Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Inga Verhaert Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Inga Verhaert

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Inga Verhaert

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Inga Verhaert (Vooruit/sp.a)


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie AntwerpenAfgerond op 100 000,0002/12/18
VoorzitterAfzonderlijk onderhandelingscomité en afzonderlijk hoog overlegcomité APB Provinciaal Onderwijs Ant- werpen-02/12/18
VoorzitterAPB Inovant-02/12/18
VoorzitterAPB Provinciaal Onderwijs Antwerpen-02/12/18
Voorzitter van de raad van bestuurArtesis Plantijn Hogeschool Antwerpen5 001,00 - 10 000,00
Lid van de RVBAssociatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen VZW-
Lid van de raad van bestuurCentrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL)-31/12/18
Lid van het directiecomitéCentrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL)1.520,2231/12/18
Voorzitter centrumraadCentrum voor Leren en Werken PTS Boom, Meche- len en Kapellen-02/12/18
Lid van de RVBCIRIEC-02/12/18
VoorzitterCVBA Samen Sterker-
Lid van de Raad van bestuurDe Ideale Woning1,00 - 5 000,0028/12/18
Lid van een adviesraadEthias NV438,3731/12/18
VoorzitterEVAP Arboretum Kalmthout-02/12/18
Lid van de RVBPOV pedagogische Ondersteuning (POVPO) vzw-02/12/18
Voorzitter van de RVBProvinciaal Onderwijs Vlaanderen-02/12/18
VoorzitterScholengroep Progemfor-02/12/18
Lid bestuursp.a Kalmthout-
Voorzittersp.a Provincie Antwerpen-
VoorzitterVIVA-SVV-
Co-voorzitterVZW Kempens Landschap-02/12/18
Voorzittervzw O*KA-
Voorzitterzij-kant, de progressieve vrouwenbeweging-
Totaal: van 106.961,59 tot 166.957,59 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2018

2017

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen⇒ 2018
BestuurderCIPAL (Intercommunale)⇒ 2018
Lid van het directiecomitéCIPAL (Intercommunale)⇒ 2018
VoorzitterAPB Provinciaal Onderwijs Antwerpen⇒ 2018
Voorzitter van het afzonderlijk hoog overlegomitéAPB Provinciaal Onderwijs Antwerpen⇒ 2018
Voorzitter van het afzonderlijk onder- handelingscomitéAPB Provinciaal Onderwijs Antwerpen⇒ 2018
BestuurderDe Ideale Woning⇒ 2018
Voorzitter van de raad van bestuurInovant (Autonoom provinciebedrijf)⇒ 2018
Covoorzitter van de raad van bestuurKempens Landschap VZW⇒ 2018
VoorzitterSamen Sterker Antwerpen CVBA⇒ 2018
VoorzitterArtesis Plantijn Hogeschool Antwerpen⇒ 2018
BestuurderAssociatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen VZW⇒ 2018
BestuurderProvinciaal Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning VZW⇒ 2018
Voorzitter van de raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen VZW⇒ 2018
Voorzitter van de centrumraadPTS Centrum Leren en Werken⇒ 2018
Voorzitter van het bestuurscollegeScholengemeenschap Progemfor⇒ 2018
Voorzitter van het overlegcomitéScholengemeenschap Progemfor⇒ 2018
Lid van het partijbestuurSP.a - Afdeling Kalmthout⇒ 2018
Voorzitter van het uitvoerend bestuurSP.a - Provincie Antwerpen⇒ 2018
VoorzitterVIVA-SVV - Afdeling Kalmthout⇒ 2018
VoorzitterZij-kant⇒ 2018
Lid van het raadgevend comitéEthias Gemeen Recht OVV⇒ 2018
Voorzitter van de raad van bestuurArboretum Kalmthout EVAP VZW⇒ 2018
Voorzitter van het dagelijks bestuurArboretum Kalmthout EVAP VZW⇒ 2018
BestuurderCiriec VZW⇒ 2018
VoorzitterO*KA VZW⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2017

