Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Bernard Piron Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Bernard Piron

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Bernard Piron

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Piron (PS)

Ook gekend onder de naam Bernard Piron (VERVIERS (Heusy)).


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2020

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Verviers - Ville
4324,12
euro bruto voor de bezoldigde periode
administrateurMCVE
InformaticienCHR Verviers East Belgium
PrésidentVerviers Music Festival ASBL

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2019

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalVille de Verviers1,00 - 5 024,00
Membre du conseil d'administrationFinimo815,4826/06/19
Vice-présidentAqualaine asbl-07/01/19
Agent statutaireCentre hospitalier régional de Verviers50 241,00 - 100 480,00
AdministrateurFTPL - Fédération du Tourisme de la Province de Liège asbl1,00 - 5 024,00
PrésidentMaison du Tourisme Pays de Vesdre asbl-
AdministrateurMutualité chrétienne de Verviers-
Totaal: van 51.058,48 tot 111.343,48 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2019

2019

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Verviers - Ville
3.556,47
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Conseil d'administration - Vice-président(e)Aqualaine ASBL
Bureau exécutif - Administrateur(trice)FTPL
2.346,96
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)FINIMO
1.301,65
euro bruto voor de bezoldigde periode
PrésidentVerviers Music Festival ASBL
InformaticienCHR Verviers East Belgium
administrateurMCVE

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Verviers50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Conseiller communalVille de Verviers1,00 - 5 000,0003/12/18
PrésidentAqualaine ASBL-
Agent statutaireCentre hospitalier régional de Verviers5 001,00 - 10 000,0005/11/18
Membre du conseil d'administrationFINIMO1.786,01
AdministrateurFTPL Asbl1,00 - 5 000,00
TrésorierLOGEO - AIS-03/12/18
AdministrateurLOGIVESDRE1,00 - 5 000,0003/12/18
PrésidentMaison du Tourisme Pays de Vesdre - ASBL-
AdministrateurMutualité Chrétienne de Verviers-
Totaal: van 56.791,01 tot 126.786,01 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2018

2018

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Ville de Verviers
70.866,22
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)AQUALAINEASBL
Conseil d'administration - Trésorier(rière)Agence immobilière sociale LOGEO
Conseil d'administration -Administrateur(trice)FINIMO
1.786,01
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -Administrateur(trice)FTPL
988,39
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -Administrateur(trice)LOGIVESDRE
1.353,48
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)Maison du tourisme du pays de Vesdre ASBL
InformaticienCH R Verviers East Belgium

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Ville de Verviers
74.501,96
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS
Conseil d'administration - Président(e)Aqualaine asbl
Conseil d'administration - Administrateur(trice)FINIMO
1.513,21
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Fédération tourisme province de liege asbl
Assemblée générale - MembreINTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Logivesdre
1.329,86
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)Maison du Tourisme du Pays de Vesdre asbl
Assemblée générale - MembreORES ASSETS
Comité de secteur - MembreORES ASSETS
616,8
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Commissaire du GouvernementRelais social urbain de Verviers
Mutualité Chrétienne de Verviers ( MCV) - membre du conseil d'administration de la mutualitéAdministrateur
Clinique psychiatriques des Frères Alexiens à Henri-chapelle - membre du conseil d'administrationAdministrateur
Informaticien -Agent Statutaire en congé politique sans rémunérationCH R Verviers

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinVille de Verviers⇒ 2018
AdministrateurFINIMO⇒ 2018
AdministrateurFédération du Tourisme de la Province de Liège FTPLi⇒ 2018
TrésorierLOGEO asbl (ex AIS Gestion Logements Verviers)⇒ 2018
AdministrateurLogivesdre sc⇒ 2018
PrésidentMaison du Tourisme du Pays de Vesdre⇒ 2018
AdministrateurRégie des Quartiers⇒ 2018
AdministrateurRelais social urbain⇒ 2018
AdministrateurMutualité Chrétienne de Verviers⇒ 2018
PrésidentAqualaine⇒ 2018
Informaticien (en congé)-⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Bernard Piron toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2017

2016

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinVille de Verviers
77 734,70
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurFINIMO
1324,07
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurFédération du Tourisme de la Province de Liège FTPLi01/01/16⇒ 2017
TrésorierLOGEO asbl (ex AIS Gestion Logements Verviers)⇒ 2017
AdministrateurLogivesdre sc
1447,44
bruto per jaar
⇒ 2017
PrésidentMaison du Tourisme du Pays de Vesdre⇒ 2017
AdministrateurRégie des Quartiers⇒ 2017
AdministrateurRelais social urbain⇒ 2017
AdministrateurMutualité Chrétienne de Verviers28/06/16⇒ 2017
PrésidentAqualaine⇒ 2017
Informaticien (en congé)-⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Bernard Piron toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2016

