Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Philippe Gérardy Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Philippe Gérardy

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Philippe Gérardy

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Gérardy

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Philippe Gérardy heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Philippe Gérardy heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Philippe Gérardy • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
EchevinCommune de Vielsalm
30.568,29
euro bruto voor de bezoldigde periode
PrésidentCommission Locale Développement Rural
Membre suppléantCOPALOC
PrésidentCommission consultative agricole
AG - MembreBEP Crématorium de Clney

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Philippe Gérardy • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Vielsalm1,00 - 5 000,0003/12/18
Président de CPAS (titulaire ou f.f.)Commune de Vielsalm10 001,00 - 50 000,0003/12/18
Totaal: van 10.002,00 tot 55.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Philippe Gérardy • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Vielsalm
2.125,24
bruto voor de bezoldigde periode
Président CPASCPAS de Vielsalm
28.443,05
bruto voor de bezoldigde periode
AG - MembreAIS de la Haute-Ardenne
AG - MembreAIVE Secteur Valorisation et Propreté
PrésidentCommission Consultative Agricole de Vielsalm
CA - AdministrateurLes Lavandières du Bonalfa
CA - AdministrateurP'tits Soleils ASBL

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Gérardy • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller CommunalCommune de Vielsalm??
CPAS PrésidentCommune de Vielsalm
30.032,00
bruto voor de bezoldigde periode
Président Commission AgricoleCommune de Vielsalm??
Membre à l'AGHabitations Sociales Haute Ardenne??
AdministrateurLes Lavendières du Bonalfa??

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Gérardy • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Vielsalm⇒ 2018
Président de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Vielsalm⇒ 2018
PrésidentCommission communale agricole⇒ 2018
AdministrateurLes Lavandières du Bonalfa sc⇒ 2018
AdministrateurP'tits Soleils asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

Philippe Gérardy • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Vielsalm⇒ 2017
Président de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Vielsalm⇒ 2017
PrésidentCommission communale agricole⇒ 2017
AdministrateurLes Lavandières du Bonalfa sc⇒ 2017
AdministrateurP'tits Soleils asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.


2016

Philippe Gérardy • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de VielsalmNeeOorspronkelijk mandaat
Président CPASCommune de VielsalmNeeOorspronkelijk mandaat
MembreAIS Haute-Ardenne asblNeeAfgeleid mandaat
PrésidentCommission communale AgricoleNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurLes Lavandières du Bonalfa scNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurP'tits Soleils asblNeeAfgeleid mandaat

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Philippe Gérardy • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Vielsalm⇒ 2016
OCMW-voorzitterGemeente Vielsalm⇒ 2016
VoorzitterCommission communale agricole⇒ 2016
BestuurderLes Lavandières du Bonalfa sc⇒ 2016
BestuurderP'tits Soleils asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.


2014

Philippe Gérardy • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Vielsalm
OCMW-voorzitterCommune de Vielsalm
VoorzitterCommission communale agricole
BestuurderLes Lavandières du Bonalfa sc
BestuurderP'tits Soleils asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.


2013

Philippe Gérardy • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Vielsalm
OCMW-voorzitterCommune de Vielsalm07/01/13
VoorzitterCommission communale agricole
BestuurderLes Lavandières du Bonalfa sc
BestuurderP'tits Soleils asbl
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Gérardy in 2013

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Philippe Gérardy

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Gérardy Philippe

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Philippe Gérardy