2016

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen⇒ 2017
BestuurderCIPAL DV⇒ 2017
Lid van het directiecomitéCIPAL DV⇒ 2017
Voorzitter van de raad van bestuurAPB Inovant⇒ 2017
BestuurderDe Ideale Woning CVBA⇒ 2017
Co-voorzitter van de raad van bestuurKempens Landschap VZW⇒ 2017
VoorzitterArtesis Plantijn Hogeschool Antwerpen⇒ 2017
BestuurderAssociatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen VZW⇒ 2017
BestuurderPOV Pedagogische Ondersteuning⇒ 2017
Voorzitter van de raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) VZW⇒ 2017
Voorzitter van de centrumraadPTS Centrum Leren en Werken⇒ 2017
Voorzitter van het uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen⇒ 2017
VoorzitterVIVA-SVV Afdeling Kalmthout⇒ 2017
VoorzitterZij-kant⇒ 2017
VoorzitterAPB Provinciaal Onderwijs Antwerpen⇒ 2017
Voorzitter afzonderlijk onderhande- lingscomité en afzonderlijk hoog overlegcomitéAPB Provinciaal Onderwijs Antwerpen⇒ 2017
BestuurderCiriec VZW⇒ 2017
Lid raadgevend comitéEthias⇒ 2017
Voorzitter van de raad van bestuur en dagelijks bestuurEVAP Arboretum Kalmthout⇒ 2017
VoorzitterO*KA VZW⇒ 2017
VoorzitterSamen Sterker Antwerpen CVBA⇒ 2017
Voorzitter bestuurscollegeScholengroep PROGEMFOR⇒ 2017
Voorzitter overlegcomitéScholengroep PROGEMFOR⇒ 2017
Lid partijbestuurSp.a Kalmthout⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2016

2015

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen⇒ 2016
BestuurderCIPAL DV⇒ 2016
Lid directiecomitéCIPAL DV⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurAPB Inovant⇒ 2016
BestuurderDe Ideale Woning CVBA⇒ 2016
Co-voorzitterKempens Landschap VZW⇒ 2016
Vice-voorzitter raad van bestuurToerisme Provincie Antwerpen VZW31/12/15
Vice-voorzitter van het directiecomitéToerisme Provincie Antwerpen VZW31/12/15
Ondervoorzitter en lid van het Inrich- tingsorgaanArtesis Plantijn Hogeschool Antwerpen30/09/15
Voorzitter van lid van het inrichtings- orgaanArtesis Plantijn Hogeschool Antwerpen01/10/15⇒ 2016
BestuurderAssociatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen VZW⇒ 2016
BestuurderPOV Pedagogische Ondersteuning⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) VZW⇒ 2016
Voorzitter van de centrumraadPTS Centrum Leren en Werken⇒ 2016
VoorzitterCurieus Afdeling Antwerpen VZW01/04/15
VoorzitterSP.a (plaatselijke afdeling)⇒ 2016
Voorzitter van het uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen⇒ 2016
VoorzitterVIVA-SVV Afdeling Kalmthout⇒ 2016
VoorzitterZij-kant⇒ 2016
Voorzitter afzonderlijk onderhande- lingscomité en afzonderlijk hoog overlegcomitéAPB Provinciaal Onderwijs Antwerpen⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurAPB Provinciaal Onderwijs Antwerpen⇒ 2016
BestuurderCiriec VZW⇒ 2016
Lid raadgevend comitéEthias⇒ 2016
Voorzitter van de raad van bestuur en dagelijks bestuurEVAP Arboretum Kalmthout⇒ 2016
VoorzitterO*KA VZW⇒ 2016
Voorzitter bestuurscollegeScholengroep PROGEMFOR⇒ 2016
Voorzitter overlegcomitéScholengroep PROGEMFOR⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2015