2016

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevinVille de VerviersNeeOorspronkelijk mandaat
TrésorierAIS Logeo asblNeeAfgeleid mandaat
PrésidentAqualaine asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurFédération du Tourisme de la Province de LiègeNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurFINIMONeeAfgeleid mandaat
AdministrateurLogivesdre scrlNeeAfgeleid mandaat
PrésidentMaison du Tourisme du Pays de VesdreNeeAfgeleid mandaat
Membre du comité de secteur Ores VerviersORES AssetsNeeAfgeleid mandaat
ObservateurPlan Communal de Développement de la Nature PCDNNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurRégie des Quartiers asblNeeAfgeleid mandaat
Informaticien (en congé politique)CHR VerviersNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurMutualité ChrétienneNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurRelais Social Urbain de VerviersNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Verviers
74 715,28
bruto per jaar
en 2015
27/10/15⇒ 2016
GemeenteraadslidStad Verviers26/10/15
BestuurderFINIMO⇒ 2016
Lid opvolgingscomitéPlan communal de développement de la nature PCDN asbl⇒ 2016
BestuurderLOGEO⇒ 2016
BestuurderLogivesdre cv⇒ 2016
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Vesdre⇒ 2016
BestuurderRégie des Quartiers⇒ 2016
BestuurderRelais social urbain⇒ 2016
BestuurderAqualaine⇒ 2016
Informaticus-31/12/15
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Bernard Piron toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2015

2014

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidVille de Verviers
BestuurderFINIMO
Lid sectorcomitéORES Assets
Lid opvolgingscomitéPlan communal de développement de la nature PCDN asbl
PenningmeesterLOGEO asbl (ex AIS Gestion Logements Verviers)
BestuurderLogivesdre sc
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Vesdre
BestuurderRégie des Quartiers
Lid comitéCDH Arrondissement de Verviers
Lid bureau en comitéCDH Section locale
PenningmeesterAqualaine
Informaticus-
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2014

2013

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidVille de Verviers
BestuurderCentre d'accueil Les Heures Claires21/06/13
BestuurderFINIMO26/06/13
BestuurderINTERMOSANE
Lid opvolgingscomitéPlan communal de développement de la nature PCDN asbl
PenningmeesterLOGEO asbl (ex AIS Gestion Logements Verviers)
BestuurderLogivesdre sc
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Vesdre
BestuurderRégie des Quartiers
Lid comitéCDH Arrondissement de Verviers
Lid bureau en comitéCDH Section locale
PenningmeesterAqualaine
WaarnemerCrèche Kangourou asbl31/01/13
Informaticus-
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2013

2012

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidVille de Verviers
BestuurderCentre d'accueil Les Heures Claires
375,00
bruto per jaar
BestuurderINTERMOSANE08/02/12
Lid opvolgingscomitéPlan communal de développement de la nature PCDN asbl
BestuurderLOGEO asbl (ex AIS Gestion Logements Verviers)
BestuurderLogivesdre sc
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Vesdre
BestuurderRégie des Quartiers
Lid politieraadZone de police Vesdre08/02/12
Lid comitéCDH Arrondissement de Verviers
Lid bureau en comitéCDH Section locale
BestuurderAqualaine
WaarnemerCrèche Kangourou asbl
Informaticus-
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Bernard Piron toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2012

2011

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Verviers
BestuurderOnthaalcentrum Les Heures Claires
525,00
bruto per jaar
Lid opvolgingscomitéPlan communal de développement de la nature PCDN asbl
BestuurderGestion Logements Verviers
BestuurderLogivesdre cv
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Vesdre
BestuurderRégie des Quartiers
Lid politieraadPolitiezone Vesder
Lid comitéCDH Arrondissement de Verviers
Lid bureau en comitéCDH plaatselijke afdeling
BestuurderAqualaine
WaarnemerCrèche Kangourou asbl
Informaticus-
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Bernard Piron toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2011

2010

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Verviers
BestuurderOnthaalcentrum Les Heures Claires
Lid opvolgingscomitéPlan communal de développement de la nature PCDN asbl
BestuurderGestion Logements Verviers
BestuurderLogivesdre cv13/09/10
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Vesdre
BestuurderRégie des Quartiers
Lid politieraadPolitiezone Vesder
Lid comitéCDH Arrondissement de Verviers
Lid bureau en comitéCDH plaatselijke afdeling
BestuurderAqualaine
WaarnemerCrèche Kangourou asbl
Informaticus-
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2010

2009

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Verviers
BestuurderOnthaalcentrum Les Heures Claires
Lid opvolgingscomitéPlan communal de développement de la nature PCDNasbl
BestuurderGestion Logements Verviers
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Vesdre
BestuurderRégie des Quartiers
Lid politieraadPolitiezone Vesder
Lid bureauCDH plaatselijke afdeling
BestuurderAqualaine
WaarnemerCrèche Kangourou asbl
Informaticus-
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2009

2008

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Verviers
BestuurderOnthaalcentrum Les Heures Claires
Lid opvolgingscomitéPlan communal de développement de la nature PCDNasbl
BestuurderGestion Logements Verviers
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Vesdre
BestuurderBuurtregie
Lid politieraadPolitiezone Vesder
Lid bureauCDH Section de Verviers
BestuurderAqualaine
WaarnemerCrèche Kangourou asbl
Informaticus-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2008

2007

Bernard Piron • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Verviers
BestuurderOnthaalcentrum Les Heures Claires27/06/07
Lid opvolgingscomitéPlan communal de développement de la nature PCDNasbl
BestuurderGestion Logements Verviers
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Vesdre
BestuurderBuurtregie
Lid politieraadPolitiezone Vesder
Lid bureauCDH Section de Verviers
BestuurderAqualaine
WaarnemerCrèche Kangourou asbl
Informaticus-
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bernard Piron in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Bernard Piron

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Piron Bernard

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Bernard Piron