Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Eliane Tillieux Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Eliane Tillieux

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Eliane Tillieux

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Eliane Tillieux (PS)


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Eliane Tillieux over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Eliane Tillieux heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Eliane Tillieux stemde VOOR de pandemiewet

Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants125.819,36
PrésidenteChambre des représentantsArrondi à 100 000,00
Membre du conseil communalVille de Namur 1,00 - 5 271,00
Membre du comité exécutifPS - Parti socialiste - Fédération de Namur-
Totaal: van 231.258,36 tot 281.089,36 euro bruto


2020

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants125 625,39
PrésidenteChambre des représentants10 124,00 - 50 614,0013/10/20
Conseillère communaleVille de Namur 1,00 - 5 061,00
Membre du conseil d'administrationBEP - Bureau économique de la province de Namur1 862,5520/10/20
Membre du conseil d'administrationGAU asbl-20/10/20
Membre du comité exécutifPS - Fédération de Namur-
Membre du comité exécutifPS - USC Namur-31/12/20
Totaal: van 137.612,94 tot 183.162,94 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2020

2019

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants70 096,7726/05/19
DéputéeParlement wallon46 938,6125/05/19
DéputéeParlement de la Communauté française-25/05/19
Conseillère communaleVille de Namur1,00 - 5 024,00
Membre du conseil d'administrationBEP - Bureau économique de la province de Namur618,8125/06/19
Membre du conseil d'administrationGAU asbl-
Membre du comité exécutifPS - Fédération de Namur-
Membre du comité exécutifPS - USC Namur-
Totaal: van 117.655,19 tot 122.678,19 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2019

2019

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseillère communaleNamur (Ville de)
3.811,64
euro bruto voor de bezoldigde periode
AdministratriceBEP Bureau Economique
618,81
euro bruto voor de bezoldigde periode
AdministratriceGAU Namur asbl (gestion de centre-ville)
Membre du conseilZone de police de Namur Capitale
DéputéeChambre des représentants
52.119,31
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéeParlement wallon
46.938,61
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéeParlement de la Communauté française
MembreFESONAM asbl
MembreUSOCONAM asbl

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseillère communaleVille de Namur
3.203,04
euro bruto voor de bezoldigde periode
AdministratriceGestion centre-ville - GAU asbl
DéputéeParlement wallon
100.231,52
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéeParlement de la Communauté française
AdministratriceFESONAM

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement wallon100.231,52
DéputéeParlement de la Communauté française-
Conseillère communaleVille de Namur1,00 - 5 000,00
Membre du conseil d'administrationGAU asbl-
Membre du comité exécutifPS Fédération de Namur-
Membre du comité exécutifPS USC Namur-
Totaal: van 100.232,52 tot 105.231,52 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2018

2017

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseillère communaleNamur (Ville de)
2 098,68
bruto voor de bezoldigde periode
AdministratriceGestion centre-ville - GAU asbl
DéputéeParlement wallon
103 582,38
bruto voor de bezoldigde periode
DéputéeParlement de la Communauté française
12 413,52
bruto voor de bezoldigde periode
MinistreGouvernement wallon
53 994,12
bruto voor de bezoldigde periode
3 111,45
bruto voor de bezoldigde periode
AdministratriceFESONAM

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement wallon, Emploi et Formation28/07/17
DéputéeParlement wallon28/07/17⇒ 2018
DéputéeParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)28/07/17⇒ 2018
Conseillère communaleVille de Namur⇒ 2018
AdministratricePS Fédération de Namur FESONAM⇒ 2018
AdministratriceUSOCONAM⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2017

2016

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement wallon, Emploi et Formation⇒ 2017
Conseillère communaleVille de Namur⇒ 2017
AdministratricePS Fédération de Namur FESONAM⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2016

