Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Marie Ramaekers Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Marie Ramaekers

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Marie Ramaekers

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marie Ramaekers (CD&V)

De volgende naam/namen verschijnt/verschijnen in de mandatenlijsten of vermogensaangiften: Ramaekers Marie Claire (2004). Na analyse heb ik geoordeeld dat het om dezelfde mandataris gaat.

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Marie Ramaekers heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Marie Ramaekers heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2017

Marie Ramaekers • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Limburg⇒ 2018
SchepenGemeente Maasmechelen
53 263,73
bruto per jaar
14/10/17
GemeenteraadslidGemeente Maasmechelen15/10/17⇒ 2018
BestuurderOpenbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem⇒ 2018
Lid bibliotheekraadProvinciale Bibliotheek Limburg⇒ 2018
BestuurderPWA Maasmechelen⇒ 2018
BestuurderSociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen VZW⇒ 2018
Lid bibliotheekraadStedelijke Bibliotheek Hasselt⇒ 2018
Lid van de EuregioraadStichting Euregio Maas-Rhijn⇒ 2018
BestuurslidVereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW⇒ 2018
BestuurslidCD&V Afdeling Maasmechelen⇒ 2018
BestuurslidCD&V Provincie Limburg⇒ 2018
BestuurslidVrouw & Maatschappij Regio Maas⇒ 2018
BestuurslidFemma⇒ 2018
VoorzitterSchoolraad KBMC⇒ 2018
BestuurslidTom VZW⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie Ramaekers toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie Ramaekers in 2017

2016

Marie Ramaekers • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Limburg⇒ 2017
SchepenGemeente Maasmechelen
52 217,62
bruto per jaar
⇒ 2017
BestuurderOpenbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem⇒ 2017
BestuurderPWA Maasmechelen⇒ 2017
BestuurderSociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen VZW⇒ 2017
Lid van de EuregioraadStichting Euregio Maas-Rhijn⇒ 2017
BestuurderVereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW⇒ 2017
BestuurslidCD&V Afdeling Maasmechelen⇒ 2017
BestuurslidCD&V Provincie Limburg⇒ 2017
BestuurslidVrouw & Maatschappij Regio Maas⇒ 2017
BestuurslidFemma⇒ 2017
VoorzitterSchoolraad KBMC⇒ 2017
Lid van de bibliotheekraadStedelijke Bibliotheek Hasselt en Provinciale Biblio- theek Limburg⇒ 2017
BestuurderTom VZW⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie Ramaekers toegevoegd.


2015

Marie Ramaekers • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Limburg⇒ 2016
SchepenGemeente Maasmechelen
51 194,86
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderOpenbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem⇒ 2016
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Maasmechelen⇒ 2016
BestuurderSociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen VZW⇒ 2016
Vertegenwoordiger in de EuregioraadStichting Euregio Maas-Rhijn⇒ 2016
BestuurderVereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw⇒ 2016
BestuurslidCD&V (plaatselijke afdeling)⇒ 2016
BestuurslidCD&V Provincie Limburg⇒ 2016
BestuurslidFemma⇒ 2016
Voorzitter schoolraadKBMC⇒ 2016
Lid van de bibliotheekraadStedelijke Bibliotheek Hasselt en Provinciale Biblio- theek Limburg⇒ 2016
BestuurderTom VZW⇒ 2016
BestuurslidVrouw & Maatschappij Regio Maas⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie Ramaekers toegevoegd.


2014

Marie Ramaekers • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Limburg
SchepenGemeente Maasmechelen
51 194,86
bruto per jaar
BestuurderOpenbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Maasmechelen
BestuurderSociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen VZW
Vertegenwoordiger in de EuregioraadStichting Euregio Maas-Rhijn
BestuurderVereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW
BestuurslidCD&V (Plaatselijke afdeling)
BestuurslidCD&V Provincie Limburg
BestuurslidFemma
Voorzitter schoolraadKBMC
Lid van de bibliotheekraadStedelijke Bibliotheek Hasselt en Provinciale Bibliotheek Limburg
BestuurderTom VZW
BestuurslidVrouw & Maatschappij Regio Maas
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie Ramaekers toegevoegd.


2013

Marie Ramaekers • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Limburg
SchepenGemeente Maasmechelen
51 194,86
bruto per jaar
14/01/13
GemeenteraadslidGemeente Maasmechelen
BestuurslidOpenbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem
BestuurderRegionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO) Limburg VZW23/01/13
Vertegenwoordiger in EuregioraadStichting Euregio Maas-Rhijn23/01/13
BestuurslidVVSG01/07/13
BestuurslidCD&V Provincie Limburg
BestuurslidCD&V (Plaatselijke afdeling)
BestuurslidKAV
Voorzitster van de schoolraadKBMC
BestuurderLimburg Sterk Merk23/01/13
BestuurderOncologisch Studiecentrum Erika Thijs vzw08/03/13
BestuurderOnthaalbureau Inburgering Limburg vzw23/01/13
BestuurslidPWA Maasmechelen01/07/13
BibliotheekraadStedelijke Bibliotheek Hasselt en Provinciale Bibliotheek Limburg16/10/13
BestuurderToerisme Limburg vzw23/01/13
BestuurslidVrouw & Maatschappij Regio Maas
BestuurderVzw Sociaal Bedrijvencentrum vzw01/07/13
BestuurslidVzw Tom01/07/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie Ramaekers toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie Ramaekers in 2013

