Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Mariame Hichaux Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Mariame Hichaux

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Mariame Hichaux

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Mariame Hichaux (Les Engagés (ex-cdH))


De mandaten uitgeoefend in 2020 zijn onlangs door het Waals Gewest gepubliceerd, klik hier om te zoeken naar Waalse verkalingen (mandaten 2020).

De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Mariame Hichaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Court-Saint-Etienne - Commune
1.024,14
euro bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - Membrein BW Association Intercommunale SCRL
Assemblée générale - MembreIPFBW SCRL
Comités particuliers de négociation et supérieur de concertation - MembreCourt-Saint-Etienne - Commune
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Académie intercommunale de musique, de danse et des arts de la parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-La- Neuve
Comité d'avis - MembreCommission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
50,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)TV Corn ASBL
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Régie des Quartiers de la Dyle ASBL
Conseil d'administration - Trésorier(rière)Agence locale pour l'Emploi de Court-Saint-Etienne ASBL
Bureau d'Arrondissement - MembrecdH-BWASBL
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Abbaye de Villers ASBL
Indépendante à titre complémentaireHichaux Mariame
Fonctionnaire statutaireService Public Fédéral Finances -Administration générale des Douanes et Accises

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Mariame Hichaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleCommune de Court-Saint-Etienne1,00 - 5 000,0003/12/18
Conseillère communaleCommune de Court-Saint-Etienne1,00 - 5 000,0003/12/18
AdministratriceAbbaye de Villers-la-Ville asbl-
Membre du conseil d'administrationAcadémie Intercommunale de Musique, de Danse et des Arts de la Parole de Court-St-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve-20/06/18
Administratrice - trésorièreAgence locale pour l'emploi de Court-Saint-Etienne-
Membre suppléanteCCATM1,00 - 5 000,00
Conseillère de l'action socialeCPAS de Court-Saint-Etienne1,00 - 5 000,00
Membre du Bureau Permanent du Conseil de l'action socialeCPAS de Court-Saint-Etienne1,00 - 5 000,00
Indépendante à titre complémentaireHichaux Mariame1,00 - 5 000,0007/08/18
AdministratriceRégie des quartiers de la Dyle asbl-
FonctionnaireSPF Finances, Administration générale des Douanes et Accises10 001,00 - 50 000,00
Totaal: van 10.007,00 tot 80.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mariame Hichaux in 2018

2018

Mariame Hichaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Court-Saint-Etienne - Commune
1.024,14
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) de l'action socialeCourt-Saint-Etienne - Commune
2.170,95
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -Administrateur(trice)ACADEMIE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE, DE DANSE ET DES ARTS DE LA PAROLE DE COURT-SAINT-ETIENNE ET OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Assemblée générale - MembreAgence immobilière sociale du Brabant wallon
Conseil d'administration - Trésorier(rière)Agence locale pour l'Emploi
Assemblée générale - MembreCentre culturel du Brabant wallon
Comité d'avis - Membre suppléant(e)Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
12,5
bruto voor de bezoldigde periode
Bureau permanent - MembreCourt-Saint-Etienne - CPAS
2.170,95
bruto voor de bezoldigde periode
Comité spécial du service social - MembreCourt-Saint-Etienne - CPAS
Comité de concertation Commune-CPAS - MembreCourt-Saint-Etienne - Commune
Comités particuliers de négociation et supérieur de concertation - MembreCourt-Saint-Etienne - Commune
Commission Paritaire Locale pour l'enseignement communal - MembreCourt-Saint-Etienne - Commune
Assemblée générale - MembreINTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON
Conseil d'administration -Administrateur(trice)Régie des Quartiers de la Dyle asbl
Conseil d'administration -Administrateur(trice)Abbaye de Villers asbl
Fonctionnaire statutaire - Expert fiscalService Public Fédéral Finances -Administration générale des Douanes et Accises

