Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Viviane Teitelbaum Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Viviane Teitelbaum

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Viviane Teitelbaum

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Viviane Teitelbaum (MR)


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Viviane Teitelbaum
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée139.534,88Openbare mandaten en functies29-06-2004
Parlement francophone bruxellois - deuxième vice-présidente9.252,66Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune d'Ixelles - conseillère communale1.009,27Openbare mandaten en functies06-12-2018
Entreprendre XXL - déléguée à l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies
Observatoire féministe des violences faites aux femmes asbl - présidentePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten04-2018
Centre Européen du Conseil international des Femmes - présidentePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten05-2022

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale125.738,79
Deuxième vice-présidenteParlement francophone bruxellois5 272,00 - 10 544,00
Membre du conseil communalCommune d'Ixelles 1,00 - 5 271,00
Présidente du conseil d'administrationOFVFF - Observatoire féministe des violences faites aux femmes, asbl-
Totaal: van 131.011,79 tot 141.553,79 euro bruto


2021

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Viviane Teitelbaum
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée134.633,49Openbare mandaten en functies29-06-2004
- Parlement francophone bruxellois - deuxième vice-présidente8.644,20Openbare mandaten en functies18-07-2019
- Commune d'Ixelles - conseillère communale1.905,92Openbare mandaten en functies06-12-2018
- Entreprendre XXL - déléguée à l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies
- Observatoire féministe des violences faites aux femmes asbl - présidentePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten04-2018

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale129 109,00
Vice-présidenteParlement francophone bruxellois5 062,00 - 10 123,00
Conseillère communaleCommune d'Ixelles 1,00 - 5 061,00
Présidente du conseil d'administrationOFVFF - Observatoire féministe des violences faites aux femmes-
Totaal: van 134.172,00 tot 144.293,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2020

2020

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Viviane Teitelbaum
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée129109,00Openbare mandaten en functies29-06-2004
Parlement francophone bruxellois - deuxième vice-présidente8559,09Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune d'Ixelles - conseillère communale1415,40Openbare mandaten en functies6-12-2018
Entreprendre XXL - déléguée à l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies
- Observatoire féministe des violences faites aux femmes asbl - présidentePas de rémunérationavr-18

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale48 991,3726/05/19
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale59 642,4826/05/19
Conseillère communaleCommune d'Ixelles1,00 - 5 024,00
Présidente du conseil d'administrationOFVFF - Observatoire féministe des Violences faites aux femmes-
SecrétaireParlement de la Région de Bruxelles-Capitale5 025,00 - 10 048,0026/05/19
Vice-Présidente-5 025,00 - 10 048,0018/07/19
Totaal: van 118.684,85 tot 133.753,85 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2019

2019

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Viviane Teitelbaum
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée127.296,54Openbare mandaten en functies29-06-2004
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire8.851,25Openbare mandaten en functies20-12-201826-05-2019
Parlement francophone bruxellois - deuxième vice-présidenteOpenbare mandaten en functies18-07-2019
Commune d'Ixelles - conseillère communale1.167,80Openbare mandaten en functies06-12-2018
Entreprendre XXL - déléguée à l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies
Observatoire féministe des violences faites aux femmes asbl - présidentePrivate beroepsactiviteiten04-2018

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale125.429,68
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune d'Ixelles50 001,00 - 100 000,0006/12/18
Administratrice suppléanteCCOJB - Comité de coordination des organisations juives de Belgique-01/01/18
Présidente du conseil d'administrationCFFB - Conseil des femmes francophones de Belgi- que-26/02/18
Présidente du conseil d'administrationOFVFF - Observatoire des Violences faites aux fem- mes-11/04/18
SecrétaireParlement de la Région de Bruxelles-Capitale1,00 - 5 000,0020/12/18
Totaal: van 175.431,68 tot 230.429,68 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2018

2018

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Viviane Teitelbaum
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée125429,68Openbare mandaten en functies29/06/2004
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire392,81Openbare mandaten en functies20/12/201826/05/2019
Commune d'Ixelles - échevine53867,86Openbare mandaten en functies1/12/20126/12/2018

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
123 532,62
bruto per jaar
⇒ 2018
EchevineCommune d'Ixelles
93 713,08
bruto per jaar
⇒ 2018
Administratrice suppléanteComité de coordination des organisations juives de Belgique CCOJB⇒ 2018
AdministratriceCercle d'histoire d'Ixelles30/06/17
PrésidenteConseil des femmes francophones de Belgique CFFB⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2017

2016

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
EchevineCommune d'Ixelles
91 874,13
bruto per jaar
⇒ 2017
Administratrice suppléanteComité de coordination des organisations juives de Belgique CCOJB⇒ 2017
AdministratriceCercle d'histoire d'Ixelles⇒ 2017
PrésidenteConseil des femmes francophones de Belgique CFFB⇒ 2017
PrésidenteLobby européen des femmes30/06/16
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2016

2015

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
SchepenGemeente Elsene
90 070,93
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Plaatsvervangend bestuurderComité de coordination des organisations juives de Belgique CCOJB⇒ 2016
BestuurderCercle d'histoire d'Ixelles⇒ 2016
VoorzitterConseil des femmes francophones de Belgique CFFB⇒ 2016
VoorzitterLobby européen des femmes⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2015

2014

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
SchepenCommune d'Ixelles
90 070,93
bruto per jaar
Plaatsvervangend bestuurderComité de coordination des organisations juives de Belgique CCOJB
BestuurderCercle Culturel Judéo-Marocain CCJM
BestuurderCercle d'histoire d'Ixelles
VoorzitterConseil des femmes francophones de Belgique CFFB
VoorzitterLobby européen des femmes
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2014