2012

Marie Ramaekers • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 23
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 19
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Limburg03/12/12
ProvincieraadslidProvincie Limburg03/12/12
GemeenteraadslidGemeente Maasmechelen
BestuurderOPZ Rekem
VoorzitterProvinciale Commissie Buitenschoolse Opvang PCBO03/12/12
BestuurslidInloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten VZW03/12/12
BestuurslidCD&V Plaatselijke afdeling
BestuurslidCD&V Provincie Limburg
BestuurslidAutonoom provinciebedrijf 'Limgrond.be'03/12/12
BestuurslidKAV
Voorzitter schoolraadKBMC
VoorzitsterLimburgs Gezondheidsoverleg VZW03/12/12
BestuurslidLimburgs overleg van regionale samenwerkingsinitiatieven in de thuisverzorging en van multidisciplinaire vormingen in de eerstelijnszorg (LISTEL) vzw03/12/12
BestuurslidLimburgse Kankersamenwerking VZW (LIKAS)03/12/12
BestuurslidNetwerk Palliatieve Zorg Limburg VZW03/12/12
BestuurslidOncologische Studiecentrum Erika Thijs03/12/12
VoorzitsterOnthaalbureau Inburgering Limburg VZW03/12/12
BestuurslidProvinciaal Steunpunt Arbeidszorg VZW03/12/12
BestuurslidRIMO VZW03/12/12
BestuurslidSamenwerking Psychiatrische initiatieven Limburg (SPIL) VZW03/12/12
BestuurslidStichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk (LSM)03/12/12
BestuurslidToegankelijkheidsbureau VZW03/12/12
BestuurslidVrouw & Maatschappij regio Maas
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie Ramaekers in 2012

2011

Marie Ramaekers • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 23
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 20
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Limburg21/09/11
GemeenteraadslidGemeente Maasmechelen
BestuurderOPZ Rekem21/09/11
VoorzitterProvinciale Commissie Buitenschoolse Opvang PCBO21/09/11
BestuurslidProvinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw21/09/11
BestuurslidInloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten21/09/11
BestuurslidACW
BestuurslidCD&V Plaatselijke afdeling
BestuurslidCD&V Provincie Limburg
Onderwijzeres (deeltijds)-20/09/11
BestuurslidAutonoom provinciebedrijf 'Limgrond.be'21/09/11
BestuurslidCOV20/09/11
BestuurslidKAV
VoorzitsterLimburgs Gezondheidsoverleg vzw21/09/11
BestuurslidLimburgs overleg van regionale samenwerkingsinitiatieven in de thuisverzorging en van multidisciplinaire vormingen in de eerstelijnszorg (LISTEL) vzw21/09/11
BestuurslidLimburgse Kankersamenwerking vzw (LIKAS)21/09/11
BestuurslidNetwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw21/09/11
BestuurslidOncologische Studiecentrum Erika Thijs21/09/11
VoorzitsterOnthaalbureau Inburgering Limburg vzw21/09/11
BestuurslidRIMO vzw21/09/11
BestuurslidSamenwerking Psychiatrische initiatieven Limburg (SPIL) vzw21/09/11
VoorzitsterSchoolraad KBMC
BestuurslidStichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk (LSM)21/09/11
BestuurslidToegankelijkheidsbureau vzw21/09/11
BestuurslidVrouw & Maatschappij regio Maas
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie Ramaekers in 2011

2006

Marie Ramaekers • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 18
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 16
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Maasmechelen
BestuurslidStedelijke Seniorenraad
VoorzitterJeugdorganen Maasmechelen vzw
BestuurslidJumelagecomité
BestuurslidSociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen
VoorzitterLokaal Overleg Opvang
BestuurslidACW
BestuurslidCD&V
BestuurslidCOV
BestuurslidWOS
BestuurslidMIR
Onderwijzeres-
BestuurslidGehandicaptenraad
BestuurslidKAV
BestuurslidLimburgse Vrouwenraad
BestuurslidSchoolraad KBMC
VoorzitterVOM
VoorzitterVrouw en Maatschappij Regio Maas
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Marie Ramaekers • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 19
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 17
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Maasmechelen
VoorzitsterJeugdorganen Maasmechelen vzw
BestuurslidJumelagecomité
VoorzitsterLokaal Overleg Opvang
BestuurslidACW
BestuurslidCD&V
BestuurslidSeniorenraad
Onderwijzeres-
BestuurslidCOV
BestuurslidGehandicaptenraad
BestuurslidKAV
BestuurslidLimburgse Vrouwenraad
LidMarkant01/09/05
BestuurslidMIR
BestuurslidSchoolraad KBMC01/11/05
BestuurslidSociaal Bedrijvencentrum vzw
VoorzitsterVOM
VoorzitsterVrouw en Maatschappij Regio Maas01/10/05
BestuurslidWOS
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie Ramaekers in 2005

2004

Marie Ramaekers • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Maasmechelen
Lerares-
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Marie Ramaekers

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Ramaekers Marie

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Marie Ramaekers