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Mariame Hichaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Commune de Court-Saint-Etienne
1.004,04
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) de l'action socialeCommune de Court-Saint-Etienne
2.287,86
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Académie de Court-St-Etienne & Ottignies-LLN
Assemblée générale - MembreAgence immobilière sociale du Brabant Wallon
Conseil d'administration - Trésorier(rière)Agence locale pour l'Emploi
Comité d'avis - Membre suppléant(e)CCATM
50
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreCentre culturel du Brabant wallon
Bureau Permanent du CPAS - MembreCourt-Saint-Etienne - CPAS
2.388,27
bruto voor de bezoldigde periode
Comité spécial du service social - MembreCourt-Saint-Etienne - CPAS
Comité de concertation Commune-CPAS - MembreCourt-Saint-Etienne - Commune
Comités particuliers de négociation et supérieur de concertation - MembreCourt-Saint-Etienne - Commune
Commission Paritaire Locale pour l'enseignement communal - MembreCourt-Saint-Etienne - Commune
Assemblée générale - MembreIntercommunale Sociale du Brabant-Wallon
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Régie des quartiers de la Dyle asbl
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Abbaye de Villers-la-Ville asbl
Administration générale des Douanes et Accises - Expert fiscalService Public Fédéral Finances

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Mariame Hichaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleCommune de Court-Saint-Etienne⇒ 2018
Conseillère de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Court-Saint-Etienne⇒ 2018
Membre du bureau permanent du CPASCommune de Court-Saint-Etienne⇒ 2018
AdministratriceAcadémie Intercommunale de Musique, de Danse et des Arts de la Parole de Court-St-Etienne et Ottignies- Louvain-la-Neuve⇒ 2018
Membre suppléanteCommission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM⇒ 2018
Administratrice-trésorièreAgence Locale pour l'Emploi⇒ 2018
AdministratriceRégie des Quartiers⇒ 2018
AdministratriceAbbaye de Villers-la-Ville asbl⇒ 2018
Fonctionnaire-⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

Mariame Hichaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleCommune de Court-Saint-Etienne⇒ 2017
Conseillère de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Court-Saint-Etienne⇒ 2017
Membre du bureau permanent du CPASCommune de Court-Saint-Etienne20/12/16⇒ 2017
AdministratriceAcadémie Intercommunale de Musique, de Danse et des Arts de la Parole de Court-St-Etienne et Ottignies- Louvain-la-Neuve⇒ 2017
Membre suppléanteCommission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM⇒ 2017
Administratrice-trésorièreAgence Locale pour l'Emploi⇒ 2017
AdministratriceRégie des Quartiers⇒ 2017
AdministratriceAbbaye de Villers-la-Ville asbl14/07/16⇒ 2017
Fonctionnaire-01/04/16⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mariame Hichaux in 2016

2016

Mariame Hichaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseillère communaleCommune de Court-Saint-EtienneNeeOorspronkelijk mandaat
Conseillère CPASCommune de Court-Saint-EtienneNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
AdministratriceAcadémie intercommunale de Musique, de Danse et des Arts de la Parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-NeuveNeeAfgeleid mandaat
Membre suppléantCCATMNeeAfgeleid mandaat
MembreISBWNeeAfgeleid mandaat
AdministratriceRégie des Quartiers de la Dyle asblNeeAfgeleid mandaat
AdministratriceAbbaye de Villers-la-Villes asblNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
AdministratriceAgence Locale pour l'EmploiNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
MembreAIS BW asblNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
MembreCentre culturel du Brabant wallonNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
MembreComité de concertation Commune-CPASNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
MembreCoPaLocNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
Contrôleur fiscalSPF FinancesNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Mariame Hichaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Court-Saint-Etienne30/09/15⇒ 2016
OCMW raadslidGemeente Court-Saint-Etienne⇒ 2016
BestuurderAcadémie Intercommunale de Musique, de Danse et des Arts de la Parole de Court-St-Etienne et Ottignies- Louvain-la-Neuve09/11/15⇒ 2016
Plaatsvervangend lidCommission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM⇒ 2016
Bestuurder - PenningmeesterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen⇒ 2016
BestuurderRégie des Quartiers09/11/15⇒ 2016
Animatrice-coordinatrice-15/10/15
BestuurderCourt Pouce asbl09/06/15
Membre du Bureau -TrésorièreLadies Circle International23/08/15
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Mariame Hichaux in 2015

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Mariame Hichaux

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Hichaux Mariame

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Mariame Hichaux