2014

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen
BestuurderCIPAL DV
Lid directiecomitéCIPAL DV
Voorzitter raad van bestuurAPB Inovant
BestuurderDe Ideale Woning CVBA
Co-voorzitterKempens Landschap VZW
Vice-voorzitter raad van bestuurToerisme Provincie Antwerpen VZW
Vice-voorzitter van het directiecomitéToerisme Provincie Antwerpen VZW
Ondervoorzitter en lid van het Inrich- tingsorgaanArtesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
BestuurderAssociatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen VZW
BestuurderPOV Pedagogische Ondersteuning
Voorzitter adviesraadProvinciaal Onderwijs
Voorzitter raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) VZW
Voorzitter van de centrumraadPTS Centrum Leren en Werken
VoorzitterCurieus Afdeling Antwerpen VZW
VoorzitterSP.a (Plaatselijke afdeling)
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen
VoorzitterVIVA-SVV Afdeling Kalmthout
VoorzitterZij-kant
Voorzitter afzonderlijk onderhande- lingscomité en afzonderlijk hoog overlegcomitéAPB Provinciaal Onderwijs Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurAPB Provinciaal Onderwijs Antwerpen
Voorzitter van de raad van bestuur en dagelijks bestuurEVAP Arboretum Kalmthout
VoorzitterO*KA VZW
Voorzitter bestuurscollegeScholengroep PROGEMFOR
Voorzitter overlegcomitéScholengroep PROGEMFOR
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2014

2013

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen
BestuurderCIPAL22/03/13
Lid directiecomitéCIPAL29/03/13
BestuurderPIDPA25/03/13
Lid directiecomitéPIDPA25/03/13
Co-voorzitterKempens Landschap VZW
BestuurderSociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) De Ideale Woning CVBA
Vice-voorzitter raad van bestuurToerisme Provincie Antwerpen06/02/13
Vice-voorzitter van het directiecomitéToerisme Provincie Antwerpen06/02/13
BestuurderAssociatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen vzw
Voorzitter raad van bestuurPlantijn Hogeschool30/09/13
Voorzitter adviesraadProvinciaal Onderwijs06/02/13
VoorzitterCurieus Antwerpen vzw
VoorzitterSP.a Lokale afdeling
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen
VoorzitterDe Roos vzw23/01/13
VoorzitterZij-kant
Ondervoorzitter van de raad van bestuurAPB Campus Vesta06/02/13
Voorzitter raad van bestuurAPB Innovant06/02/13
OndervoorzitterArtesis Plantijn Hogeschool01/10/13
Voorzitter CentrumraadCentrum voor Leren en Werken PTS Boom en Mechelen en Kapellen
Voorzitter dagelijks bestuurEVAP Arboretum Kalmthout
Voorzitter raad van bestuurEVAP Arboretum Kalmthout
BestuurderKunst in Zicht vzw
BestuurderMano Mundo VZW08/10/13
VoorzitterO*KA vzw
Ondervoorzitter raad van bestuurPIBA VZW27/05/13
BestuurderPOV Pedagogische Ondersteuning
Ondervoorzitter raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw
Lid stuurgroepProvinciaal Steunpunt Sociale Economie
Voorzitter bestuurscommissiePTS Boom-Mechelen
BestuurderRegionaal Technologisch Centrum Antwerpen25/04/13
Voorzitter bestuurscollegeScholengemeenschap PRODUFFOR
Voorzitter overlegcomitéScholengemeenschap PRODUFFOR
OndervoorzitterToezichtscommissie Sportpaleis
VoorzitterVIVA-SVV Kalmthout
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2013

