Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Alex Hoste Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Alex Hoste

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Alex Hoste

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Alex Hoste


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Berloz 10 545,00 - 52 719,0021/12/21
Membre du conseil communalCommune de Berloz 1,00 - 5 271,0021/12/21
Membre de la CLDR - Commission locale de développement ruralCommune de Berloz -
Membre du conseil d'administrationGAL - Groupe d'action locale Jesuishesbignon.be, asbl-21/12/21
Retraité-10 545,00 - 52 719,00
Totaal: van 21.091,00 tot 110.709,00 euro bruto


2020

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Berloz 10 124,00 - 50 614,00
Membre du conseil d'administrationGAL - Groupe d'action locale Jesuishesbignon.be-
Retraité-10 124,00 - 50 614,00
Totaal: van 20.248,00 tot 101.228,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alex Hoste in 2020

2020

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Commune de Berloz
26280,95
euro bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreCLDR
Commission - représentant du CollègeCCATM
Assemblée générale - MembreAIDE
Assemblée générale - MembreResa
Assemblée générale - MembreSPI
Conseil d'administration - Administrateur(trice)GAL

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2019

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Berloz10 049,00 - 50 240,00
Membre du conseil d'administrationGAL - Groupe d'action locale Jesuishesbignon.be-
Totaal: van 10.049,00 tot 50.240,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alex Hoste in 2019

2019

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Commune de Berloz
24.372,77
euro bruto voor de bezoldigde periode
EchevinCommune de Berloz
23.372,77
euro bruto voor de bezoldigde periode
MembreCLDR
Administrateur(trice)Gai
MembreSpi
MembreAIDE
MembreRésa

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Berloz1,00 - 5 000,0003/12/18
Totaal: van 1,00 tot 5.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alex Hoste in 2018

2018

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinBerloz
1.806,94
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller communale 1/18->3/12/18Commune de Berloz
680,74
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller 1/18->3/12/18CPAS de Berloz
908,16
bruto voor de bezoldigde periode
AG - MembreADL
AG - MembreAIDE
PrésidentCCATM
112
bruto voor de bezoldigde periode
AG - MembreCLDR
AG - MembreGAL
AG - MembreINTRADEL
AG - MembreSPI
RetraitéHR RAIL

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Berloz
969,48
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller CPASCommune de Berloz
970,08
bruto voor de bezoldigde periode
?
Délégué communeADL
Délégué communeAIDE
PrésidentCCATM
Délégué communeCLDR
Délégué communeINTRADEL
Délégué communeSPI
RetraitéINFRABEL (SNCB)

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2016

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de BerlozNeeOorspronkelijk mandaat
Conseiller CPASCommune de BerlozNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
MembreADLNeeAfgeleid mandaat
MembreAIDENeeAfgeleid mandaat
PrésidentCCATMNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission Locale de Développement Rural CLDRNeeAfgeleid mandaat
MembreINTRADELNeeAfgeleid mandaat
MembreSPINeeAfgeleid mandaat
Retraité-NeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2009

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Berloz
Président (f.f.) de CPAS / Conseil de l'action socialeGemeente Berloz31/07/09
OCMW raadslidGemeente Berloz01/08/09
LidCCAT
LidADL
LidCOPALOC enseignement
Chef technicien-
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alex Hoste in 2009

2008

Alex Hoste • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Berloz
Président (f.f.) de CPAS / Conseil de l'action socialeGemeente Berloz07/10/08
OCMW raadslidGemeente Berloz07/10/08
LidCCAT
LidCOPALOC enseignement
Chef technicien-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alex Hoste in 2008

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Alex Hoste

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Hoste Alex

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Alex Hoste