Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Alex Baiverlin Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Alex Baiverlin

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Alex Baiverlin

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Alex Baiverlin

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Alex Baiverlin heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Alex Baiverlin heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Alex Baiverlin • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommue de Pepinster
Conseiller communalCommune de Pepinster
731,27
euro bruto voor de bezoldigde periode
Président du CPASCommune de Pepinster
31.702,89
euro bruto voor de bezoldigde periode
Membre AGEnodia (ex Publifin)
Membre AGCH R East Belgium
Membre AGLogivesdre
Membre AGIMIO
Membre AGAqualis
Membre AGASBL Pays de Herve Futur
Membre AGCentre Culturel Régional Vervlétols (CCRV)
Membre AGAgence locale pour l'emploi Peplnster (ALE)
Membre AGCOPALOC
Membre AGRégie communale autonome (RCA) Pepinster
Professeur ordin. AESSCommunauté Wallonie-Bruxelles
PrésidentAssociation des anciens élèves des Ec. offic de Pepinster

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Alex Baiverlin • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Pépinster1,00 - 5 000,00
Président de CPAS (titulaire ou f.f.)Commune de Pepinster10 001,00 - 50 000,00
Membre AGADMR-
PrésidentAssociation des Anciens élèves de Pépinster-
Membre AGCCRV-
Membre AGCHR Verviers East Belgium-
PrésidentCLE Pépinster-
MembreComité du Conseil de prévention de Verviers-
Membre AGENODIA scrl-
Membre AGIMIO-
Membre AGLogivesdre-
Vice-présidentPCS Pépinster-
Professeur-10 001,00 - 50 000,00
Totaal: van 20.003,00 tot 105.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Alex Baiverlin • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinAdministration communale de Pepinster (décembre 2018)
Conseiller communalAdministration communale de Pepinster
681,7
bruto voor de bezoldigde periode
Président du conseil de l'action socialeCommune de Pepinster
32.145,72
bruto voor de bezoldigde periode
Membre AGAssoc, des gestion. MR et MRS de la Rég. Wall. (ADMR)
Membre AGCAAJ
Membre AGCHR East Belgium
Membre AGIMIO
Membre AGLogivesdre
Vice-présidentPCS Pepinster
Co-présidentPlateforme AAJ/CPAS
Membre AGPu bl if in
PrésidentAssociation des anciens élèves ec. off. Pepinster
Prof. Ordi. AESSCommunauté Wallonie-Bruxelles

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Alex Baiverlin • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Pepinster
495,79
bruto voor de bezoldigde periode
Président CPASCommune de Pepinster
31.660,11
bruto voor de bezoldigde periode
Membre AGAss. des gest. MR-MRS de la RW (ADNR)
Conseil Aide à la Jeunesse - arrond. Verviers Co-PrésidentCAAJ Plateforme CCAS/AAJ
228,2
bruto voor de bezoldigde periode
Membre AGCHR East Belgium
Membre AGIMIO
Membre AGLogivesdre
Vice-PrésidentPCS
Membre AGPublifin
PrésidentAssoc, des anciens élèves ARP
Ath. Verdi - Prof. ord. ds AESSCommunauté Wallonie Bruxelles

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Alex Baiverlin • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Pepinster⇒ 2018
Président de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Pepinster⇒ 2018
Membre du comitéCAAJ⇒ 2018
Vice-présidentPlan de Cohésion Sociale PCS⇒ 2018
Professeur-⇒ 2018
PrésidentAssociation des anciens élèves de l'Athénée de Pepins- ter⇒ 2018
CoprésidentPlateforme CPAS - CAAJ (Verviers)⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

Alex Baiverlin • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Pepinster⇒ 2017
Président de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Pepinster⇒ 2017
Membre du comitéCAAJ
175,00
bruto per jaar
⇒ 2017
Vice-présidentPlan de Cohésion Sociale PCS⇒ 2017
Professeur-⇒ 2017
PrésidentAssociation des anciens élèves de l'Athénée de Pepins- ter⇒ 2017
Co-PrésidentPlateforme CPAS - CAAJ (Verviers)
245,00
bruto per jaar
⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alex Baiverlin toegevoegd.


2016

Alex Baiverlin • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de PepinsterNeeOorspronkelijk mandaat
Président CPASCommune de PepinsterNeeOorspronkelijk mandaat
MembreCAAJNeeAfgeleid mandaat
MembreCCRVNeeAfgeleid mandaat
MembreCHR de VerviersNeeAfgeleid mandaat
MembreLogivesdre scrlNeeAfgeleid mandaat
Vice-présidentPlan de Cohésion SocialeNeeAfgeleid mandaat
Co-présidentPlate-forme CAAJ-CPASNeeAfgeleid mandaat
MembrePublifinNeeAfgeleid mandaat
Enseignant-NeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentAssociation des anciens élèves de l'Athénée de Pépinster asblNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Alex Baiverlin • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Pepinster⇒ 2016
OCMW-voorzitterGemeente Pepinster⇒ 2016
Leraar-⇒ 2016
VoorzitterAssociation des anciens élèves de l'Athénée de Pepins- ter⇒ 2016
Co-voorzitterPlateforme CPAS - CAAJ (Verviers)⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.


2014

Alex Baiverlin • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Pepinster
OCMW-voorzitterCommune de Pepinster
Leraar-
VoorzitterAssociation des anciens élèves de l'Athénée de Pepinster
Co-voorzitterPlateforme CPAS - CAAJ (Verviers)01/06/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alex Baiverlin in 2014

2013

Alex Baiverlin • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Pepinster
OCMW-voorzitterCommune de Pepinster05/09/13
OCMW raadslidCommune de Pepinster07/01/1304/09/13
Professeur ordinaire D.S.-
VoorzitterAssociation des anciens élèves de l'Athénée de Pepinster
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alex Baiverlin in 2013

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Alex Baiverlin

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Baiverlin Alex

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Alex Baiverlin