Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Rob Mennes Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Rob Mennes

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Rob Mennes

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Rob Mennes (CD&V)

Ook gekend onder de naam Robert Mennes.


Verkiezingen 2024      

De CD&V stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle59 188,00 - 118 373,00
GemeenteraadslidGemeente Schelle-
Voorzitter van het college van burgemeester en schepenenGemeente Schelle-
Voorzitter van de raad van bestuurIVEBICA - Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs137,50
Lid van het directiecomité en de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle-
Lid van het partijbestuurCD&V - Afdeling Schelle-
Lid van de raad van bestuurInterkabel Vlaanderen cv1,00 - 5 918,00
Lid van de politieraadPolitiezone Rupel-
Lid van de raad voor maatschappelijk welzijnGemeente Schelle-
Voorzitter van het vast bureauGemeente Schelle-
Lid van de raad van bestuurSociale Huisvestingsmaatschappij Woonpunt Schelde-Rupel1,00 - 5 918,00
Totaal: van 59.327,50 tot 130.346,50 euro bruto


2021

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle 52 720,00 - 105 438,00
GemeenteraadslidGemeente Schelle -
Voorzitter van het college van burgemeester en schepenenGemeente Schelle -
Voorzitter van de raad van bestuurIVEBICA - Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs150,00
Lid van het directiecomité en de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle-
Lid van het partijbestuurCD&V - Afdeling Schelle-
Lid van de raad van bestuurInterkabel Vlaanderen cv1,00 - 5 271,00
Lid van de politieraadPolitiezone Rupel-
Lid van de raad voor maatschappelijk welzijnGemeente Schelle -
Voorzitter van het vast bureauGemeente Schelle -
Lid van de raad van bestuurSociale Huisvestingsmaatschappij Woonpunt Schelde-Rupel1,00 - 5 271,00
Totaal: van 52.872,00 tot 116.130,00 euro bruto


2020

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle 50 615,00 - 101 228,00
GemeenteraadslidGemeente Schelle -
Voorzitter van de raad van bestuurIVEBICA - Intergemeentelijke Vereniging voor Biblio- theekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs137,50
Lid van het directiecomité en de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle-
Lid van het partijbestuurCD&V - Afdeling Schelle-
Lid van de politieraadPolitiezone Rupel-
Lid van de raad voor maatschappe- lijk welzijnGemeente Schelle -
Voorzitter van het college van burge- meester en schepenenGemeente Schelle -
Voorzitter van het vast bureauGemeente Schelle -
Lid van de raad van bestuurSociale Huisvestingsmaatschappij Woonpunt Schelde- Rupel1,00 - 5 061,00
Totaal: van 50.753,50 tot 106.426,50 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2020

2019

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle50 241,00 - 100 480,0001/01/19
GemeenteraadslidGemeente Schelle-01/01/19
Voorzitter College van Burgemeester en Schepenen SchelleGemeente Schelle-01/01/19
Lid van de raad van bestuurIGEAN Dienstverlening230,0001/03/19
Lid van de raad van bestuurIGEAN Milieu & Veiligheid230,0001/03/19
Lid van de raad van bestuurISVAG - Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijde- ring van Antwerpse Gemeenten335,2227/03/19
Ondervoorzitter van de raad van bestuurIVEBICA - Intergemeentelijke Vereniging voor Bibli- otheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs62,5028/03/19
Voorzitter van de raad van bestuurIVEBICA - Intergemeentelijke Vereniging voor Bibli- otheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs112,5028/03/19
Lid directiecomité en de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle-
PartijbestuurslidCD&V Schelle-
Lid van de politieraadPolitiezone Rupel-01/01/19
Lid van de Raad voor Maatschappe- lijk WelzijnGemeente Schelle-01/01/19
Voorzitter van het Vast bureauGemeente Schelle-01/01/19
Lid van de raad van bestuurSociale Huisvestingsmaatschappij Woonpunt Schelde-Rupel1,00 - 5 024,00
Gepensioneerd-10 049,00 - 50 240,00
Totaal: van 61.261,22 tot 156.714,22 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2019

2018

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle50 001,00 - 100 000,0031/12/18
Lid van de raad van bestuurIGEAN Dienstverlening422,46
Lid van het directiecomitéIGEAN Dienstverlening1.051,90
Lid van de raad van bestuurIGEAN Milieu & Veiligheid422,46
Lid van een adviesraadIGEAN Milieu & Veiligheid52,28
Lid van het directiecomitéIGEAN Milieu & Veiligheid1.051,97
Lid van de raad van bestuurIntercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten1.476,06
Ondervoorzitter van de raad van bestuurIntergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwer- king en Cultuur (IVEBICA)137,50
Totaal: van 54.615,63 tot 104.614,63 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2018

2017

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
53 764,08
bruto per jaar
⇒ 2018
BestuurderIGEAN Dienstverlening⇒ 2018
Lid van het directiecomitéIGEAN Dienstverlening⇒ 2018
BestuurderIGEAN Milieu & Veiligheid⇒ 2018
Lid van het directiecomitéIGEAN Milieu & Veiligheid⇒ 2018
BestuurderISVAG (Intercommunale)⇒ 2018
BestuurderIveBiC (Intercommunale)⇒ 2018
BestuurderSchelde-Landschapspark (IGS-SLP)⇒ 2018
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle⇒ 2018
BestuurderSociale Bouwmaatschappij Schelle CVBA⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rob Mennes toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2017