2013

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 711,08
bruto per jaar
SchepenCommune d'Ixelles
90 070,93
bruto per jaar
BestuurderBRUTELE30/06/13
BestuurderSECAL - Commission d'évaluation
BestuurderAgence locale pour l'Emploi16/05/13
BestuurderIRIS31/05/13
BestuurderHIS31/03/13
Plaatsvervangend bestuurderComité de coordination des organisations juives de Belgique CCOJB
BestuurderMarche mondiale des femmes MMF Mouscron
BestuurderCercle Culturel Judéo-Marocain CCJM
BestuurderCercle d'histoire d'Ixelles
VoorzitterConseil des femmes francophones de Belgique CFFB
VoorzitterLobby européen des femmes
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2013

2012

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
109 589,38
bruto per jaar
SchepenCommune d'Ixelles
88 306,90
bruto per jaar
06/12/12
GemeenteraadslidCommune d'Ixelles06/12/12
Voorzitter raad van bestuurBRUTELE07/12/12
BestuurderBRUTELE07/12/12
BestuurderSECAL
BestuurderAgence locale pour l'Emploi
BestuurderIRIS
Lid politieraadZone de police Bruxelles Capitale Ixelles07/12/12
BestuurderHIS (Iris Ziekenhuizen Zuid)
ZaakvoerderVinthy sprl04/12/12
Plaatsvervangend bestuurderComité de coordination des organisations juives de Belgique CCOJB
BestuurderMarche mondiale des femmes
BestuurderAmazone31/12/12
BestuurderCercle Culturel Judéo-Marocain CCJM
BestuurderCercle d'histoire d'Ixelles
VoorzitterConseil des femmes francophones de Belgique CFFB
BestuurderLobby européen des femmes20/10/12
VoorzitterLobby européen des femmes20/10/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2012

2011

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Elsene
Voorzitter raad van bestuurBRUTELE
BestuurderSECAL
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
BestuurderIRIS
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
BestuurderHIS (Iris Ziekenhuizen Zuid)
ZaakvoerderVinthy sprl
Plaatsvervangend bestuurderComité de coordination des organisations juives de Belgique CCOJB
BestuurderMarche mondiale des femmes
BestuurderAmazone
BestuurderCercle Culturel Judéo-Marocain CCJM
BestuurderCercle d'histoire d'Ixelles
Voorzitter raad van bestuurConseil des femmes francophones de Belgique CFFB
BestuurderLobby européen des femmes
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2011

2010

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Elsene
Voorzitter raad van bestuurBRUTELE
BestuurderSECAL01/03/10
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
BestuurderIRIS
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
BestuurderHIS (Iris Ziekenhuizen Zuid)
ZaakvoerderVinthy sprl
Plaatsvervangend bestuurderComité de coordination des organisations juives de Belgique CCOJB
BestuurderMarche mondiale des femmes01/03/10
BestuurderAmazone01/06/10
BestuurderCentre Culturel Judéo-Marocain CCJM
BestuurderCercle d'histoire d'Ixelles
VoorzitterConseil des Femmes CFFB23/02/10
BestuurderLobby européen des femmes11/06/10
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2010

2009

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Elsene
Voorzitter raad van bestuurBRUTELE
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
BestuurderIRIS
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
BestuurderHIS (Iris Ziekenhuizen Zuid)
ZaakvoerderVinthy sprl
Plaatsvervangend bestuurderComité de coordination des organisations juives deBelgique CCOJB
Voorzitter raad van bestuurInstitut de la Mémoire Audiovisuelle Juive IMAJ asbl
BestuurderCentre Culturel Judéo-Marocain CCJM
BestuurderCercle d'histoire d'Ixelles
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2009

2008

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
96 859,51
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Elsene
Voorzitter raad van bestuurBRUTELE
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
BestuurderIRIS
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
BestuurderHIS (Iris Ziekenhuizen Zuid)
ZaakvoerderVinthy sprl
BestuurderComité de coordination des organisations juives deBelgique CCOJB
Voorzitter raad van bestuurInstitut de la Mémoire Audiovisuelle Juive IMAJ asbl
BestuurderCentre Culturel Judéo-Marocain CCJM
Voorzitter raad van bestuurCercle d'histoire d'Ixelles
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2008

2007

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 978,13
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Elsene
Voorzitter raad van bestuurBRUTELE30/06/07
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen01/04/07
BestuurderIRIS15/11/07
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene14/02/07
BestuurderHIS (Iris Ziekenhuizen Zuid)19/10/07
ZaakvoerderVinthy sprl
BestuurderComité de coordination des organisations juives deBelgique CCOJB
Voorzitter raad van bestuurInstitut de la Mémoire Audiovisuelle Juive IMAJ asbl
BestuurderCentre Culturel Judéo-Marocain CCJM
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2007

2006

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 935,89
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Elsene01/12/06
BestuurderVinthy sprl
Voorzitter raad van bestuurInstitut de la Mémoire Audiovisuelle Juive IMAJ asbl
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2006

2005

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
89 927,22
bruto per jaar
BestuurderVinthy sa
Voorzitter raad van bestuurInstitut de la Mémoire Audiovisuelle Juive IMAJ asbl
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2005

2004

Viviane Teitelbaum • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
88 130,60
bruto per jaar
01/07/04
Plaatsvervangend bestuurderComité de coordination des organisations juives de Belgique
Voorzitter raad van bestuurIMAJ Asbl06/06/04
BestuurderVinthy SA
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Viviane Teitelbaum toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Viviane Teitelbaum in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Viviane Teitelbaum

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Teitelbaum Viviane

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Viviane Teitelbaum