud- Hainaut et du Sud-Namurois⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud- Hainaut et du Sud-Namurois⇒ 2016
Lid directiecomitéINTERSUD⇒ 2016
Ondervoorzitter raad van bestuurINTERSUD⇒ 2016
BestuurderIPALLE⇒ 2016
Lid sectorcomitéIPALLE⇒ 2016
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurGAL Botte du Hainaut⇒ 2016
Bestuurder (raadgevende stem)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl⇒ 2016
Lid algemene vergaderingLes Lacs de l'Eau d'Heure asbl⇒ 2016
Ondervoorzitter politiecollegePolitiezone Botte du Hainaut⇒ 2016
Ondervoorzitter politieraadPolitiezone Botte du Hainaut⇒ 2016
VoorzitterAssist asbl⇒ 2016
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux Abri HAMOM⇒ 2016
BestuurderBothanet Services scrlfs⇒ 2016
BestuurderB-Net scrl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.


2014

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 17
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Froidchapelle
39 443,97
bruto per jaar
Voorzitter beheerscomitéAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
Voorzitter raad van bestuurAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
Lid directiecomitéINTERSUD
Ondervoorzitter raad van bestuurINTERSUD
BestuurderIPALLE
Lid sectorcomitéIPALLE
BestuurderAgence locale pour l'Emploi
Voorzitter raad van bestuurGAL Botte du Hainaut
Bestuurder (raadgevende stem)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid algemene vergaderingLes Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid politiecollegeZone de police Botte du Hainaut
Lid politieraadZone de police Botte du Hainaut
VoorzitterAssist asbl
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux Abri HAMOM
BestuurderBothanet Services scrlfs
BestuurderB-Net scrlfs
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.


2013

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 19
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Froidchapelle
39 443,97
bruto per jaar
BestuurderAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois27/06/13
Lid beheerscomitéAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois27/06/13
Voorzitter beheerscomitéAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois27/06/13
Voorzitter raad van bestuurAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois27/06/13
BestuurderINTERSUD
Lid directiecomitéINTERSUD
BestuurderIPALLE
Lid sectorcomitéIPALLE
BestuurderAgence locale pour l'Emploi
Voorzitter raad van bestuurGroupement d'action locale GAL de la Botte du Hainaut
Bestuurder (raadgevende stem)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid algemene vergaderingLes Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid politiecollegeZone de police Botte du Hainaut
Lid politieraadZone de police Botte du Hainaut
VoorzitterAssist asbl
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux Abri HAMOM
BestuurderBothanet Services scrlfs
BestuurderB-Net scrlfs
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Willy Decuir in 2013

2012

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 19
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 14
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Froidchapelle
38 671,47
bruto per jaar
BestuurderAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
Lid directiecomitéAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
BestuurderINTERSUD
Lid directiecomitéINTERSUD
Lid sectorcomitéIPALLE
BestuurderAgence locale pour l'Emploi
Voorzitter raad van bestuurGroupement d'action locale GAL de la Botte du Hainaut
Bestuurder (raadgevende stem)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl
AfgevaardigdLes Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid politiecollegeZone de police Botte du Hainaut
Lid politieraadZone de police Botte du Hainaut
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux Abri HAMOM
Politiek secretarisMR Section locale
BestuurderBothanet Services scrlfs
Secretaris - PenningmeesterSociété Sainte-Barbe de Froidchapelle
VoorzitterAssist asbl
VoorzitterComité des fêtes du Laetare de Froidchapelle
PenningmeesterSociété colombophile Le Biset
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.


2011

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Froidchapelle
37 913,69
bruto per jaar
BestuurderAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
Lid directiecomitéAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
BestuurderINTERSUD30/06/11
Lid directiecomitéINTERSUD30/06/11
Lid sectorcomitéIPALLE01/07/11
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Voorzitter raad van bestuurGroupement d'action locale GAL de la Botte du Hainaut
Bestuurder (raadgevende stem)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid politiecollegePolitiezone Botte du Hainaut
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux Abri HAMOM
Politiek secretarisMR Lokale afdeling
BestuurderBothanet Services scrlfs
Secretaris - PenningmeesterSociété Sainte-Barbe de Froidchapelle
VoorzitterComité des fêtes du Laetare de Froidchapelle
PenningmeesterSociété colombophile Le Biset
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Willy Decuir in 2011

2010

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Froidchapelle
37 170,62
bruto per jaar
BestuurderAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
Lid directiecomitéAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
BestuurderINTERSUD
Lid directiecomitéINTERSUD
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Voorzitter raad van bestuurGroupement d'action locale GAL de la Botte du Hainaut
Bestuurder (raadgevende stem)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid politiecollegePolitiezone Botte du Hainaut
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux Abri HAMOM
Politiek secretarisMR Lokale afdeling
BestuurderBothanet Services scrlfs
Secretaris - PenningmeesterSociété Sainte-Barbe de Froidchapelle
VoorzitterComité des fêtes du Laetare de Froidchapelle
PenningmeesterSociété colombophile Le Biset
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.


