Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Françoise Schepmans Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Françoise Schepmans

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Françoise Schepmans

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Schepmans (MR)


Cumuleo's enquête van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Françoise Schepmans over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Françoise Schepmans VOOR een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting.


De mandaten uitgeoefend in 2020 zijn onlangs door het Waals Gewest gepubliceerd, klik hier om te zoeken naar Waalse verkalingen (mandaten 2020).

De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2020

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale113 212,16
DéputéeParlement de la Communauté française12 978,93
Présidente de groupeParlement de la Communauté française10 124,00 - 50 614,00
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune de Molenbeek-Saint-Jean 50 615,00 - 101 228,00
PrésidenteCentre communautaire maritime-
CoopératriceLe logement molenbeekois scrl-20/01/20
Vice-présidentePCM asbl-
Totaal: van 186.930,09 tot 278.033,09 euro bruto


2020

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Françoise Schepmans
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée113212,16Openbare mandaten en functies11-06-2019
Parlement de la Communauté française - députée12978,93Openbare mandaten en functies18-06-2019
Parlement de la Communauté française - présidente de groupe14238,96Openbare mandaten en functies17-09-2019
Commune de Molenbeek-Saint-Jean - échevine50658,21Openbare mandaten en functies5-12-2018
Molenbeek Vivre Ensemble asbl - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies12-01-20074-09-2020
Promouvoir les Cultures à Molenbeek asbl - vice-présidentePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies
Lutte contre l'Exclusion Sociale asblPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies4-09-2020
Centre Communautaire Maritime asbl - présidentePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies
Le Logement Molenbeekois scrl - coopératricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies20-01-2020
Fonctionnaire (en congé politique depuis 1992)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën. Het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".


2019

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants58 604,8526/05/19
Vice-présidenteChambre des représentants10 049,00 - 50 240,0026/05/19
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale62 242,5711/06/19
Présidente de groupeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale5 025,00 - 10 048,0011/06/1913/09/19
DéputéeParlement de la Communauté française7 459,2718/06/19
Présidente de groupeParlement de la Communauté française1,00 - 5 024,0017/09/19
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune de Molenbeek-Saint-Jean10 049,00 - 50 240,00
PrésidenteCentre communautaire maritime-
Vice-présidenteCentre d'Entreprises de Molenbeek scrl-30/06/19
CoopératriceLe logement molenbeekois scrl-
Membre du conseil d'administrationMolenbeek Formation-30/06/19
Membre du conseil d'administrationMolenbeek Sport-01/03/19
SecrétaireParlement de la Communauté française1,00 - 5 024,0018/06/1917/09/19
Vice-présidentePCM asbl-
Totaal: van 153.431,69 tot 248.882,69 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Schepmans in 2019

2019

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Françoise Schepmans
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée62.242,57Openbare mandaten en functies11-06-2019
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - présidente de groupe5.569,77Openbare mandaten en functies11-06-201913-09-2019
Chambre des représentants - députée58.604,85Openbare mandaten en functies19-06-201426-05-2019
Chambre des représentants - vice-présidente14.425,46Openbare mandaten en functies30-06-201426-05-2019
Parlement de la Communauté française - députée7.459,27Openbare mandaten en functies18-06-2019
Parlement de la Communauté française - secrétaire 6.827,29 Openbare mandaten en functies18-06-2019 17-09-2019
Parlement de la Communauté française - présidente de groupe Openbare mandaten en functies17-09-2019
Commune de Molenbeek-Saint-Jean - échevine  37.210,80 Openbare mandaten en functies05-12-2018
ERAPOpenbare mandaten en functies
Promouvoir les Cultures à Molenbeek asbl - vice-présidenteOpenbare mandaten en functies
Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine asbl - commissaire aux comptesOpenbare mandaten en functiesFin 2018
Lutte contre l'Exclusion Sociale asblOpenbare mandaten en functies
Centre d'Entreprises de Molenbeek scrl - vice-présidenteOpenbare mandaten en functies2019
Molenbeek Formation asbl - membre du conseil d'administrationOpenbare mandaten en functies2019
Transit asblOpenbare mandaten en functies2019
Centre Communautaire Maritime asbl - présidenteOpenbare mandaten en functies
Molenbeek-Sports asbl - membre du conseil d'administrationOpenbare mandaten en functies2019
Le Logement Molenbeekois scrl - coopératriceOpenbare mandaten en functies2020
Fonctionnaire (en congé politique depuis 1992)Private beroepsactiviteiten

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants120.930,08
Vice-PrésidenteChambre des représentants10 001,00 - 50 000,00
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Molenbeek-Saint-Jean50 001,00 - 100 000,0004/12/18
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune de Molenbeek-Saint-Jean5 001,00 - 10 000,0005/12/18
PrésidenteCentre Communautaire Maritime-
Vice-présidenteCentre d'entreprises de Molenbeek scrl-
MembreConférence des bourgmestres-04/12/18
Commissaire aux comptesForum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine asbl-
CoopératriceLe Logement Molenbeekois scrl-
Membre du conseil d'administrationMolenbeek Formation-
Membre du conseil d'administrationMolenbeek Sports asbl-
SecrétaireMove asbl-
PrésidentePCM asbl-
PrésidenteZone de police Bruxelles Ouest-04/12/18
Totaal: van 185.933,08 tot 280.930,08 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Schepmans in 2018