2012

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen07/12/12
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen08/12/12
BestuurderPIDPA
Lid directiecomitéPIDPA
Co-voorzitterKempens Landschap VZW
BestuurderAssociatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen vzw
Voorzitter bestuurscommissieCLB
Voorzitter raad van bestuurPlantijn Hogeschool
VoorzitterCurieus Antwerpen vzw
VoorzitterSP.a Lokale afdeling
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen
Lid beschermcomitéActua vzw
VoorzitterDe Roos vzw
VoorzitterZij-kant
Ondervoorzitter van de raad van bestuurAPB Campus Vesta
Voorzitter CentrumraadCentrum voor Leren en Werken PTS Boom en Mechelen en Kapellen
BestuurderConsortium Volwassenonderwijs Samenstromen
BestuurderKunst in Zicht vzw
BestuurderMano Mundo VZW
VoorzitterO*KA vzw
Ondervoorzitter raad van bestuurPIBA VZW
Voorzitter bestuurscommissiePito Stabroek
Voorzitter bestuurscommissiePIVA
Ondervoorzitter raad van bestuurProspekta VZW
Waaarnemend Voorzitter Afzonderlijk OnderhandelingscomitéProvinciaal Onderwijs Antwerpen
Waarnemend voorzitter Afzonderlijk Hoog OverlegcomitéProvinciaal Onderwijs Antwerpen
Ondervoorzitter raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw
Lid stuurgroepProvinciaal Steunpunt Sociale Economie
Voorzitter bestuurscommissiePTS Boom-Mechelen?
BestuurderRegionaal Technologisch Centrum Antwerpen
Voorzitter bestuurscollegeScholengemeenschap PRODUFFOR
Voorzitter overlegcomitéScholengemeenschap PRODUFFOR
Voorzitter bestuurscommissieSint-Godelieve
OndervoorzitterToezichtscommissie Sportpaleis
VoorzitterVIVA-SVV Kalmthout
VoorzitterVOLKA CVBA31/10/12
Voorzitter bestuurscommissieVolwassenonderwijs CVO Provincie Antwerpen
BestuurderVZW Arboretum Kalmthout
Voorzitter raad van bestuurVZW Toerisme Provincie Antwerpen
Voorzitter directiecomitéVZW Toerisme Provincie Antwerpen
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2012

2011

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen
BestuurderPIDPA
Lid directiecomitéPIDPA
Co-voorzitterKempens Landschap vzw
BestuurderAssociatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen vzw
Voorzitter raad van bestuurPlantijn Hogeschool
VoorzitterCurieus Provincie Antwerpen
VoorzitterSP.a Lokale afdeling
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen
Lid beschermcomitéActua asbl/vzw
VoorzitterDe Roos vzw
VoorzitterZij-kant
Ondervoorzitter van de raad van bestuurAPB Campus Vesta
VoorzitterC.V. Volka cvba
Voorzitter centrumraadCentrum voor Leren en Werken PTS Boom en Mechelen
VoorzitterCLB Bestuurscommissie
BestuurderConsortium Volwassenonderwijs Samenstromen
BestuurderMano Mundo vzw
Lid beschermcomitéOlyfran Vlaanderen
Ondervoorzitter raad van bestuurPIBA vzw
Voorzitter bestuurscommissiePITO Stabroek
VoorzitterPIVA Bestuurscommissie
Ondervoorzitter raad van bestuurProspekta vzw
Waarnemend voorzitter Afzonderlijk Hoog OverlegcomitéProvinciaal Onderwijs Antwerpen
Ondervoorzitter raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw
Lid stuurgroepProvinciaal Steunpunt Sociale Economie
Voorzitter bestuurscommissiePTS Boom - Mechelen
LidRESOC-Antwerpen
Voorzitter bestuurscommissieScholengemeenschap Duffel31/08/11
Voorzitter bestuurscollegeScholengemeenschap PRODUFFOR01/09/11
Voorzitter overlegcomitéScholengemeenschap PRODUFFOR01/09/11
Voorzitter bestuurscommissieSint-Godelieve
Lid provinciale commissieStudiebeurzenstichtingen Antwerpen
OndervoorzitterToezichtscommissie Sportpaleis
VoorzitterVIVA-SVV Kalmthout
Voorzitter bestuurscommissieVolwassenonderwijs CVO Provincie Antwerpen
Bestuurdervzw Arboretum Kalmthout
Bestuurdervzw Kunst in Zicht
Voorzittervzw O*KA10/02/11
Bestuurdervzw Regionaal Technologisch Centrum Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurvzw Toerisme Provincie Antwerpen
Voorzitter directiecomitévzw Toerisme Provincie Antwerpen
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2011