2009

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Froidchapelle
36 439,81
bruto per jaar
BestuurderAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
Lid directiecomitéAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois
BestuurderINTERSUD
Lid directiecomitéINTERSUD
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Voorzitter raad van bestuurGroupement d'action locale GAL de la Botte duHainaut
Bestuurder (raadgevende stem)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid politiecollegePolitiezone Botte du Hainaut
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux AbriHAMOM
Politiek secretarisMR Lokale afdeling
BestuurderBothanet Services scrlfs
Secretaris - PenningmeesterSociété Sainte-Barbe de Froidchapelle
VoorzitterComité des fêtes du Laetare de Froidchapelle
PenningmeesterSociété colombophile Le Biset
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.


2008

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Froidchapelle
36 439,81
bruto per jaar
BestuurderAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
Lid directiecomitéAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
BestuurderINTERSUD
Lid directiecomitéINTERSUD
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Bestuurder - VoorzitterGroupement d'action locale GAL de la Botte duHainaut
Bestuurder (raadgevende stem)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid politiecollegePolitiezone Botte du Hainaut
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux AbriHAMOM
Lid arrondissementscomitéMR Fédération d'arrondissement
Politiek secretarisMR Lokale afdeling
Secretaris - PenningmeesterSociété Sainte-Barbe de Froidchapelle
VoorzitterComité des fêtes du Laetare
PenningmeesterSociété colombophile Le Biset
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.


2007

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 17
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 14
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Froidchapelle
34 338,13
bruto per jaar
BestuurderAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
Lid directiecomitéAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes27/06/07
BestuurderINTERSUD
Lid directiecomitéINTERSUD
BestuurderAgence locale pour l'Emploi de Froidchapelle
Bestuurder - VoorzitterGroupement d'action locale GAL de la Botte duHainaut01/02/07
Bestuurder (raadgevende stem)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid politiecollegePolitiezone Botte du Hainaut
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux AbriHAMOM
Politiek secretarisMR Lokale afdeling
Bestuurder - VoorzitterBothanet Services scrlfs
Secretaris - PenningmeesterSociété Sainte-Barbe de Froidchapelle
VoorzitterComité des fêtes du Laetare
LidMR comité d'arrondissement de Thuin
PenningmeesterSociété colombophile Le Biset
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Willy Decuir toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Willy Decuir in 2007

2006

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Froidchapelle
BestuurderAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
Rekening-commissarisIntercommunale sports et loisirs du Sud-Hainaut (zwembad Sud-Hainaut)
BestuurderINTERSUD
Lid beheerscomitéINTERSUD
BestuurderAgence locale pour l'Emploi de Froidchapelle
Bestuurder (raadgevende stem)Les Lacs de l'Eau d'Heure asbl
Lid politiecollegePolitiezone Botte du Hainaut
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux Abri HAMOM
Lid arrondissementscomitéMR
Politiek secretarisMR Lokale afdeling
LidFabrique d'église communale
VoorzitterLe Laetare asbl
Secretaris - PenningmeesterSociété Sainte-Barbe de Froidchapelle
PenningmeesterSociété colombophie Le Biset
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BurgemeesterGemeente Froidchapelle
BestuurderAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
CommissarisIntercommunale sports et loisirs du Sud-Hainaut (zwembad Sud-Hainaut)
BestuurderINTERSUD
BestuurderAgence locale pour l'Emploi de Froidchapelle
LidInitiatives en Val de Sambre
Lid politiecollegePolitiezone Botte du Hainaut
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
BestuurderInstitut médico-pédagogique IMP L'Heureux AbriHAMOM
Lid arrondissementscomitéMR
Politiek secretarisMR Lokale afdeling
LidFabrique d'église communale
Secretaris - PenningmeesterSociété Sainte-Barbe de Froidchapelle
VoorzitterComité des fêtes du Laetare de Froidchapelle
PenningmeesterSociété Colombophile Le Biset
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


2004

Willy Decuir • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Froidchapelle
BestuurderAIHSHSN
CommissarisIntercommunale des Sports du Sud-Namurois et du Sud-Hainaut
BestuurderINTERSUD
Lid arrondissementscomitéMR
Politiek secretarisMR Lokale afdeling
BestuurderAgence locale pour l'Emploi de Froidchapelle
VoorzitterComité des fêtes communal
Lid begeleidingscomitéInitiatives en Val de Sambre
BestuurderInstitut médico-pédagogique L'Heureux Abri
Lid politiecollegePolitiezone Botte du Hainaut
LidFabriques d'Eglise communales
PenningmeesterSociété colombophile
Secretaris - PenningmeesterSociété Sainte Barbe de Froidchapelle
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Willy Decuir

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Decuir Willy

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Willy Decuir