Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Gaëtan Gérard Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Gaëtan Gérard

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Gaëtan Gérard

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Gaëtan Gérard (cdH)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Gaëtan Gérard heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Gaëtan Gérard heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Gaëtan Gérard • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinVille de Ciney
42.176,34
euro bruto voor de bezoldigde periode
Membre AG - AdministrateurRégie des Sports et des Loisirs du Condroz
Membre AG - AdministrateurASBL Marché Couvert Ciney
MembreCommission 5ème Echevin
MembreComité de concertation Ville-CPAS
Membre AGORES Assets
Membre AGIDEFIN
Membre AGASBL Comité des Fêtes
Membre AGBEP Expansion
Membre AGOffice du Tourisme Ciney
Membre AGHolding communal
Membre suppléant AGOTW
MembreCDH Section locale
MembreCDH Arrondissement Dinant
Cadre bancaireEFG Bank Luxembourg SA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Gaëtan Gérard • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Ciney1,00 - 5 000,0003/12/18
AssociéBEP EXPANSION-03/12/18
Membre du conseil d'administrationBureau Economique de la Province de Namur - Cré- matorium-19/06/18
MembreComité de concertation Ville de Ciney - CPAS-03/12/18
AssociéComité des fêtes Ville de Ciney-03/12/18
AssociéHOLDING COMMUNAL-03/12/18
AssociéIDEFIN-03/12/18
Administrateur, membre du comité de gestion et associéMarché couvert de Ciney asbl-03/12/18
AssociéOffice du tourisme asbl-03/12/18
AssociéORES ASSETS-03/12/18
Administrateur, membre du comité de direction et associéRégie des sports et des loisirs du Condroz-03/12/18
MembreVille de Ciney - Commission du 5ème échevin-03/12/18
Totaal: van 1,00 tot 5.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Gaëtan Gérard • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinVille de Ciney
3.352,04
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller communalVille de Ciney
557,73
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil communal - Chef de groupeVille de Ciney
AdministrateurBEP Crématorium?
ConseillerConseil de police ZP Condroz-Famenne
667,92
bruto voor de bezoldigde periode
AG - Membre associéASBL Comité des fêtes
AG - AssociéASBL Marché couvert
AG - Membre associéOffice du tourisme
AG - AssociéRégie des sports et des loisirs du Condroz
Conseil d'administration -AdministrateurRégie des sports et des loisirs du Condroz
Commissions communales - MembreVille de Ciney
CA - AdministrateurCDHArr. Dinant
CDH Ciney - MembreCDH Ciney
CadreEFG Bank Luxembourg SA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Gaëtan Gérard • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalVille de Ciney
582,73
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil communal - Chef de groupeVille de Ciney
AdministrateurBEP Crématorium
ConseillerConseil de police ZP Condroz-Famenne
404,15
bruto voor de bezoldigde periode
MembreCCATM
MembreCLDR
MembreCommission Bourgmestre
AssociéMarché couvert
AssociéOffice du Tourisme
Administrateur - AssociéRégie des Sports et des Loisirs du Condroz
Membre associéasbl Comité des fêtes
Administrateur - MembreCDH Arrondissement Dinant
MembreCDH Ciney
CadreEFG Bank Luxembourg sa

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Gaëtan Gérard • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalVille de Ciney⇒ 2018
AdministrateurBEP Crématorium⇒ 2018
AdministrateurRégie communale autonome RCA des Sports et des Loisirs du Condroz⇒ 2018
Membre du conseil de policeZone de police Condroz-Famenne⇒ 2018
AdministrateurCDH arrondissement de Dinant⇒ 2018
Employé-⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

Gaëtan Gérard • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalVille de Ciney⇒ 2017
AdministrateurBEP Crématorium⇒ 2017
AdministrateurRégie communale autonome RCA des Sports et des Loisirs du Condroz⇒ 2017
Membre du conseil de policeZone de police Condroz-Famenne⇒ 2017
AdministrateurCDH arrondissement de Dinant⇒ 2017
MembreCDH Section locale⇒ 2017
Employé-⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.


2016

Gaëtan Gérard • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalVille de CineyNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurBEP CrématoriumNeeAfgeleid mandaat
MembreCCATMNeeAfgeleid mandaat
MembreComité des fêtes de Ciney asblNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission CPASNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission du BourgmestreNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission Locale de Développement Rural CLDRNeeAfgeleid mandaat
MembreExploitation du Marché Couvert de Ciney asblNeeAfgeleid mandaat
MembreOffice du Tourisme de Ciney asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurRCA des Sports et Loisirs du CondrozNeeAfgeleid mandaat
Conseiller de policeZone de police Condroz-FamenneNeeAfgeleid mandaat
Business Coordinator-JaMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurCDH Arrondissement de DînantNeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreCDH Section localeNeeMandaat, leidende functie of beroep
Chef de groupeGroupe CDH de la Ville de CineyNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Gaëtan Gérard • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Ciney⇒ 2016
BestuurderBEP Crématorium⇒ 2016
BestuurderRégie communale autonome RCA des Sports et des Loisirs du Condroz⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Condroz-Famenne⇒ 2016
BestuurderCDH arrondissement de Dinant⇒ 2016
Bediende-⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.


2014

Gaëtan Gérard • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidVille de Ciney
BestuurderBEP Crématorium
BestuurderRégie communale autonome RCA des Sports et des Loisirs du Condroz
Lid politieraadZone de police Condroz-Famenne
BestuurderCDH arrondissement de Dinant
Bediende-
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.


2013

Gaëtan Gérard • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidVille de Ciney
BestuurderBEP Crématorium25/06/13
Voorzitter raad van bestuurComité des fêtes31/05/13
BestuurderComité des fêtes31/05/13
Voorzitter raad van bestuurRégie communale autonome RCA des Sports et des Loisirs du Condroz30/04/13
BestuurderRégie communale autonome RCA des Sports et des Loisirs du Condroz30/04/13
Lid politieraadZone de police du Condroz
VoorzitterCDH arrondissement de Dinant30/06/13
Bediende-
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Gérard in 2013

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Gaëtan Gérard

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Gérard Gaëtan

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Gaëtan Gérard