Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Anne Panneels Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Anne Panneels

Anne Panneels

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Panneels

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Anne Panneels heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Anne Panneels heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 |

De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2017

Anne Panneels • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 16
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het algemeen beheerscomitéFederaal agentschap voor beroepsrisico's⇒ 2018
Lid van het beheerscomité voor de arbeidsongevallenFederaal agentschap voor beroepsrisico's⇒ 2018
Lid van het beheerscomité voor de beroepsziektenFederaal agentschap voor beroepsrisico's⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéFederaal Agentschap voor de Kinderbijslag⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Lid van de algemene raadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Fonds voor de Medische Ongevallen⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Technische Ziekenfondsraad⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Verzekeringscomité⇒ 2018
LidRSZ - Beheerscomité van de sociale zekerheid⇒ 2018
Lid van het raadgevend comitéCoördinatie van de Socialezekerheidsstelsels⇒ 2018
LidIndexcommissie⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.


2016

Anne Panneels • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 14
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéFAMIFED⇒ 2017
BestuurderFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Lid van de algemene raadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Fonds voor de Medische Ongevallen⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Technische Ziekenfondsraad⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Verzekeringscomité⇒ 2017
Lid raadgevend comitéCoOrdinatie van de Socialezekerheidsstelsels⇒ 2017
Lid beheerscomitéRSZ (beheer)⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.


2015

Anne Panneels • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 14
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFAMIFED⇒ 2016
BestuurderFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg01/05/15⇒ 2016
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen⇒ 2016
Lid van het medisch-technisch comitéFonds voor Arbeidsongevallen28/02/15
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten⇒ 2016
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Lid algemene raadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Lid beheerscomitéRIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole⇒ 2016
Lid beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2016
Lid beheerscomitéRIZIV - Fonds voor de Medische Ongevallen⇒ 2016
Lid beheerscomitéRIZIV - Technische Ziekenfondsraad⇒ 2016
Lid beheerscomitéRIZIV - Verzekeringscomité⇒ 2016
Lid raadgevend comitéCoördinatie van de Socialezekerheidsstelsels⇒ 2016
Lid beheerscomitéRSZ (beheer)⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Panneels in 2015

2014

Anne Panneels • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 16
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéDienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid31/12/14
Lid beheerscomitéFAMIFED
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen
Lid van het medisch-technisch comitéFonds voor Arbeidsongevallen
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid van de raad voor uitbetaling van de voordelenRijksdienst voor Pensioenen28/02/14
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Pensioenen31/03/14
Lid algemene raadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering31/03/14
LidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid
LidRIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole
Lid beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen
Lid beheerscomitéRIZIV - Fonds voor de Medische Ongevallen
LidRIZIV - Technische Ziekenfondsraad
LidRIZIV - Verzekeringscomité
LidRaadgevend Comité voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Panneels in 2014

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Anne Panneels

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Panneels Anne

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Anne Panneels