Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Philippe Babouhot Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Philippe Babouhot

Philippe Babouhot

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Babouhot

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Philippe Babouhot heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Philippe Babouhot heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Philippe Babouhot • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Chastre
29.114,97
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller communalCommune de Chastre
79,59
bruto voor de bezoldigde periode
SuppléantCCATM
xONE Office de la Naissance & Enfance Chastre
Conseil d'exploitationSWDE Senne Dyle Gette

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Babouhot • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Chastre
30.693,32
bruto voor de bezoldigde periode
Senne Dyle-GetteConseil Exploitation
408
bruto voor de bezoldigde periode
SuppléantCCATM
PrésidentCCCSR
xIBW
xasbl Domaine ONE

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Babouhot • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Chastre⇒ 2018
Membre suppléantCommission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM⇒ 2018
PrésidentCommission sécurité routière⇒ 2018
MembreSWDE Conseil d'exploitation Senne-Dyle-Gette⇒ 2018
MembreOffice de la Naissance et de l'Enfance ONE Chastre asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Babouhot toegevoegd.


2016

Philippe Babouhot • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Chastre14/01/16⇒ 2017
Membre suppléantCommission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM⇒ 2017
PrésidentCommission sécurité routière⇒ 2017
Représentant communalConseil consultatif de la Mobilité en Brabant wallon⇒ 2017
MembreSWDE Conseil d'exploitation⇒ 2017
AdministrateurDomaine de Chastre⇒ 2017
Gérant statutaireBabouhot sprl⇒ 2017
Gérant statutaireOsteophil sprl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Babouhot in 2016

2016

Philippe Babouhot • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevinCommune de ChastreNeeOorspronkelijk mandaat
Conseiller communalCommune de ChastreNeeOorspronkelijk mandaat
Membre suppléantCCATMNeeAfgeleid mandaat
PrésidentCommission communale de la sécurité routièreNeeAfgeleid mandaat
MembreConseil consultatif de la Mobilité en Brabant wallonNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurDomaine de Chastre asblNeeAfgeleid mandaat
Membre du conseil d'exploitationSWDE Succursale Senne-Dyle-GetteNeeAfgeleid mandaat
GérantBabouhot sprlNeeMandaat, leidende functie of beroep
GérantOstéophil sprlNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Philippe Babouhot

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Babouhot Philippe

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Philippe Babouhot