2018

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Françoise Schepmans
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Chambre des représentants - députée120930,08Openbare mandaten en functies19/06/201426/05/2019
Chambre des représentants - vice-présidente35248,53Openbare mandaten en functies30/06/201426/05/2019
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéeOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - présidente de groupeOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Parlement de la Communauté française - députéeOpenbare mandaten en functies18/06/2019
Parlement de la Communauté française - secrétaireOpenbare mandaten en functies18/06/2019
Commune de Molenbeek-Saint-Jean - bourgmestre53895,53Openbare mandaten en functies1/12/201230/11/2018
Commune de Molenbeek-Saint-Jean - échevine ERAPOpenbare mandaten en functies5/12/2018
PCM asblOpenbare mandaten en functies
FBPSU asblOpenbare mandaten en functies
LES asblOpenbare mandaten en functies
CEM scrlOpenbare mandaten en functies
Molenbeek Formation asblOpenbare mandaten en functies
Transit asblOpenbare mandaten en functies
CCM asblOpenbare mandaten en functies
Molenbeek Sports asblOpenbare mandaten en functies
LLM scrlOpenbare mandaten en functies
Zone de police Bruxelles-OuestOpenbare mandaten en functies20132018
Conférence des bourgmestres - membreOpenbare mandaten en functies20132018
Fonctionnaire (en congé politique depuis 1992)Private beroepsactiviteiten

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des Représentants
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
Vice-PrésidenteChambre des Représentants⇒ 2018
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Molenbeek-Saint-Jean
124 950,77
bruto per jaar
⇒ 2018
MembreConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2018
AdministratriceMolenbeek-Formation⇒ 2018
AdministratriceTransit asbl⇒ 2018
Membre du collège de policeZone de police Bruxelles-Ouest⇒ 2018
PrésidenteMR Section locale⇒ 2018
AdministratriceMolenbeek Sport asbl⇒ 2018
PrésidenteCCM asbl⇒ 2018
Vice-présidenteCEM scrl⇒ 2018
Commissaire aux comptesFBPSU asbl⇒ 2018
CoopératriceL.L.M. scrl⇒ 2018
SecrétaireLES asbl⇒ 2018
PrésidentePCM asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.


2016

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des Représentants
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
Vice-PrésidenteChambre des Représentants⇒ 2017
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Molenbeek-Saint-Jean
122 499,54
bruto per jaar
⇒ 2017
MembreConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2017
AdministratriceMolenbeek-Formation⇒ 2017
AdministratriceTransit asbl⇒ 2017
Membre du collège de policeZone de police Bruxelles-Ouest⇒ 2017
PrésidenteMR Section locale⇒ 2017
AdministratriceMolenbeek Sport asbl⇒ 2017
PrésidenteCCM asbl⇒ 2017
Vice-présidenteCEM scrl⇒ 2017
Commissaire aux comptesFBPSU asbl⇒ 2017
CoopératriceL.L.M. scrl⇒ 2017
SecrétaireLES asbl⇒ 2017
PrésidentePCM asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.


2015

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
OndervoorzitterKamer van volksvertegenwoordigers⇒ 2016
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
120 095,28
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderMolenbeek-Formation⇒ 2016
Lid politiecollegePolitiezone Brussel-West⇒ 2016
VoorzitterCCM asbl⇒ 2016
OndervoorzitterCEM scrl⇒ 2016
Rekening-commissarisFBPSU asbl⇒ 2016
SecretarisLES vzw⇒ 2016
VoorzitterPCM asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.


2014

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 329,10
bruto per jaar
19/06/14
OndervoorzitterChambre des Représentants19/06/14
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
24/05/14
OndervoorzitterParlement de la Région de Bruxelles-Capitale24/05/14
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)24/05/14
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Molenbeek-Saint-Jean
120 095,28
bruto per jaar
BestuurderERIP
BestuurderMolenbeek-Formation
Lid politiecollegeZone de police Bruxelles-Ouest
VoorzitterCCM asbl
OndervoorzitterCEM scrl
Bestuurder - Rekening-commissarisFBPSU asbl
SecretarisLES asbl
VoorzitterPCM asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Schepmans in 2014

2013

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 711,08
bruto per jaar
OndervoorzitterParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
ParlementslidParlement francophone bruxellois
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Molenbeek-Saint-Jean
120 095,28
bruto per jaar
BestuurderERIP21/03/13
BestuurderUrban21/03/13
VoorzitterPromouvoir les cultures à Molenbeek asbl24/01/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Schepmans in 2013

