Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Sophie Thémont Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Sophie Thémont

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Sophie Thémont

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Sophie Thémont (PS)


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Sophie Thémont over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Sophie Thémont heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Sophie Thémont stemde VOOR de pandemiewet

Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants134.083,22
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune de Flémalle 10 545,00 - 52 719,00
Présidente du conseil d'administrationALEm Flémalle - Agence locale pour l'emploi de Flémalle, asbl-
Présidente du conseil d'administrationPropr'éclair, scrl fs-
Totaal: van 144.628,22 tot 186.802,22 euro bruto


2020

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants129 757,88
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune de Flémalle 50 615,00 - 101 228,00
Présidente du conseil d'administrationAgence locale pour l'emploi asbl-
Présidente du conseil d'administrationPropr'éclair scrl-
Totaal: van 180.372,88 tot 230.985,88 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2020

2019

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants71 881,1420/06/19
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune de Flémalle10 049,00 - 50 240,00
Membre du conseil d'administrationAide - Association intercommunale pour le démer- gement et l'épuration des communes de la province de Liège1 066,8101/07/19
Présidente du conseil d'administrationAgence locale pour l'emploi asbl-31/01/19
Membre du conseil d'administrationFlémalle Projets-31/01/19
Membre du conseil d'administrationPort autonome1,00 - 5 024,0020/06/19
PrésidentePrehistomusem asbl-31/03/19
Membre du conseil d'administrationPrehistomuseum Foyer srl-31/03/19
Membre du conseil d'administrationPrehistomuseum Immo asbl-31/03/19
Présidente du conseil d'administrationPropr'éclair scrl-24/04/19
Totaal: van 82.997,95 tot 128.211,95 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2019

2018

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Flémalle50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune de Flémalle1,00 - 5 000,0003/12/18
Membre du comité de directionAIDE - Association Intercommunale pour le Démer- gement et l'Épuration des communes de la Province de Liège-
Membre du conseil d'administrationAIDE - Association Intercommunale pour le Démer- gement et l'Épuration des communes de la Province de Liège1.054,2619/06/18
Vice-présidente du conseil d'administrationAIDE - Association Intercommunale pour le Démer- gement et l'Épuration des communes de la Province de Liège13.445,0419/06/18
AdministratriceFlémalle Projets-
Conseillère (Mi-temps)Ministère de la Communauté Française5 001,00 - 10 000,0015/08/18
EmployéeMinistère de la Fédération Wallonie-Bruxelles5 001,00 - 10 000,0016/08/18
AdministratricePort Autonome1,00 - 5 000,00
PrésidentePrehistomusem asbl-
AdministratricePrehistomuseum Foyer SCRL-
AdministratricePrehistomuseum Immo ASBL-
Totaal: van 74.504,30 tot 144.499,30 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2018

2018

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Bourgmestre f.fAdministration communale de Flémalle
79.618,27
bruto voor de bezoldigde periode
626,79
bruto voor de bezoldigde periode
AG - MembreCILE
AG - MembreMaison des Hommes
Membre du Bureau exécutif etu conseil d'administrationPréhistomuseum ASBL
AdministratricePréhistomuseum Foyer SCRL
CA - MembrePréhistomuseum Immo SCRL
AG - MembreSPI +
CA - BE - MembreAIDE
13.445,04
bruto voor de bezoldigde periode
CA - Admin istratricePort Autonome
1.617,58
bruto voor de bezoldigde periode
Conseillère mi-temps (jusqu'au 15/08/2018)Cabinet FWB
Employée d'administration mi-temps ( à partir 16/08/2018)Province de Liège

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Flémalle
83.096,23
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - DéléguéeCILE
Assemblée générale - DéléguéeIILE
Assemblée générale - DéléguéeMaison des Hommes
Conseil d'administration - AdministratricePréhistomuseum Foyer scrl
Conseil d'administration - AdministratricePréhistomuseum Immo scrl
BE et CA - Déléguée et PrésidentePréhistomuseum asbl
Assemblée générale - DéléguéeSPI +
Conseil d'administration - Vice-présidenteAIDE
26.626,56
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - AdministratricePort autonome
2.386,70
bruto voor de bezoldigde periode
Conseillère mi-tempsCabinet FWB

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Echevine déléguée aux fonctions de BourgmestreCommune de Flémalle⇒ 2018
AdministratricePort autonome de Liège⇒ 2018
Administratrice et membre du comité de directionAIDE⇒ 2018
Conseillère (mi-temps) au sein d'un cabinet ministériel-⇒ 2018
AdministratriceFlémalle projets asbl⇒ 2018
PrésidentePréhistomuseum asbl⇒ 2018
AdministratricePréhistomuseum Foyer scrl⇒ 2018
AdministratricePréhistomuseum IMMO asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2017

2016

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Echevine déléguée aux fonctions de BourgmestreCommune de Flémalle⇒ 2017
AdministratricePort autonome de Liège⇒ 2017
Administratrice et membre du comité de directionAIDE⇒ 2017
Conseillère (mi-temps) au sein d'un cabinet ministériel-⇒ 2017
AdministratriceFlémalle projets asbl⇒ 2017
PrésidentePréhistomuseum asbl⇒ 2017
AdministratricePréhistomuseum Foyer scrl⇒ 2017
AdministratricePréhistomuseum IMMO asbl18/05/16⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2016

