Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Bruno PATTE Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Bruno PATTE

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Bruno PATTE

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno PATTE

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Bruno PATTE heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Bruno PATTE heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2019 | Mandaten 2019 (Wallonië) | Mandaten 2018 | Mandaten 2018 (Wallonië) |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Bruno PATTE • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Les Bons Villers10 049,00 - 50 240,00
GérantBruno Patte sprl10 049,00 - 50 240,00
Membre effectifCommission communale de l'accueil-
Membre effectifConseil de Concertation Commune CPAS-
Vice-PrésidentRégie Communale Autonome-
Totaal: van 20.098,00 tot 100.480,00 euro bruto


2019

Bruno PATTE • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Les Bons Villers
31.500,46
euro bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - Délégué SuppléantSociété Régionale Wallonne du transport
Assemblée générale - DéléguéJardins de Wallonie SCRL
Conseil d'administration - Vice-président(e)Régie Communale Autonome
Assemblée générale - DéléguéINTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE
Délégué Membre effectifComité de concertation Commune-CPAS
Représentant du Conseil Communal - Membre effectifCommission Communale de L'accueil
Kinésithérapeute, administrateurSRL Bruno Patte

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Bruno PATTE • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Les Bons Villers10 001,00 - 50 000,0003/12/18
Membre effectif du Conseil Commu- nalCommission Communale de l'Accueil-03/12/18
Membre effectifConseil de Concertation Commune CPAS-03/12/18
Délégué à l'A.GIMIO-03/12/18
Délégué à l'A.G.Jardins de Wallonie-03/12/18
Vice-PrésidentRégie Communale Autonome-03/12/18
Suppléant à l'A.GSociété Régionale Wallonne du Transport-03/12/18
GérantSPRL Bruno Patte50 001,00 - 100 000,00
Totaal: van 60.002,00 tot 150.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bruno PATTE in 2018

2018

Bruno PATTE • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
EchevinLes Bons Villers
2.356,59
bruto voor de bezoldigde periode
DéléguéComité de concertation commune-CPAS
Membre effectifCommission communale de l'accueil
DéléguéIMIO
DéléguéJardins de Wallonie SCRL
AdministrateurRégie Communale Autonome
SuppléantSociété Régionale Wallone du Transport
Kinésithérapeute/Dirigeant-gérantSPRL Bruno Patte

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Bruno PATTE

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: PATTE Bruno

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Bruno PATTE