Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Guido Lauwers Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Guido Lauwers

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Guido Lauwers

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Lauwers (Vooruit/sp.a)

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2013 | Mandaten 2012 | Mandaten 2011 | Mandaten 2010 | Mandaten 2009 | Mandaten 2008 | Mandaten 2007 |

Het Rekenhof heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

2013

Guido Lauwers • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Antwerpen
97 528,87
bruto per jaar
02/01/13
Conseiller de CPAS / Conseil de l'action socialeStad Antwerpen24/01/13
BestuurderAWW27/03/13
Voorzitter raad van bestuurIntercommunale Vereniging Hooge Maey26/03/13
BestuurderInter-Regies06/06/13
Voorzitter raad van bestuurIVEG21/03/13
Voorzitter directiecomitéIVEG21/03/13
BestuurderGemeentelijk Autonoom Bedrijf (GAB) Havenbedrijf
CommissarisGemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
BestuurderElzenveld vzw24/01/13
VoorzitterRecyclant VZW
VoorzitterIVEG Hoog Overlegcomité21/03/13
VoorzitterIVEG Pensioencommissie21/03/13
BestuurderOca VZW24/01/13
BestuurderRIO.LINK13/06/13
BestuurderZNA24/01/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Guido Lauwers toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Lauwers in 2013

2012

Guido Lauwers • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Antwerpen
95 618,88
bruto per jaar
BestuurderAWW
Voorzitter raad van bestuurHOOGE MAEY
BestuurderInter-Regies
Voorzitter raad van bestuurIVEG
Voorzitter directiecomitéIVEG
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsplanning (AG STAN)
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Vespa
BestuurderGemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen GAPA
CommissarisGemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
BestuurderAG Kinderdagverblijven
BestuurderAG Stedelijk Onderwijs
Lid adviescomitéIGEAN
BestuurderINFRAX
VoorzitterIVEG Hoog Overlegcomité
VoorzitterIVEG Pensioencommissie
BestuurderRIO.LINK
VoorzitterVZW Recyclant
BestuurderWerk en Economie
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Guido Lauwers toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Lauwers in 2012

2011

Guido Lauwers • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Antwerpen
93 745,19
bruto per jaar
BestuurderAWW
Voorzitter raad van bestuurHOOGE MAEY
Lid adviescommissieIGEAN Dienstverlening
BestuurderInter-Régies
Voorzitter raad van bestuurIVEG
Voorzitter directiecomitéIVEG
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsplanning (AG STAN)
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Vespa
BestuurderGemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen GAPA
CommissarisGemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
BestuurderPubli-T?13/12/11
BestuurderAG Kinderdagverblijven
BestuurderAG Stedelijk Onderwijs
BestuurderInfrax
VoorzitterIVEG Bijzonder onderhandelingscomité
VoorzitterIVEG Hoog Overlegcomité
VoorzitterIVEG Pensioencommissie
BestuurderRIO.LINK
Voorzittervzw Recyclant
BestuurderWerk en Economie
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Guido Lauwers toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Lauwers in 2011

2010

Guido Lauwers • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Antwerpen
91 907,88
bruto per jaar
BestuurderAWW01/10/10
Voorzitter raad van bestuurHOOGE MAEY
Lid adviescommissieIGEAN
BestuurderInter-Regies
Voorzitter raad van bestuurIVEG
Voorzitter directiecomitéIVEG
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsplanning (AG STAN)
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Vespa
BestuurderGemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen GAPA
CommissarisGemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
BestuurderAG Kinderdagverblijven
BestuurderAG Stedelijk Onderwijs
BestuurderINFRAX
VoorzitterIVEG Hoog Overlegcomité
VoorzitterIVEG Bijzonder onderhandelingscomité
VoorzitterIVEG Pensioencommissie
BestuurderRIO.LINK15/07/10
BestuurderWerk en Economie
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Guido Lauwers toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Lauwers in 2010

2009

Guido Lauwers • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurHOOGE MAEY
Lid adviescommissieIGEAN
BestuurderInter-Regies
Voorzitter raad van bestuurIVEG
Voorzitter directiecomitéIVEG
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsplanning (AG STAN)
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Vespa
BestuurderGemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf AntwerpenGAPA
CommissarisGemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
VoorzitterRecyclant vzw
VoorzitterSODIPA vzw
BestuurderINFRAX
VoorzitterIVEG (Hoog Overlegcomité)
VoorzitterIVEG Bijzonder onderhandelingscomité
VoorzitterIVEG Pensioencommissie
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Lauwers in 2009

2008

Guido Lauwers • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurHOOGE MAEY
Lid adviescommissieIGEAN
BestuurderInter-Regies
Voorzitter raad van bestuurIVEG
Voorzitter directiecomitéIVEG
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Antwerpen NieuwNoord ANN
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Vespa
BestuurderGemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf AntwerpenGAPA
CommissarisGemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
VoorzitterRecyclant vzw
VoorzitterSODIPA vzw
BestuurderINFRAX
VoorzitterIVEG (Hoog Overlegcomité)
VoorzitterIVEG Bijzonder onderhandelingscomité
VoorzitterIVEG Pensioencommissie
BestuurderWerk en Economie (WNE)
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Lauwers in 2008

2007

Guido Lauwers • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Antwerpen
Lid raadgevend comitéIGEAN23/04/07
Voorzitter raad van bestuurIntercommunale Hooge Maey29/03/07
BestuurderInter-Regies14/06/07
Voorzitter raad van bestuurIVEG21/03/07
Voorzitter directiecomitéIVEG21/03/07
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Antwerpen NieuwNoord ANN29/01/07
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Vespa29/01/07
BestuurderGemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf AntwerpenGAPA29/01/07
CommissarisGemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen29/01/07
BestuurderVereniging voor openbaar groen29/05/07
BestuurderPubli-T16/11/07
VoorzitterRecyclant vzw12/03/07
BestuurderSODIPA vzw12/03/07
Voorzitter raad van bestuurHOOGE MAEY29/03/07
BestuurderINFRAX31/05/07
VoorzitterIVEG Bijzonder onderhandelingscomité29/03/07
VoorzitterIVEG Hoog Overlegcomité29/03/07
VoorzitterIVEG pensioencommissie29/03/07
BestuurderWerk en Economie29/01/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Lauwers in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Guido Lauwers

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Lauwers Guido

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Guido Lauwers