Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Muriel Gerkens Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Muriel Gerkens

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Muriel Gerkens

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Gerkens (Ecolo)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Muriel Gerkens heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Muriel Gerkens heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) provincial(e)Province de Liège
2.918,42
euro bruto voor de bezoldigde periode
144,69
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) communal(e)Conseil communal de Bassenge
371,42
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Finanpart SA
Assemblée générale - MembreRESA intercommunale
Commission communale - MembreCommission communale de l'environnement
Commission communale - Membre suppléant(e)CCATM
Assemblée générale - MembreCentre Verviétois de Promotion de la Santé
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Comité de gestion des prêts aux études de la province
Conseil d'administration - Administrateur(trice)ASEP Association Sportive de l'Enseignement Provincial
Assemblée générale - MembreIMIO
Assemblée générale - MembreEnodia intercommunale
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Enodia intercommunale
1.800,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreEcetia intercommunale
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Ecetia intercommunale
1.066,85
euro bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants116.411,7711/10/18
conseillère provincialeProvincie Luik1,00 - 5 000,0026/10/18
Conseillère communaleCommune de Bassenge1,00 - 5 000,0003/12/18
Membre du conseil d'administrationCreahm/MADmusée Liège-
Membre du bureau politique fédéralEcolo-
Membre du bureau politique régionalEcolo-
Membre du conseil de fédérationEcolo-
Présidente de la coordination provin- cialeEcolo Liège-
Membre du conseil d'administrationL'2pée asbl-
Membre du conseil d'administrationMNEMA asbl-
Membre du conseil d'administrationSurCité asbl-01/06/18
Présidente du conseil d'administrationTAH asbl-
Totaal: van 116.413,77 tot 126.411,77 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) provincial(e)Province de Liège
1.571,44
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) communal(e)Conseil communal Bassenge
53,06
bruto voor de bezoldigde periode
Députée fédéraleParlement fédéral
94.207,53
bruto voor de bezoldigde periode
Membre de rassemblée généraleASBL "Helmo"
Membre du conseil d'administrationASBL "MNEMA"
Membre de l'assemblée généraleASBL "Racynes"
Membre du conseil d'administrationASBL "Surcité"
Membre du conseil d'administrationASBL "l'Epée"
Membre du conseil d'administrationASBL CREAHM / Mad Musée
Présidente du conseil d'administrationASBL TAH
Membre de l'assemblée généraleMaison liégeoise de l'écologie-ASBL
Membre du bureau de la régionale liégeoiseParti ecolo
Membre du bureau politique fédéralParti ecolo
Présiente de la coordination provinciale de LiègeParti ecolo

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des Représentants
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
Présidente de commission(s) parle- mentaire(s)Chambre des Représentants⇒ 2018
AdministratriceMad Musée⇒ 2018
Membre du bureau politique fédéralEcolo⇒ 2018
Membre du bureau politique régional liégeoisEcolo⇒ 2018
Présidente du bureau provincial lié- geoisEcolo⇒ 2018
AdministratriceEpée asbl⇒ 2018
AdministratriceMNEMA asbl⇒ 2018
AdministratriceSurCité asbl⇒ 2018
PrésidenteTAH asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.


2016

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des Représentants
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
Présidente de commission(s) parle- mentaire(s)Chambre des Représentants⇒ 2017
AdministratriceMad Musée⇒ 2017
Membre du bureau politique fédéralEcolo⇒ 2017
Membre du bureau politique régional liégeoisEcolo⇒ 2017
Présidente du bureau provincial lié- geoisEcolo⇒ 2017
AdministratriceEpée asbl⇒ 2017
AdministratriceMNEMA asbl⇒ 2017
PrésidenteTAH asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.


2015

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderMad Musée⇒ 2016
Lid federale partijbestuurEcolo⇒ 2016
Membre du bureau politique régional liégeoisEcolo⇒ 2016
Présidente du bureau provincial lié- geoisEcolo27/10/15⇒ 2016
BestuurderEpée asbl⇒ 2016
BestuurderMNEMA vzw⇒ 2016
VoorzitterTAH asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Muriel Gerkens in 2015

2014

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 329,10
bruto per jaar
BestuurderMad Musée
Lid federale partijbestuurEcolo
Membre du bureau politique régional et provincial liégeoisEcolo
BestuurderEpée asbl
BestuurderMNEMA asbl
VoorzitterTAH asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.


2013

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 328,40
bruto per jaar
Fractieleider (toegevoegd door Cumuleo)Kamer van volksvertegenwoordigers30/09/13
BestuurderMad Musée
Lid partijbestuurEcolo
Lid partijbestuurEcolo Régionale de Liège
BestuurderEpée asbl
BestuurderMNEMA asbl
VoorzitterTAH asbl
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Muriel Gerkens in 2013

2012

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
106 214,12
bruto per jaar
Fractieleider (toegevoegd door Cumuleo)Kamer van volksvertegenwoordigers01/10/12
BestuurderMad Musée
Lid partijbestuurEcolo
BestuurderEpée asbl
BestuurderMNEMA asbl
BestuurderSurCité asbl
VoorzitterTAH asbl23/04/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Muriel Gerkens in 2012

2011

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
BestuurderMad Musée01/06/11
Lid federale partijbestuurEcolo
BestuurderEpée asbl
BestuurderMNEMA vzw
BestuurderSurCité asbl
BestuurderTAH asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Muriel Gerkens in 2011

2010

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
Fractieleider (toegevoegd door Cumuleo)Kamer van volksvertegenwoordigers07/05/10
Lid federale partijbestuurEcolo
Ondervoorzitter raad van bestuurMaison liégeoise de l'Ecologie
BestuurderEpée asbl
BestuurderSurCité asbl
BestuurderTAH asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Muriel Gerkens in 2010

2009

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
104 046,78
bruto per jaar
Fractieleider (toegevoegd door Cumuleo)Kamer van volksvertegenwoordigers17/07/09
Lid federale partijbestuurEcolo
Membre du secrétariat politiqueEcolo Régionale de Liège10/11/09
Ondervoorzitter raad van bestuurLa Maison liégeoise de l'Ecologie
BestuurderEpée asbl
BestuurderSurCité asbl
BestuurderTAH asbl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Muriel Gerkens in 2009

2008

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
97 654,63
bruto per jaar
OndervoorzitterLa Maison liégeoise de l'Ecologie
BestuurderEpée asbl
BestuurderSurCité asbl
BestuurderTAH
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.


2007

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 727,39
bruto per jaar
BestuurderEpée asbl
BestuurderSurCité asbl
BestuurderTah
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.


2006

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 685,15
bruto per jaar
BestuurderEpée asbl
BestuurderSurCité asbl
BestuurderTah
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.


2005

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
89 927,22
bruto per jaar
BestuurderEpée asbl
BestuurderSurCité asbl
BestuurderTah
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.


2004

Muriel Gerkens • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
88 130,60
bruto per jaar
BestuurderService social d'accompagnement et d'Interprétation destiné auxSourds et Malentendants L'Epée
BestuurderSurCité asbl
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Muriel Gerkens toegevoegd.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Muriel Gerkens

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Gerkens Muriel

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Muriel Gerkens