2010

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen
BestuurderPIDPA
Lid directiecomitéPIDPA
BestuurderAssociatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen vzw
Voorzitter raad van bestuurPlantijn Hogeschool
VoorzitterCurieus Provincie Antwerpen
VoorzitterSP.a Lokale afdeling
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen
VoorzitterDe Roos vzw
VoorzitterZij-kant
Ondervoorzitter van de raad van bestuurAPB Campus Vesta
VoorzitterC.V. Volka cvba
VoorzitterCLB Bestuurscommissie
BestuurderConsortium Volwassenonderwijs Samenstromen
BestuurderKunst in zicht
BestuurderMano Mundo vzw20/01/10
Ondervoorzitter raad van bestuurPIBA vzw
VoorzitterPITO Stabroek Bestuurscommissie
VoorzitterPIVA Bestuurscommissie
Ondervoorzitter raad van bestuurProspekta vzw
OndervoorzitterProvinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw
Lid stuurgroepProvinciaal Steunpunt Sociale Economie
VoorzitterPTS Boom Bestuurscommissie
LidRESOC-Antwerpen
VoorzitterScholengemeenschap Bestuurscommissie
VoorzitterSint-Godelieve Bestuurscommissie
OndervoorzitterToezichtscommissie Sportpaleis
VoorzitterVIVA-SVV Kalmthout
VoorzitterVolwassenonderwijs PCVOA Bestuurscommissie
Bestuurdervzw Arboretum Kalmthout
Bestuurdervzw Regionaal Technisch Centrum Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurvzw Toerisme Provincie Antwerpen
Voorzitter directiecomitévzw Toerisme Provincie Antwerpen
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2010

2009

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen
BestuurderPIDPA
Lid directiecomitéPIDPA
BestuurderKempense Meren vzw
Voorzitter raad van bestuurPlantijn Hogeschool
VoorzitterCurieus Provincie Antwerpen
VoorzitterSP.a Lokale afdeling
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen
VoorzitterZij-kant22/09/09
Ondervoorzitter van de raad van bestuurAPB Campus Vesta01/07/09
VoorzitterC.V Volka cvba
VoorzitterCLB Bestuurscommissie
BestuurderConsortium Volwassenonderwijs Samenstromen
BestuurderKunst in zicht
BestuurderPIBA vzw
VoorzitterPITO Mechelen Bestuurscommissie
VoorzitterPITO Stabroek Bestuurscommissie
VoorzitterPIVA Bestuurscommissie
Ondervoorzitter raad van bestuurProspekta vzw
Lid stuurgroepProvinciaal Steunpunt Sociale Economie
VoorzitterPTS Boom Bestuurscommissie
LidRESOC-Antwerpen
VoorzitterScholengemeenschap Bestuurscommissie
VoorzitterSint-Godelieve Bestuurscommissie
OndervoorzitterToezichtscommissie Sportpaleis
VoorzitterVIVA-SVV Kalmthout08/07/09
VoorzitterVolwassenonderwijs PCVOA Bestuurscommissie
Bestuurdervzw Arboretum Kalmthout
Bestuurdervzw De Roos
Bestuurdervzw Regionaal Technisch Centrum Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurvzw Toerisme Provincie Antwerpen
Voorzitter directiecomitévzw Toerisme Provincie Antwerpen
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2009