2012

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
109 589,38
bruto per jaar
OndervoorzitterParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
ParlementslidParlement de la Communauté française
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Molenbeek-Saint-Jean
117 743,14
bruto per jaar
03/12/12
SchepenCommune de Molenbeek-Saint-Jean
73 249,76
bruto per jaar
03/12/12
BestuurderAgence immobilière sociale molenbeekoise La M.A.I.S. asbl21/03/12
BestuurderUniversité Libre de Bruxelles
BestuurderLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
BestuurderInstitut Libéral de formation et d'Animation culturelle ILFAC
BestuurderAtrium Chaussée de Ninove
BestuurderAtrium Molenbeek Centre
BestuurderAtrium Molenbeek Karreveld
Voorzitter raad van bestuurCentre communautaire maritime asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Schepmans in 2012

2011

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidVergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel)
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
71 814,35
bruto per jaar
BestuurderAgence immobilière sociale molenbeekoise La M.A.I.S. asbl
BestuurderUniversité Libre de Bruxelles
BestuurderLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
BestuurderGroupe MR région bruxelloise asbl
BestuurderInstitut Libéral de formation et d'Animation culturelle ILFAC
BestuurderSecrétariat des Députés libéraux bruxellois asbl
BestuurderMolenbeek Sport
Ambtenaar (met politiek verlof)-
VoorzitterAtrium Centre Molenbeek asbl
VoorzitterAtrium Karreveld asbl
VoorzitterAtrium Ninove asbl
BestuurderCentre communautaire maritime asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.


2010

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidVergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel)
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
70 406,80
bruto per jaar
BestuurderAgence immobilière sociale molenbeekoise La M.A.I.S. asbl
BestuurderUniversité Libre de Bruxelles
BestuurderLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
BestuurderGroupe MR région bruxelloise asbl
BestuurderInstitut Libéral de formation et d'Animation culturelle ILFAC
BestuurderSecrétariat des Députés libéraux bruxellois asbl
BestuurderMolenbeek Sport
BestuurderCentre communautaire du quartier maritime asbl
Ambtenaar (met politiek verlof)-
VoorzitterAtrium Centre Molenbeek asbl
VoorzitterAtrium Karreveld asbl
VoorzitterAtrium Ninove asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.


2009

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidVergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel)
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
69 022,52
bruto per jaar
BestuurderUniversité Libre de Bruxelles
BestuurderGroupe MR région bruxelloise asbl
BestuurderInstitut Libéral de formation et d'Animation culturelleILFAC
BestuurderSecrétariat des Députés libéraux bruxellois asbl
BestuurderCentre communautaire du quartier maritime asbl
Ambtenaar (met politiek verlof)-
VoorzitterAtrium Centre Molenbeek asbl
VoorzitterAtrium Karreveld asbl
VoorzitterAtrium Ninove asbl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.


2008

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
96 859,51
bruto per jaar
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
69 022,52
bruto per jaar
BestuurderUniversité Libre de Bruxelles
BestuurderInstitut Libéral de formation et d'Animation culturelleILFAC
Ambtenaar (met politiek verlof)-
VoorzitterAtrium Centre Molenbeek asbl
VoorzitterAtrium Karreveld asbl
BestuurderAtrium Ninove asbl
BestuurderCentre communautaire du quartier maritime asbl
VoorzitterGroupe MR région bruxelloise asbl
VoorzitterSecrétariat des Députés libéraux bruxellois asbl
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.


2007

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 978,13
bruto per jaar
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
65 041,52
bruto per jaar
BestuurderCentre d'action sociale Globale Solidarité savoir
BestuurderInstitut Libéral de formation et d'Animation culturelleILFAC
OndervoorzitterMRLB Régionale de Bruxelles
BestuurderCentre communautaire maritime asbl
VoorzitterGroupe MR au parlement bruxellois asbl15/06/07
VoorzitterSecrétariat des Députés libéraux bruxellois asbl15/06/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Schepmans in 2007

2006

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 935,89
bruto per jaar
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek04/12/06
GemeenteraadslidGemeente Sint-Jans-Molenbeek04/12/06
Lid politieraadPolitiezone Brussel-West
BestuurderCentre d'action sociale Globale Solidarité savoir
BestuurderInstitut Libéral de formation et d'Animation culturelle ILFAC
OndervoorzitterMRLB Régionale de Bruxelles
BestuurderCentre communautaire maritime asbl
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Schepmans in 2006

2005

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
89 927,22
bruto per jaar
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
GemeenteraadslidGemeente Sint-Jans-Molenbeek
BestuurderComité de quartier Le Maritime
Lid politieraadPolitiezone Brussel-West
BestuurderCentre d'action sociale Globale Solidarité savoir
Ambtenaar-
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.


2004

Françoise Schepmans • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
88 130,60
bruto per jaar
OndervoorzitterFrans gemeenschapsparlement06/07/04
GemeenteraadslidGemeente Sint-Jans-Molenbeek
Ambtenaar-
Lid politieraadPolitiezone Brussel-West
VoorzitterCentre d'Action sociale Globale Solidarité Savoir
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Françoise Schepmans toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Schepmans in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Françoise Schepmans

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Schepmans Françoise

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Françoise Schepmans