2016

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de FlémalleJaOorspronkelijk mandaat
Membre du comité de directionAIDENeeAfgeleid mandaat
Vice-présidente du CAAIDENeeAfgeleid mandaat
MembreAssociation Régionale pour la Recherche Archéologique ARRA asblNeeAfgeleid mandaat
MembreCILENeeAfgeleid mandaat
MembreIILE-SRINeeAfgeleid mandaat
MembreLa Maison des Hommes scrlNeeAfgeleid mandaat
AdministratricePort Autonome de LiègeNeeAfgeleid mandaat
PrésidentePréhistomuseum asblNeeAfgeleid mandaat
AdministratricePréhistomuseum Foyer scrlNeeAfgeleid mandaat
MembreSPINeeAfgeleid mandaat
ConseillèreCabinet ministérielNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Echevine déléguée aux fonctions de BourgmestreGemeente Flémalle
80 244,70
bruto per jaar
⇒ 2016
BestuurderAutonome Haven van Luik⇒ 2016
BestuurderAIDE⇒ 2016
Lid bureau - Executief comitéAIDE⇒ 2016
OndervoorzitterGrandir vzw15/07/15
VoorzitterPréhistosite de Ramioul asbl⇒ 2016
Adviseur (halftijds) in een ministerieel kabinet-⇒ 2016
BestuurderFlémalle projets asbl22/10/15⇒ 2016
BestuurderPréhistosite de Ramioul Foyer Scrl25/06/15⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sophie Thémont toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2015

2014

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Flémalle
48 146,86
bruto per jaar
13/06/14
Echevine déléguée aux fonctions de BourgmestreCommune de Flémalle
80 244,70
bruto per jaar
14/06/14
BestuurderPort autonome de Liège
BestuurderAIDE
Lid bureau - Executief comitéAIDE
OndervoorzitterGrandir asbl
VoorzitterPréhistosite de Ramioul asbl
Adviseur (halftijds) in een ministerieel kabinet-15/09/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sophie Thémont toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2014

2013

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Flémalle
48 146,86
bruto per jaar
BestuurderPort Autonome de Liège
BestuurderAIDE17/06/13
Lid directiecomitéAIDE17/06/13
BestuurderIntercommunale d'Incendie de Liège et Environs17/06/13
Lid beheerscomitéIntercommunale d'Incendie de Liège et Environs17/06/13
OndervoorzitterGrandir asbl
VoorzitterPréhistosite de Ramioul asbl28/02/13
Parlementair medewerker-
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sophie Thémont toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2013

2012

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Flémalle
47 203,84
bruto per jaar
BestuurderPort Autonome de Liège
BestuurderIntercommunale d'Incendie de Liège et Environs
Lid beheerscomitéIntercommunale d'Incendie de Liège et Environs
BestuurderAgence immobilière sociale de Huy
BestuurderCentre sportif local
OndervoorzitterGrandir asbl
BestuurderPréhistosite de Ramioul asbl
Parlementair medewerker-
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sophie Thémont toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2012

2011

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Flémalle
46 278,96
bruto per jaar
BestuurderAutonome Haven van Luik
BestuurderBrandweerintercommunale Luik en omgeving
Lid beheerscomitéBrandweerintercommunale Luik en omgeving20/06/11
BestuurderAgence immobilière sociale de Huy
BestuurderCentre sportif local
OndervoorzitterGrandir vzw
BestuurderPréhistosite de Ramioul asbl
Parlementair medewerker-
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sophie Thémont toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2011

2010

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Flémalle
45 371,80
bruto per jaar
BestuurderAutonome Haven van Luik
BestuurderBrandweerintercommunale Luik en omgeving
BestuurderAgence immobilière sociale de Huy
BestuurderCentre sportif local
OndervoorzitterGrandir vzw
BestuurderPréhistosite de Ramioul asbl
Parlementair medewerker-
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sophie Thémont toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2010

2009

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Flémalle
44 479,80
bruto per jaar
BestuurderAutonome Haven van Luik
BestuurderBrandweerintercommunale Luik en omgeving01/12/09
BestuurderAgence immobilière sociale de Huy19/03/09
BestuurderCentre sportif local
OndervoorzitterGrandir vzw
BestuurderPréhistosite de Ramioul asbl23/04/09
Parlementair medewerker-
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sophie Thémont toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2009

2008

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Flémalle
44 479,80
bruto per jaar
BestuurderAutonome Haven van Luik01/08/08
BestuurderFlémalle Initiatives
BestuurderCentre sportif local
OndervoorzitterGrandir vzw
Parlementair medewerker-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sophie Thémont toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2008

2007

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Flémalle
41 914,46
bruto per jaar
BestuurderFlémalle Initiatives
VoorzitterGrandir vzw
Parlementair medewerker-
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sophie Thémont toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2007

2006

Sophie Thémont • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Flémalle04/12/06
BestuurderLes Trixhosaures asbl
BestuurderMaison des Hommes sc (la) - société de logements
Lid bureau - Executief comitéMaison des Hommes sc (la) - société de logements
AttributaireMaison des Hommes sc (la) - société de logements11/12/06
VoorzitterGrandir vzw
BestuurderProcessus vzw
Parlementair medewerker-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sophie Thémont in 2006

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Sophie Thémont

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Thémont Sophie

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Sophie Thémont