Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Kalvin Soiresse Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Kalvin Soiresse

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Kalvin Soiresse

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Kalvin Soiresse

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Kalvin Soiresse heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Kalvin Soiresse heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Kalvin Soiresse • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale54 783,3026/05/19
DéputéParlement de la Communauté française7 459,2718/06/19
Conseiller communalCommune de Ganshoren1,00 - 5 024,00
Consultant ponctuelAfrica Museum - Visites guidées scolaires5 025,00 - 10 048,0011/06/19
Membre du conseil d'administrationMaison des jeunes de Ganshoren asbl-21/02/1931/12/19
EnseignantMinistère de la Fédération Wallonie-Bruxelles10 049,00 - 50 240,0030/06/19
Totaal: van 77.317,57 tot 127.554,57 euro bruto


2019

Kalvin Soiresse • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Kalvin Soiresse
Instelling / MandaatTypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député62.242,57Openbare mandaten en functies11-06-2019
Parlement de la Communauté française - député7.459,27Openbare mandaten en functies18-06-2019
Commune de Ganshoren - conseiller communal1.011,00Openbare mandaten en functies06-12-2018
Aides Familiales et Aides Seniors de Ganshoren asbl - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies20-12-2018
Maison des Jeunes de Ganshoren asbl - membre de l'assemblée générale et du conseil d'administrationOpenbare mandaten en functies21-02-2019 (AG) 27-05-2019 (CA)
Fédération Wallonie-Bruxelles - enseignant (congé politique) Private beroepsactiviteiten21-10-2013 11/06/2019
Africa Museum - consultant ponctuel visites guidées scolaires De 500 à 1.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten01-2018 11-06-2019

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Kalvin Soiresse • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Kalvin Soiresse
Instelling / MandaatTypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Parlement de la Communauté française - députéOpenbare mandaten en functies18/06/2019
Commune de Ganshoren - conseiller communalOpenbare mandaten en functies6/12/2018
Aides Familiales et Aides Seniors de Ganshoren asbl - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies20/12/2018
Maison des Jeunes de Ganshoren asbl - membre de l'assemblée générale21/02/2019
Maison des Jeunes de Ganshoren asbl - membre du conseil d'administrationOpenbare mandaten en functies27/05/2019
Africa Museum - consultant ponctuel visites guidées scolairesDe 1.001 à 5.000Private beroepsactiviteiten21/10/201330/06/2019
Fédération Wallonie-Bruxelles - enseignantDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten1/01/20181/09/2019

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Kalvin Soiresse

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Soiresse Kalvin

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Kalvin Soiresse