Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Chanelle BONAVENTURE Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Chanelle BONAVENTURE

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Chanelle BONAVENTURE

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Chanelle BONAVENTURE (PS)


Verkiezingen 2024      

De PS stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Chanelle BONAVENTURE stemt TEGEN Transparantie!

Chanelle BONAVENTURE heeft TEGEN een amendement gestemd dat bedoeld is om de beslissingen van de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) bindend te maken.

De CTB is het beroepsorgaan dat burgers kunnen aanspreken wanneer zij geconfronteerd worden met een schending van hun grondwettelijke rechten op transparantie.

Stemmen TEGEN een bindende federale CTB is stemmen TEGEN de effectiviteit van het respect voor uw grondwettelijke rechten op transparantie.

Deze stem tegen transparantie is des te meer absurd omdat alle andere CTB's van het land bindende beslissingen nemen. En de ervaring in de deelstaten toont het belang van transparantie met bindende CTB's. Niemand betwist dit nog.

Daarnaast eisen een tiental maatschappelijke organisaties, waaronder Cumuleo, Transparencia TestAchats, journalistenverenigingen, de Mensenrechtenliga's, Gerfa,... en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie dat de besluiten van de federale CTB bindend worden.

Het kon Chanelle BONAVENTURE niets schelen en stemde op 2 mei 2024 TEGEN een bindende federale CTB.

Deze stemming is onaanvaardbaar, omdat democratie bestaat alleen in transparantie!

Meer informatie

Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Chanelle BONAVENTURE stemde VOOR de pandemiewet

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Chanelle BONAVENTURE • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants141.516,72
Membre du conseil de CPASCommune de Dison1,00 - 5 918,0019/12/22
Membre du conseil d'administration (représentation du CPAS de Dison)CRVI - Centre régional de Verviers pour l'intégration des personnes étrangères, asbl-19/12/22
Membre du bureau exécutif et du conseil d'administration (représentation du CPAS de Dison)Gils - Groupement d?initiative pour la lutte contre le surendettement, association de CPAS-19/12/22
Formatrice en communication orale et écrite en Français-FLE (en congé sans solde)Le Forem - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi1,00 - 5 918,00
Membre du conseil d'administration (représentation du CPAS de Dison)Régie des quartiers Havre-Sac, asbl-19/12/22
Totaal: van 141.518,72 tot 153.352,72 euro bruto


2021

Chanelle BONAVENTURE • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants59.039,0601/07/21
Membre du conseil de CPASVille de Dison 1,00 - 5 271,00
Membre du conseil d'administration (représentation du CPAS de Dison)CRVI - Centre régional de Verviers pour l'intégration des personnes étrangères, asbl-
Membre du conseil d'administration (représentation du CPAS de Dison)GILS - Groupement d'initiative pour la lutte contre le surendettement, association de CPAS-
Formatrice en communication orale et écrite en français et français langue étrangère (en congé sans solde à partir du 01/07/2021)Le Forem - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi10 545,00 - 52 719,00
Membre du conseil d'administration (représentation du CPAS de Dison)Régie des quartiers Havre-Sac, asbl-
Totaal: van 69.585,06 tot 117.029,06 euro bruto


2020

Chanelle BONAVENTURE • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Cumuleo - Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2021
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil de l'Action sociale et Comité Spécial du Service social - MembreCPAS de Dison
2379,40
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Membre de l'AG et du CACentre régional verviétois pour l'intégration (CRVI)
Conseil d'administration - Membre de l'AG et du CARégie de quartier Havre Sac, Dison
Conseil d'administration - Membre de l'AG, du CA et du Bureau exécutifGroupement d'Initiative pour la Lutte contre le Surendettement
Conseil d'administration - Démission le 14 octobre 2020ASBL SAFPA Verviers
Formatrice COEF (profession)LE FOREM

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2019

Chanelle BONAVENTURE • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Cumuleo - Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2020
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil de l'Action sociale et Comité Spécial du Service social - MembreCPAS de Dison
2.255,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Membre de l'AG, du CA et du Bureau exécutifASBL SAFPA Verviers
Conseil d'administration - Membre de l'AG, du CA et du Bureau exécutifGroupement d'initiative pour la Lutte contre le Surendettement
Conseil d'administration - Membre de l'AG et du CARégie de quartier Havre Sac, Dison
Conseil d'administration - Membre de l'AG et du CACentre régional verviétois pour l'intégration (CRVI)
Formatrice COEF (profession)LE FOREM

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Chanelle BONAVENTURE • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Cumuleo - Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2019
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) de l'action socialeCPAS de Dison
1.154,90
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -Administrateur(trice)Centre Régional Verviétois pour l'intégration (CRVI)
Assemblée générale - MembreChapitre 12 - Groupement d'initiatives locales de lutte contre le surendettement (GILS)
Formatrice en alphabétisation (emploi principal - fin de contrat le 30 juin 2018)ASBL Lire et Ecrire Verviers
Formatrice en communication orale et écrite en français et français-langue étrangère (emploi principal - début de contrat à partir du 2 juillet 2018)Le FOREM
Membre du conseil d'administration puis membre du bureau à partir d'avril/mai 2018Service d'aide aux familles et aux personnes âgées (ASBL SAFPA Verviers)

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Chanelle BONAVENTURE • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Cumuleo - Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) de l'action socialeCommune de Dison
965,81
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Centre Régional Verviétois pour l'intégration (CRVI)
Conseil d'administration - Administrateur(trice)ASBL SAFPA Verviers
ASBL Lire et Ecrire Verviers - Formatrice en alphabétisation (employée)ASBL Lire et Ecrire Verviers

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Chanelle BONAVENTURE

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: BONAVENTURE Chanelle

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Chanelle BONAVENTURE