Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Sophie Keymolen Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Sophie Keymolen

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Sophie Keymolen

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Sophie Keymolen (MR)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Sophie Keymolen heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Sophie Keymolen heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère provincialeProvince du Brabant wallon1,00 - 5 024,00
Conseillère communaleCommune de Rebecq1,00 - 5 024,00
Membre du conseil d'administrationin BW scrl intercommunale1 066,7826/06/19
AdministratriceAISBW - Agence immobilière sociale du Brabant wallon-
Membre de l'assemblée généraleAPW - Association des provinces wallonnes1,00 - 5 024,00
AdministratriceBrabant wallon agro-qualité asbl-12/06/19
AdministratriceCRIBW - Centre régional d'intégration du Brabant wallon-
AdministratriceR.app.el - Recyclage et revalorisation d'appareils électriques et électroniques scrl fs-23/01/19
Membre du comité de gestionRéserves naturelles de Gentissart et de la Taisnière-
Totaal: van 1.069,78 tot 16.138,78 euro bruto


2019

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) provincial(e)Province de Brabant Wallon
4.056,93
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) communal(e)Commune de Rebecq
1.239,16
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)CLPS
Conseil d'administration - Administrateur(trice)CRIBW
Assemblée générale - MembreISBW
Comité de gestion - Vice-président(e)AISBW
Assemblée générale - MembreHabitations sociales Roman Pais
Assemblée générale - MembreAPW
Comité de gestion - Administrateur(trice)In BW
1.066,78
euro bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurKeymolen Agri

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère provincialeProvincie Waals-Brabant1,00 - 5 000,00
ConseillèreCommune de Rebecq1,00 - 5 000,0003/12/18
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.)Commune de Rebecq10 001,00 - 50 000,0031/12/18
AdministrateurAIS BW-
AdministrateurAPIBW1,00 - 5 000,0028/06/1829/11/18
AdministrateurBrabant wallon agro qualité asbl-28/06/18
AdministrateurCRIBW-
Membre du conseil d'administrationin BW scrl intercommunale1.271,8028/06/18
AdministrateurKEYMOLEN AGRI SA10 001,00 - 50 000,00
AdministrateurR.APP.EL SCRL-
Comité de GestionRéserves naturelles de Gentissart et de la Taisnière-
Totaal: van 21.276,80 tot 116.271,80 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Keymolen in 2018

2018

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) provincial(e)Province du Brabant wallon
2.941,04
bruto voor de bezoldigde periode
Président(e) du Conseil de l'action socialeCPAS Rebecq
37.994,51
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -Administrateur(trice)INBW
1.271,80
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -Administrateur(trice)Régie Foncière Provinciale Autonome (APIBW)
1.355,92
bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurKEYMOLEN AGRI SA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) provincial(e)Brabant Wallon
4.956,84
bruto voor de bezoldigde periode
Président(e) du Conseil de l'action socialeCommune de Rebecq
37.416,72
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)APIBW (RFPA)
677,96
bruto voor de bezoldigde periode
CA et AG - AdministrateurKEYMOLEN AGRI SA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 18
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère provincialeProvince de Brabant Wallon⇒ 2018
Présidente de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Rebecq⇒ 2018
MembreComité de Concertation Commune/CPAS⇒ 2018
MembreCommission Locale de Développement Rural CLDR⇒ 2018
ObservatriceConseil consultatif de l'économie du Brabant wallon CCEBW⇒ 2018
AdministratriceAgence immobilière sociale communale⇒ 2018
AdministratriceCRIBW28/09/17⇒ 2018
MembreComité de Négociation et de Concertation Syndicale⇒ 2018
Secrétaire politiqueMR Fédération du Brabant Wallon09/02/17⇒ 2018
Chef de fileMR Section locale⇒ 2018
MembreAssociation des Provinces wallonnes APW⇒ 2018
Administratrice et vice-présidente du Comité directeurRappel sc⇒ 2018
AdministrateurAgence de promotion immobilière du Brabant wallon APIBW31/08/17⇒ 2018
AdministratriceAgro-Qualité Brabant wallon asbl⇒ 2018
Membre de droitComité d'attribution des logements communaux et CPAS (avis)⇒ 2018
Membre effectiveComité de gestion des réserves naturelles provinciales08/06/17⇒ 2018
MembreConseil consultatif agricole22/03/17⇒ 2018
AdministratriceKeymolen Agri sa⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Keymolen in 2017

2016

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère provincialeProvince de Brabant Wallon⇒ 2017
Présidente de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Rebecq⇒ 2017
ObservatriceConseil consultatif de l'économie du Brabant wallon CCEBW⇒ 2017
AdministratriceAgence immobilière sociale communale⇒ 2017
MembreAssociation des Provinces wallonnes APW⇒ 2017
Administratrice et vice-présidente du Comité directeurRappel sc⇒ 2017
AdministratriceAgro-Qualité Brabant wallon asbl⇒ 2017
AdministratriceKeymolen Agri sa⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.