2016

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
DéputéeParlement WallonNeeMandaat, leidende functie of beroep
Conseillère communaleVille de NamurNeeOorspronkelijk mandaat
AdministratriceFESONAM ASBLNeeMandaat, leidende functie of beroep
MinistreGouvernement wallon, Emploi et FormationNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceUSOCONAM ASBLNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement wallon, Emploi et Formation⇒ 2016
GemeenteraadslidStad Namen⇒ 2016
BestuurderPS Fédération de Namur FESONAM⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2015

2014

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement wallon, Emploi et Formation22/07/14
MinisterGouvernement wallon, Santé, Action sociale et Egalité des chances21/07/14
ParlementslidParlement Wallon13/06/1422/07/14
GemeenteraadslidVille de Namur
BestuurderPS Fédération de Namur FESONAM
Lid raadgevend comitéETHIAS22/07/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2014

2013

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement wallon, Santé, Action sociale et Egalité des chances
GemeenteraadslidVille de Namur
BestuurderPS Fédération de Namur FESONAM
Lid raadgevend comitéETHIAS
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2013

2012

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement wallon, Santé, Action sociale et Egalité des chances
GemeenteraadslidVille de Namur
BestuurderPS Fédération de Namur FESONAM
Lid raadgevend comitéETHIAS
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2012

2011

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement wallon, Santé, Action sociale et Egalité des chances
GemeenteraadslidStad Namen
BestuurderPS Fédération de Namur FESONAM
Lid raadgevend comitéEthias Dc a.a.m
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2011

2010

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement wallon, Santé, Action sociale et Egalité des chances
GemeenteraadslidStad Namen
BestuurderPS Fédération de Namur FESONAM
Lid raadgevend comitéEthias Dea.a.m28/09/10
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2010

2009

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement wallon, Santé, Action sociale et Egalitédes chances16/07/09
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
16/07/09
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
16/07/09
GemeenteraadslidStad Namen
BestuurderBEP Expansion économique24/08/09
BestuurderHoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest24/08/09
BestuurderCentre de Chant choral de Namur24/08/09
BestuurderNEW24/08/09
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2009

2008

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
GemeenteraadslidStad Namen
BestuurderBEP Expansion économique
LidHoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest
BestuurderCentre de Chant choral de Namur
BestuurderCentre de Planning Familial des FPS de Namur
BestuurderFemmes prévoyantes socialistes FPS de Namur
BestuurderPS Fédération de Namur FESONAM
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2008

2007

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
GemeenteraadslidStad Namen
BestuurderBEP Expansion économique19/06/07
LidHoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest27/08/07
BestuurderCentre de Chant choral de Namur
BestuurderFondation Gouverneur René Close, Etablissement d'utilité publique
BestuurderCentre de Planning Familial des FPS de Namur
BestuurderFemmes prévoyantes socialistes FPS de Namur
BestuurderPS Fédération de Namur FESONAM
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2007

2006

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
GemeenteraadslidStad Namen04/12/06
BestuurderCentre de Chant choral de Namur24/03/06
BestuurderFondation Gouverneur René Close, Etablissement d'utilitépublique
BestuurderCentre de Planning Familial des FPS de Namur
BestuurderFemmes prévoyantes socialistes FPS de Namur
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2006

2005

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
BestuurderFondation Gouverneur René Close, Etablissement d'utilité publique
BestuurderCentre de Planning Familial des FPS de Namur
BestuurderFemmes prévoyantes socialistes FPS
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2005

2004

Eliane Tillieux • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
13/06/04
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
13/06/04
ProvincieraadslidProvincie Namen13/06/04
CommissarisBEP13/06/04
CommissarisINASEP13/06/04
BestuurderSIAEERN13/06/04
BestuurderFondation Gouverneur René Close, Etablissement d'utilité publique
BestuurderMaison du Tourisme du pays de Namur13/06/04
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eliane Tillieux in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

En 2015, le mandat de député du parlement wallon a été supprimé.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Eliane Tillieux

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Tillieux Eliane

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Eliane Tillieux