2016

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
52 708,16
bruto per jaar
⇒ 2017
BestuurderIGEAN Dienstverlening⇒ 2017
Lid van het directiecomitéIGEAN Dienstverlening⇒ 2017
BestuurderIGEAN Milieu & Veiligheid⇒ 2017
Lid van het directiecomitéIGEAN Milieu & Veiligheid⇒ 2017
BestuurderISVAG14/02/16⇒ 2017
BestuurderIVEBIC⇒ 2017
BestuurderSchelde-Landschapspark (IGS-SLP)⇒ 2017
BestuurderAGB Fluctus Schelle⇒ 2017
Lid van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle⇒ 2017
BestuurderSociale Bouwmaatschappij Schelle CVBA⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rob Mennes toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2016

2015

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
51 673,63
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderIGEAN Dienstverlening⇒ 2016
Lid directiecomitéIGEAN Dienstverlening⇒ 2016
BestuurderIGEAN Milieu & Veiligheid⇒ 2016
Lid directiecomitéIGEAN Milieu & Veiligheid⇒ 2016
BestuurderIVEBIC⇒ 2016
BestuurderSchelde-Landschapspark (IGS-SLP)⇒ 2016
BestuurderAGB Fluctus Schelle⇒ 2016
Gedelegeerd bestuurderAGB Fluctus Schelle⇒ 2016
BestuurderSociale Bouwmaatschappij Schelle CVBA⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rob Mennes toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2015

2014

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
51 673,63
bruto per jaar
BestuurderIGEAN Dienstverlening
Lid directiecomitéIGEAN Dienstverlening
BestuurderIGEAN Milieu & Veiligheid
Lid directiecomitéIGEAN Milieu & Veiligheid
BestuurderIVEBIC
BestuurderSchelde-Landschapspark (IGS-SLP)
BestuurderAGB Fluctus Schelle
Gedelegeerd BestuurderAGB Fluctus Schelle
BestuurderSociale Bouwmaatschappij Schelle CVBA
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rob Mennes toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2014

2013

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
51 673,63
bruto per jaar
BestuurderIGEAN Dienstverlening06/03/13
Lid directiecomitéIGEAN Dienstverlening20/03/13
BestuurderIGEAN Milieu & Veiligheid06/03/13
Lid directiecomitéIGEAN Milieu & Veiligheid20/03/13
BestuurderIntergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde- Landschapspark (IGS-SLP)
BestuurderIntergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur (IveBIC)
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Fluctus Schelle
Gedelegeerd BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Fluctus Schelle
BestuurderSociale Bouwmaatschappij Schelle
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rob Mennes toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2013

2012

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
47 377,84
bruto per jaar
31/12/12
BestuurderIVEBIC
BestuurderSchelde-Landschapspark
Gedelegeerd BestuurderAG Fluctus Schelle
BestuurslidSociale Bouwmaatschappij Schelle
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rob Mennes toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2012

2011

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
46 449,38
bruto per jaar
BestuurderIVEBIC
BestuurderSchelde-Landschapspark
Gedelegeerd BestuurderAG Fluctus Schelle
BestuurslidSociale Bouwmaatschappij Schelle
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rob Mennes toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2011

2010

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
45 539,01
bruto per jaar
BestuurderIVEBIC
BestuurderSchelde-Landschapspark
BestuurderAG Fluctus Schelle
Gedelegeerd bestuurderAG Fluctus Schelle
BestuurslidSociale Bouwmaatschappij Schelle
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rob Mennes toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2010

2009

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
BestuurderIVEBIC
BestuurderSchelde-Landschapspark
BestuurderAG Fluctus Schelle
Gedelegeerd bestuurderAG Fluctus Schelle
BestuurslidSociale Bouwmaatschappij Schelle
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2009

2008

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
BestuurderIVEBIC
BestuurderAG Fluctus Schelle
Gedelegeerd bestuurderAG Fluctus Schelle
BestuurderIntergemeentelijke Vereniging Schele-Landschapspark
BestuurslidSociale Bouwmaatschappij Schelle
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2008

2007

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
BestuurderIVEBIC
BestuurderPIDPA11/03/07
BestuurderAG Fluctus Schelle
Gedelegeerd BestuurderAG Fluctus Schelle
BestuurderSociale Bouwmaatschappij Schelle
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2007

2006

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
Voorzitter raad van bestuurIVEBIC
BestuurderPIDPA
BestuurderAG Fluctus Schelle
Gedelegeerd BestuurderAG Fluctus Schelle
BestuurderSociale Bouwmaatschappij Schelle
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2006

2005

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
BurgemeesterGemeente Schelle
Voorzitter raad van bestuurIVEBIC?
BestuurderPIDPA?
BestuurderSociale bouwmaatschappij Schelle cv?
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2005

2004

Rob Mennes • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Schelle
VoorzitterIVEBIC
BestuurderPIDPA
BestuurderSociale bouwmaatschappij Schelle CV
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rob Mennes in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Rob Mennes

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Mennes Rob

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Rob Mennes