Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Pierre-Yves Lux Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Pierre-Yves Lux

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Pierre-Yves Lux

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre-Yves Lux (Ecolo)


Verkiezingen 2024      

ECOLO stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Pierre-Yves Lux • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale119.123,57
DéputéParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles-
Membre du conseil d'administrationFoyer anderlechtois, sa3.540,00
Membre du bureau de la section belgeAPF - Assemblée parlementaire de la francophonie-
Membre du conseil d'administrationCaisse de retraite des membres du Parlement de la région de Bruxelles- Capitale, asbl1,00 - 5 918,00
Totaal: van 122.664,57 tot 128.581,57 euro bruto


2022

Pierre-Yves Lux • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Cumuleo - Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député128.644,47Openbare mandaten en functies18-07-2019
Parlement de la Communauté française - député14.030,78Openbare mandaten en functies17-09-2019
Foyer anderlechtois sa - administrateur3.540,00Openbare mandaten en functies06-2019
Caisse de Retraite des Membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale asbl - administrateur délégué621,86Openbare mandaten en functies06-03-2020

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Pierre-Yves Lux • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale111.513,29
DéputéParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles13.108,14
Membre du conseil d'administrationFoyer anderlechtois, sa3.360,00
Membre du conseil d'administrationCaisse de retraite des membres du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, asbl1,00 - 5 271,00
Totaal: van 127.982,43 tot 133.252,43 euro bruto


2021

Pierre-Yves Lux • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Cumuleo - Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député120.407,99Openbare mandaten en functies18-07-2019
- Parlement de la Communauté française - député13.107,96Openbare mandaten en functies17-09-2019
- Foyer anderlechtois sa - administrateur3.360,00Openbare mandaten en functies06-2019
- Caisse de Retraite des Membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale asbl - administrateur délégué707,70Openbare mandaten en functies06-03-2020

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Pierre-Yves Lux • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale115 037,82
DéputéParlement de la Communauté française12 978,93
Membre du conseil d'administrationFoyer anderlechtois3 480,00
AdministrateurCaisse de retraites des membres du Parlement bruxellois1,00 - 5 061,0010/07/20
Totaal: van 131.497,75 tot 136.557,75 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Pierre-Yves Lux in 2020

2020

Pierre-Yves Lux • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Cumuleo - Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député115037,82Openbare mandaten en functies18-07-2019
Parlement de la Communauté française - député12978,93Openbare mandaten en functies17-09-2019
Foyer anderlechtois sa - administrateur3480,00Openbare mandaten en functiesjuin-19
Caisse de Retraite des Membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale asbl - administrateur délégué349,21Openbare mandaten en functies6-03-2020

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Pierre-Yves Lux • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale46 268,1818/07/19
DéputéParlement de la Communauté française3 196,8317/09/19
Membre du conseil d'administrationFoyer anderlechtois1 680,0029/05/19
Totaal: 51.145,01 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Pierre-Yves Lux in 2019

2019

Pierre-Yves Lux • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Cumuleo - Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député46.268,16Openbare mandaten en functies18-07-2019
Parlement de la Communauté française - député3.196,83Openbare mandaten en functies17-09-2019
Foyer anderlechtois - administrateur1.680,00Openbare mandaten en functies06-2019
Jeune et Citoyen asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies12-200906-2019
Escale du Nord asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies10-201206-2019
Commune de Schaerbeek - chef de cabinet de l'échevin du ClimatDe 1.001 à 5.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten02-201923-07-2019
Conseil de la Jeunesse Catholique asbl - employéDe 1.001 à 5.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten31-03-2019

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Pierre-Yves Lux

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Lux Pierre-Yves

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Pierre-Yves Lux