Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Georges Nagels CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Georges Nagels

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Georges Nagels

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Nagels (CD&V)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Georges Nagels heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Georges Nagels heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2019 | Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Georges Nagels • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Lint1,00 - 5 024,0001/01/19
OCMW-raadslidGemeente Lint1,00 - 5 024,0001/01/19
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Viceminister-president Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw10 049,00 - 50 240,0002/10/19
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Viceminister-president Onderwijs50 241,00 - 100 480,0001/10/19
Voorzitter van de raad van bestuurIntercommunale Maatschappij Opera voor Vlaande- ren3 500,00
Bureaulid van de diocesane pastorale raadBisdom Antwerpen-
Lid van het partijbestuurCD&V - Afdeling Lint-
Lid van de politieraadPolitiezone Hekla1,00 - 5 024,0001/01/19
Lid van de raad van bestuurSVK WoonWeb vzw-01/03/19
Lid van de raad van bestuurVijvens vzw-
Ondervoorzitter van de raad van bestuurVlaams Woningfonds1,00 - 5 024,00
Totaal: van 63.794,00 tot 174.316,00 euro bruto


2018

Georges Nagels • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW-raadslidOCMW Lint1,00 - 5 000,00
PartijbestuurslidCD&V Lint-
Voorzitter van de raad van bestuurOpera voor Vlaanderen (OVV)4.174,10
Ondervoorzitter van de raad van bestuurVlaams Woningfonds1,00 - 5 000,00
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Viceminister-president Onderwijs50 001,00 - 100 000,00
Lid van de raad van bestuurVZW Vijvens1,00 - 5 000,00
Totaal: van 54.178,10 tot 119.174,10 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2017

Georges Nagels • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW-raadslidGemeente Lint⇒ 2018
VereffenaarOpera voor Vlaanderen⇒ 2018
Ondervoorzitter van de raad van bestuurVlaams woningfonds CV⇒ 2018
BestuurderVijvens VZW⇒ 2018
BestuurslidCD&V Afdeling Lint⇒ 2018
Kabinetsmedewerker-⇒ 2018
Lid bijzonder comitť sociale dienstOCMW Lint⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

Georges Nagels • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW-raadslidGemeente Lint⇒ 2017
OCMW-secretarisGemeente Kruishoutem31/05/16
VereffenaarOpera voor Vlaanderen⇒ 2017
Ondervoorzitter van de raad van bestuurVlaams woningfonds CV⇒ 2017
BestuurderVijvens VZW⇒ 2017
BestuurslidCD&V Afdeling Lint⇒ 2017
Kabinetsmedewerker-⇒ 2017
Lid bijzonder comitť sociale dienstOCMW Lint⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Georges Nagels in 2016

2015

Georges Nagels • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW-raadslidGemeente Lint⇒ 2016
OCMW-secretarisGemeente Kruishoutem⇒ 2016
VereffenaarOpera voor Vlaanderen⇒ 2016
BestuurderVlaams Woningfonds CVBA⇒ 2016
BestuurderVijvens VZW⇒ 2016
BestuurslidCD&V Afdeling Lint⇒ 2016
Raadgever-⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.


2014

Georges Nagels • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW-raadslidGemeente Lint
OCMW-secretarisGemeente Kruishoutem
VereffenaarOpera voor Vlaanderen21/02/14
BestuurderVijvens VZW19/06/14
RaadgeverKabinet van de heer Kris Peeters, minister-president Vlaamse regering24/07/14
RaadgeverKabinet van mevrouw Hilde Crevits, vice-minister-president Vlaamse regering25/07/14
BestuurderVlaams Woningfonds CV
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Georges Nagels in 2014

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Georges Nagels

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Nagels Georges

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Georges Nagels