Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Gaétane D'Hoeraene Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Gaétane D'Hoeraene

Gaétane D'Hoeraene

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Gaétane D'Hoeraene

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Gaétane D'Hoeraene heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Gaétane D'Hoeraene heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2018 (Wallonië) | Mandaten 2017 |

De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Gaétane D'Hoeraene • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Comité de branche bien-être et santé et Conseil général -membreAVIQ
AdministratriceASBLACJ LA BROC
AdministratriceASBL ACTION FRANCOPHONE POUR LA FORMATION
AdministratriceASBL ACTION FRANCOPHONE POUR LA SANTE ET LA SOLIDARITE
AdministratriceASBL ASSOCIATION SOCIALISTE DE LA PERSONNE HANDICAPEE CENTRE CHARLEROI ET SOIGNIES
AdministratriceASBL CENTRE PLANNING FAMILIAL FPS CENTRE CHARLEROI ET SOIGNIES
AdministratriceASBL CHU TIVOLI
AdministratriceASBL DRIVE MUT
AdministratriceASBL ECOLE FPS CHARLEROI
AdministratriceASBL Espace Seniors Centre Charleroi et Soignies
AdministratriceASBL Espace des Solidarités
AdministratriceASBL Espace seniors
AdministratriceASBL FETE DES SOLIDARITES
AdministratriceASBL LATITUDE JEUNES CENTRE CHARLEROI ET SOIGNIES
AdministratriceASBL LES AMIS DU CHR HAUTE SENNE
AdministratriceASBL MAISON DE LA SOLIDARITE
AdministratriceASBL MOUVEMENT FPS CHARLEROI
AdministratriceASBL REPOS JOIE SANTE ET SOLIDARITE
AdministratriceASBL RESEAU ALPHA
AdministratriceASBL SOLIDARIS ENERGIE TRAVAUX MP
AdministratriceASBL SOLIDARITE SANTE
AdministratriceASBL UN PASS DANS L'IMPASSE
AdministratriceCHR HAUTE SENNE
AdministratriceCentre Hospitalier Universitaire et psychiatrique Mons Borinage
MembreConseil des Usagers PV ASSURANCES
MembreOBSERVATOIRE FRANCO-BELGE DE LA SANTE
AdministratriceSCRL OPTIMUT
AdministratriceSCRL POINT SANTE
AdministratriceSMR DES MUTUALITES SOCIALISTES POUR LA REGION BILINGUE DE BRUXELLES CAPITALE
AdministratriceSOCIETE COOPERATIVE MULTIPHARMA
AdministratriceSOCIETE MUTUALISTE SOLIDARIS ASSURANCES
AdministratriceSOLIDARIS MUTUALITE SOCIALISTE CENTRE CHARLEROI ETSOIGNIES
AdministratriceSociété Mutualiste MUTUALIS
Secrétaire GénéraleSolidaris Mutualité Socialiste Centre Charleroi et Soignies
AAdministratriceUNION NATIONALE MUTUALITES SOCIALISTES
Administratriceasbl AUTONOMIS

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Gaétane D'Hoeraene • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 37
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 36
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
AdministratriceCentre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)29/06/17⇒ 2018
AdministratriceObservatoire franco-belge de la santé⇒ 2018
AdministratriceAction Francophone pour la Formation⇒ 2018
AdministratriceAction Francophone pour la Santé et la Solidarité asbl⇒ 2018
AdministratriceCHR Haute Senne⇒ 2018
AdministratriceCHU Tivoli⇒ 2018
AdministratriceUn Pass dans L'Impasse asbl⇒ 2018
AdministratriceCentre de Formation Professionnelle des Femmes Prévoyantes Socialistes du Bassin de Charleroi⇒ 2018
AdministratriceEspace Seniors asbl⇒ 2018
AdministratriceGailly - C'est la vie asbl⇒ 2018
AdministratriceSociété Mutualiste Mutualis⇒ 2018
AdministratriceSolidaris - Mutualité socialiste du Centre, Charleroi et Soignies⇒ 2018
Secrétaire généraleSolidaris - Mutualité socialiste du Centre, Charleroi et Soignies⇒ 2018
AdministratriceUnion Nationale des Mutualités Socialistes⇒ 2018
AdministratriceMultipharma sc⇒ 2018
AdministratriceOptimut scrl⇒ 2018
Membre du Conseil des usagersP&V Assurances⇒ 2018
AdministratriceDrive Mut asbl⇒ 2018
AdministratriceMaison de la solidarité (La)⇒ 2018
MembreAgence pour une Vie de Qualité - Comité de branche bien-être et santé et Conseil général⇒ 2018
AdministratriceAnimation culture jeunesse Maison des Jeunes de Charleroi et environs - La Broc⇒ 2018
AdministratriceAssociation socialiste de la Personne handicapée du Centre, Charleroi et Soignies asbl⇒ 2018
AdministratriceAutonomis asbl⇒ 2018
AdministratriceCentre de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre, Charleroi et Soignies asbl⇒ 2018
AdministratriceCollège intermutualiste régional⇒ 2018
AdministratriceEspace des Solidarités asbl⇒ 2018
AdministratriceEspace Seniors du Centre, Charleroi et Soignies⇒ 2018
AdministratriceFemmes prévoyantes du Centre et Soignies asbl⇒ 2018
AdministratriceFête des Solidarités asbl⇒ 2018
AdministratriceLatitude Jeunes du Centre, Charleroi et Soignies asbl⇒ 2018
AdministratriceLes Amis du Centre hospitalier de la Haute Senne asbl⇒ 2018
AdministratriceMouvement des Femmes Prévoyantes Socialistes de Charleroi asbl⇒ 2018
AdministratricePoint Santé scrl⇒ 2018
AdministratriceRepos, Joie, Santé et Solidarité asbl⇒ 2018
AdministratriceRéseau Alpha asbl⇒ 2018
AdministratriceSMA Solidaris Assurances⇒ 2018
AdministratriceSolidaris énergie, travaux, marchés publics asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Gaétane D'Hoeraene

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: D'Hoeraene Gaétane

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Gaétane D'Hoeraene