Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Nathalie Gaux Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Nathalie Gaux

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Nathalie Gaux

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Gaux (cdH)

Ook gekend onder de naam Nathalie Gaux-Laffineur.

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Nathalie Gaux heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Nathalie Gaux heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Collège communal - EchevineCommune d'Anhée
31.981,48
euro bruto voor de bezoldigde periode
?
Conseil d'administration - Assemblée générale -MembreAgence de Développement Locale
Conseil d'administration - AdministratriceCentre Culturel Régional de Dinant ASBL
Conseil d'administration - AdministratriceLe Cherimont Bioul ASBL
Assemblée générale - MembreSyndicat d'initiative Anhée Meuse Molignée ASBL
Assemblée générale - MembreSalle AI'Bagne ASBL
Assemblée générale - MembreIMAGE
Assemblée générale - MembreSalle Anjou
Assemblée générale - MembreMusée du Souvenir
Assemblée générale - MembreLes Plus Beaux Villages de Wallonie
Assemblée générale - MembreMaison de la ruralite
Assemblée générale - MembreActivités Jeunesse Anhée ASBL
Assemblée générale - MembreConseil Culturel ASBL Anhée
Conseil d'administration - AdministratriceMaison du Tourisme Haute-Meuse ASBL
Assemblée générale - MembreMaison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur Dinant ASBL
Coiffeuse-

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune d'Anhée1,00 - 5 000,0003/12/18
PrésidenteAgence locale de l'emploi-03/12/18
Administratriceasbl Jeunesse d'Anhée-
MembreASBL Les plus beaux villages de Wallonie-03/12/18
MembreCentre Culturel Régional Dinant-03/12/18
Coiffeuse (profession)Coiffure Nathalie10 001,00 - 50 000,00
MembreComité Anhée Amie des Ainés-03/12/18
MembreCommission consultative aménagement du territoire1,00 - 5 000,0031/12/18
AdministratriceConseil culturel d'Anhée-03/12/18
AdministratriceMaison du Tourisme Haute-Meuse-03/12/18
AdministratriceMaison du Tourisme Haute-Meuse-03/12/18
AdministratriceMaison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur Dinant-03/12/18
AdministratriceMusée du Souvenir Mai 40-03/12/18
AdministratriceSyndicat d'Initiative Meuse Molignée-03/12/18
Totaal: van 10.003,00 tot 60.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseillère communaleCommune Anhée
900
bruto voor de bezoldigde periode
CCATM Membre effectifCommune Anhée
50
bruto voor de bezoldigde periode
Présidente ALECommune Anhée
AGAIEM?
AGBEP?
AGBEP Expansion Économique?
AGSalle AI'Bogne ASBL?
AGCOPALOC?
AGComité des Ainés?
AGConseil participation?
AGSalle Anjour?

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseillère communaleCommune d'Anhée??
Membre effectifCCATM??
AGAIEM??
AGALE??
AGBEP??
AGBEP Expansion Economique??
AGCOPALOC??
AGComité Anhée Amis et Aînés??
AGConseil de participations??
AGSalle AI'Bogne asbl??
AGSalle Anjour??

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2016

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseillère communaleCommune d'AnhéeNeeOorspronkelijk mandaat
PrésidenteAgence Locale pour l'EmploiNeeAfgeleid mandaat
MembreCCATMNeeAfgeleid mandaat

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2013

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune d'Anhée
BestuurderAIEM15/06/13
LidCCATM
VoorzitterAgence locale pour l'Emploi
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nathalie Gaux in 2013

2012

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune d'Anhée
BestuurderAIEM
LidCCATM
VoorzitterAgence locale pour l'Emploi01/04/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nathalie Gaux in 2012

2011

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Anhée
BestuurderAIEM
LidCCATM
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.


2010

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Anhée
BestuurderAIEM
LidCCATM
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.


2009

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Anhée
BestuurderAIEM
LidCCATM
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.


2008

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Anhée
BestuurderAIEM
LidCCATM14/04/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nathalie Gaux in 2008

2007

Nathalie Gaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Anhée
BestuurderAIEM16/06/07
LidParticipatieraad
LidCOPALOC
BestuurderSalle Al'Bagne, Maredret
BestuurderSalle d'Anjou asbl - Denée
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nathalie Gaux in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Nathalie Gaux

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Gaux Nathalie

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Nathalie Gaux