2016

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseillère provincialeProvince du Brabant wallonNeeOorspronkelijk mandaat
Présidente CPASCommune de RebecqNeeOorspronkelijk mandaat
AdministratriceAIS BW asblNeeAfgeleid mandaat
MembreAPWNeeAfgeleid mandaat
AdministratriceBrabant wallon Agro-Qualité asblNeeAfgeleid mandaat
Membre suppléantCCEBWNeeAfgeleid mandaat
MembreHabitations sociales du Roman Païs scrlNeeAfgeleid mandaat
MembreIBWNeeAfgeleid mandaat
AdministratriceR.APP.EL scrl-fsNeeAfgeleid mandaat
AdministratriceKeymolen Agri saJaMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Waals-Brabant⇒ 2016
OCMW-voorzitterGemeente Rebecq⇒ 2016
LidConseil consultatif de l'économie⇒ 2016
BestuurderGemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor26/03/15⇒ 2016
LidAssociation des Provinces wallonnes APW01/01/15⇒ 2016
Administratrice et vice-présidente du Comité directeurRappel sc⇒ 2016
BestuurderAgro-Qualité Brabant wallon asbl⇒ 2016
BestuurderKeymolen Agri sa⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Keymolen in 2015

2014

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvince de Brabant Wallon26/06/14
OCMW-voorzitterCommune de Rebecq
LidCommission communale du logement
LidConcertation commune-CPAS
LidConseil consultatif de l'économie
LidComité de négociation syndicale
BestuurderAgro-Qualité Brabant wallon asbl25/09/14
BestuurderKeymolen Agri sa
BestuurderR.APP.EL scrl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Keymolen in 2014

2013

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW-voorzitterCommune de Rebecq09/01/13
Lid gemeentecollegeCommune de Rebecq09/01/13
BestuurderIntercommunale Sociale du Brabant Wallon24/06/13
LidCommission communale du logement16/01/13
LidConcertation commune-CPAS16/01/13
LidConseil consultatif de l'économie du Brabant wallon CCEBW
LidComité de négociation syndicale16/01/13
BestuurderKeymolen Agri sa
BestuurderR.APP.EL scrl01/02/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Keymolen in 2013

2012

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvince de Brabant wallon14/10/12
OCMW-raadslidCommune de Rebecq
BestuurderIntercommunale Sociale du Brabant Wallon
BestuurderCentre culturel communal14/10/12
SecretarisMR Section locale31/01/12
BestuurderKeymolen Agri sa
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Keymolen in 2012

2011

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Waals-Brabant
Conseillère de CPAS Conseil de l'action socialeGemeente Rebecq
BestuurderIntercommunale Sociale du Brabant Wallon
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
VoorzitterJong MR - plaatselijke afdeling
SecretarisMR Lokale afdeling
BestuurderKeymolen Agri sa
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.


2010

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Waals-Brabant
OCMW raadslidGemeente Rebecq
BestuurderIntercommunale Sociale du Brabant Wallon
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
VoorzitterJong MR - plaatselijke afdeling
SecretarisMR Lokale afdeling
BestuurderKeymolen Agri sa
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.


2009

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Waals-Brabant
OCMW raadslidGemeente Rebecq
BestuurderIntercommunale Sociale du Brabant Wallon
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
VoorzitterJong MR - plaatselijke afdeling
SecretarisMR Lokale afdeling
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.


2008

Sophie Keymolen • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Waals-Brabant
OCMW raadslidGemeente Rebecq
BestuurderIntercommunale Sociale du Brabant Wallon21/02/08
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
OndervoorzitterJeunes MR - Fédération du Brabant wallon30/09/08
VoorzitterJong MR - plaatselijke afdeling
SecretarisMR Lokale afdeling
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Keymolen in 2008

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Sophie Keymolen

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Keymolen Sophie

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Sophie Keymolen