2008

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen
BestuurderPIDPA
Lid directiecomitéPIDPA
BestuurderKempense Meren vzw
Voorzitter raad van bestuurPlantijn Hogeschool
VoorzitterCurieus Provincie Antwerpen
VoorzitterSP.a Lokale afdeling
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen
VoorzitterC.V Volka cvba25/08/08
VoorzitterCLB Bestuurscommissie
BestuurderConsortium Volwassenonderwijs
BestuurderKunst in zicht
Effectief lidManagementcomité Subcomité Antwerpen
BestuurderOVO vzw
BestuurderPIBA vzw
VoorzitterPITO Mechelen Bestuurscommissie
VoorzitterPITO Stabroek Bestuurscommissie
VoorzitterPIVA Bestuurscommissie
Ondervoorzitter raad van bestuurProspekta vzw
Lid stuurgroepProvinciaal Steunpunt Sociale Economie
VoorzitterPTS Boom Bestuurscommissie
VoorzitterScholengemeenschap Bestuurscommissie
VoorzitterSint-Godelieve Bestuurscommissie
OndervoorzitterToezichtscommissie Sportpaleis
VoorzitterVolwassenonderwijs PCVOA Bestuurscommissie
Bestuurdervzw Arboretum Kalmthout
Bestuurdervzw De Roos
Bestuurdervzw Regionaal Technisch Centrum Antwerpen20/03/08
Voorzitter raad van bestuurvzw Toerisme Provincie Antwerpen
Voorzitter directiecomitévzw Toerisme Provincie Antwerpen
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2008

2007

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen
BestuurderPIDPA12/03/07
Lid directiecomitéPIDPA12/03/07
Voorzitter raad van bestuurPlantijn Hogeschool
VoorzitterCurieus Provincie Antwerpen
VoorzitterSP.a Lokale afdeling
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen
VoorzitterCLB Bestuurscommissie22/03/07
BestuurderConsortium Volwassenonderwijs04/12/07
BestuurderKunst in zicht22/04/07
Effectief lidManagementcomité Subcomité Antwerpen
BestuurderOVO vzw
BestuurderPIBA vzw
VoorzitterPITO Mechelen Bestuurscommissie22/03/07
VoorzitterPITO Stabroek Bestuurscommissie22/03/07
VoorzitterPIVA Bestuurscommissie22/03/07
Ondervoorzitter raad van bestuurProspekta vzw
Lid stuurgroepProvinciaal Steunpunt Sociale Economie
VoorzitterPTS Boom Bestuurscommissie22/03/07
VoorzitterScholengemeenschap Bestuurscommissie22/03/07
VoorzitterSint-Godelieve Bestuurscommissie22/03/07
OndervoorzitterToezichtscommissie Sportpaleis
VoorzitterVolwassenonderwijs PCVOA Bestuurscommissie22/03/07
Bestuurdervzw Arboretum Kalmthout
Bestuurdervzw De Roos
Voorzitter raad van bestuurvzw Toerisme Provincie Antwerpen
Voorzitter directiecomitévzw Toerisme Provincie Antwerpen
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2007

2006

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 685,15
bruto per jaar
30/11/06
Bestendig gedeputeerdeProvincie Antwerpen01/12/06
GemeenteraadslidGemeente Kalmthout
VoorzitterCurieus Provincie Antwerpen
Politiek secretarisSP.a Lokale afdeling28/06/06
VoorzitterSP.a Lokale afdeling28/06/06
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen
BestuurderDe Roos vzw
Bestuurder't Grood Verzet vzw
BestuurderGITOK
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Inga Verhaert toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2006

2005

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
89 927,22
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Kalmthout
VoorzitterCurieus Provincie Antwerpen04/03/05
Politiek secretarisSP.a Lokale afdeling
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen
BestuurderDe Roos vzw
Bestuurder't Grood Verzet vzw
BestuurderGITOK
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Inga Verhaert toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2005

2004

Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
88 130,60
bruto per jaar
08/07/04
GemeenteraadslidGemeente Kalmthout
Plaatsvervangend lid raad van bestuurPIDPA
AmbtenaarUniversiteit Antwerpen08/07/04
Politiek secretarisSP.a Lokale afdeling
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Antwerpen08/07/04
BestuurderDe Roos vzw
BestuurderGITOK
Politiek secretarisSP.a Regio Noord01/09/04
Bestuurder't Grood Verzet vzw01/10/04
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Inga Verhaert toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Inga Verhaert in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Inga Verhaert

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Verhaert Inga

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Inga Verhaert