Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Yves Smeets Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Yves Smeets

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Yves Smeets

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Smeets

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Yves Smeets heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Yves Smeets heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2019 | Mandaten 2018 | Mandaten 2017 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Yves Smeets • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 28
    ⇒ Bezoldigd: 11
    ⇒ Onbezoldigd: 17
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du comité de directionCHUP - Centre hospitalier universitaire et psychia- trique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)2 272,82
Membre du conseil d'administrationCHUP - Centre hospitalier universitaire et psychia- trique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)1 652,96
LiquidateurAssociation francophone d'Institutions de santé asbl-24/09/19
Directeur généralAssociation socialiste d'Institutions de santé asbl-
Membre du comité de gestion de la branche SantéAVIQ - Agence pour une vie de qualité-
Membre suppléant du Conseil central de Stratégie et de ProspectiveAVIQ - Agence pour une vie de qualité-01/05/19
Membre du conseil d'administrationCentre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux haies1,00 - 5 024,00
Président du conseil d'administrationCentre hospitalier universitaire Tivoli asbl10 049,00 - 50 240,00
Président du conseil d'administrationCentre médical pédiatrique Clairs vallons asbl5 025,00 - 10 048,00
Président du conseil d'administrationCentres Spécialisés du Hainaut asbl-
Membre du conseil communautaire des établissements de soinsFédération Wallonie-Bruxelles-
Administrateur-déléguéHealth & Medical Consulting scrl-
GérantHealth & Medical Software sprl-
LiquidateurHôpitaux solidaires asbl-
Membre du comité de l'Assurance des Soins de santéINAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité1,00 - 5 024,00
Membre du conseil général des soins de santéINAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité1,00 - 5 024,00
Président du conseil technique de l'HospitalisationINAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité-
Membre du conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnesIriscare-
Membre suppléant du comité général de gestionIriscare-
Président du conseil d'administrationMa.Me.Bi. asbl-
Président du conseil d'administrationMax Buset Invest sa-
Membre du comité de gestionPlate-forme eHealth1,00 - 5 024,00
AdministrateurProtonW.be scrl-
Directeur généralSanthea asblArrondi à 200 000,00
Membre de la commission paritaire 330SPF Emploi, Travail et Concertation sociale-
Membre de la structure de concerta- tion entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureursSPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement-
Président de la section programma- tion et agrément du Conseil fédéral des Etablissements de SoinsSPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimen- taire et Environnement-28/02/19
Membre de la commission wallonne de la santéSPW - Commission wallonne de l'action sociale et de la santé1,00 - 5 024,00
Maître de conférences et assistant chargé d'exercicesUniversité libre de Bruxelles1,00 - 5 024,00
Totaal: van 169.005,78 tot 344.356,78 euro bruto


2018

Yves Smeets • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 28
    ⇒ Bezoldigd: 17
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
LiquidateurAssociation Francophone d'Institutions de santé asbl-
Directeur généralAssociation Socialiste d'Institutions de santé asbl-
Membre du comité de gestion de la branche SantéAViQ - Agence pour une Vie de Qualité-
Administrateur général adjointCentre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies142,24
Membre du conseil d'administrationCentre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)202,57
Vice-président du conseil d'administrationCentre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)9.456,14
Président du conseil d'administrationCentre Hospitalier Universitaire Tivoli asbl10 001,00 - 50 000,00
Président du conseil d'administrationCentre Médical Pédiatrique Clairs vallons asbl5 001,00 - 10 000,00
Président du conseil d'administrationCentres Spécialisés du Hainaut asbl-
Membre du Conseil Communautaire des Etablissements de SoinsFédération Wallonie-Bruxelles1,00 - 5 000,00
Administrateur-déléguéHealth & Medical Consulting scrl-
GérantHealth & Medical Software sprl-
AdministrateurHôpitaux Solidaires asbl-
Membre du Comité de l'Assurance des Soins de santéInstitut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)1,00 - 5 000,00
Membre du Conseil Général des Soins de santéInstitut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)1,00 - 5 000,00
Président du Conseil technique de l'HospitalisationInstitut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)1,00 - 5 000,00
Membre du Conseil de Gestion de la Santé et de l'Aide aux personnesIriscare1,00 - 5 000,0003/05/18
Membre suppléant du Comité Général de GestionIriscare1,00 - 5 000,0003/05/18
Président du conseil d'administrationMa.Me.Bi. SA-
Président du conseil d'administrationMax Buset Invest SA-03/12/18
Membre du comité de gestionPlate-forme e-Health1,00 - 5 000,00
AdministrateurProtonW.be scrl-15/11/18
Directeur généralSanthea asblArrondi à 200 000,00
Membre de la commission paritaire 330SPF Emploi, Travail et Concertation sociale-
Membre de la Structure de concerta- tion entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureursSPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement1,00 - 5 000,00
Président de la section Programma- tion & AgrémentSPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement - Conseil Fédéral des Etablisse- ments Hospitaliers1,00 - 5 000,00
Membre de Commission wallonne de la santéSPW - Commission wallonne de l'action sociale et de la santé1,00 - 5 000,00
Maître de conférence et assistant chargé d'exercicesUniversité libre de Bruxelles1,00 - 5 000,00
Totaal: van 174.813,95 tot 374.799,95 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Yves Smeets in 2018

2017

Yves Smeets • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 23
    ⇒ Bezoldigd: 14
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
AdministrateurCentre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies⇒ 2018
Vice-président du conseil d'administrationCentre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)29/06/17⇒ 2018
Maître de Conférences et assistant- chargé d'exercicesUniversité Libre de Bruxelles⇒ 2018
PrésidentCentre médical pédiatrique Clairs Vallons⇒ 2018
PrésidentCHU Tivoli⇒ 2018
AdministrateurHôpitaux Solidaires asbl⇒ 2018
Directeur généralSanthea asbl⇒ 2018
LiquidateurAssociation francophone d'Institutions de santé asbl⇒ 2018
Directeur généralAssociation socialiste d'Institutions de santé asbl⇒ 2018
Membre effectifAVIQ - Comité de gestion de la Branche santé⇒ 2018
PrésidentCentres spécialisés du Hainaut asbl⇒ 2018
Membre effectifCommission paritaire des établissements et services de santé (CP330)⇒ 2018
Membre effectifConseil communautaire des Etablissements de Soins⇒ 2018
Membre effectifConseil wallon de l'Action sociale et de la Santé - Commission wallonne de la Santé⇒ 2018
Administrateur - déléguéHealth & Medical Consulting scrl⇒ 2018
GérantHealth & Medical Software sprl⇒ 2018
Membre effectifINAMI - Comité de l'Assurance des Soins de Santé⇒ 2018
Membre effectifINAMI - Conseil Général des Soins de Santé⇒ 2018
PrésidentINAMI - Conseil Technique de l'Hospitalisation⇒ 2018
PrésidentMamebi sa⇒ 2018
Membre du comité de gestionPlateforme E-Health⇒ 2018
PrésidentSPF Santé publique - Conseil fédéral des Etablisse- ments hospitaliers - section programmation & agré- ment⇒ 2018
Membre effectifSPF Santé publique - Structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assu- reurs⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Yves Smeets in 2017

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Yves Smeets

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Smeets Yves

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Yves Smeets