Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Véronique Lejeune Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Véronique Lejeune

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Véronique Lejeune

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Lejeune (PS) - 6140 FONTAINE-L'EVEQUE.Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Véronique Lejeune is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2014 | 2013 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Véronique Lejeune is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar of de jaren:
| 2013 |JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Véronique Lejeune • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Ville de Fontaine-l'Evêque
954,36
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)TIBI
750,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Animatrice-coordinatriceASPH asbl

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Véronique Lejeune • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevine (titulaire ou f.f.)Ville de Fontaine-l'Evêque10 001,00 - 50 000,0003/12/18
Conseillère communaleVille de Fontaine-l'Evêque1,00 - 5 000,0003/12/18
Animatrice-coordinatriceAssociation socialiste de la personne handicapée10 001,00 - 50 000,00
Membre du conseil d'administrationIntercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices (ex ICDI) - TIBI1.050,00
Totaal: van 21.053,00 tot 106.050,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Véronique Lejeune • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevineVille de Fontaine-l'Evêque
33.766,01
bruto voor de bezoldigde periode
Conseillère communaleVille de Fontaine-l'Evêque
173,52
bruto voor de bezoldigde periode
Administratrice CoordinatriceA.S.P.H. Association Socialiste de la Personne Handicapée
34.301,63
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur + AGCLPS
Administrateur + AGDomaine du Blanc Caillou
Administrateur + AGTIBI
1.050,00
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur + AGSPSE Service Promotion Santé dans les Ecoles
Présidente"Rita-Pierre" Société des géants fontainois
PrésidenteLigue des amis des écoles officielles de Fontaine-l'Evêque
PrésidenteSection locale Mutualité socialiste de Fontaine-l'Evêque

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Véronique Lejeune • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
xVille de Fontaine-l'Evêque
36.119,88
bruto voor de bezoldigde periode
?
AdministratriceTIBS
600
bruto voor de bezoldigde periode
?
Administratrice coordiASPH asbl
AdministratriceCLPS
Membre CAComité d'accompagnement du centre d'enfouissement
AdministratriceContrat rivière Sambre et affluent
Association de fait - PrésidenteLigue des amis des Écoles officielles de Fontaine-l'Evêque
Association de fait - PrésidenteRita-PierreGéants Fontainois
AdministratriceSPSE asbl
association de fait - PrésidenteSection locale Mutualité Solidaris

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Véronique Lejeune • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevineVille de Fontaine-l'Evêque⇒ 2018
AdministratriceICDI⇒ 2018
Administratrice suppléanteContrat de Rivière Sambre et affluents⇒ 2018
AdministratriceCentre local de Promotion de la santé CLPS Charleroi- Thuin⇒ 2018
AdministratricePSE asbl⇒ 2018
Présidente (section locale)Mutualité Socialiste⇒ 2018
Animatrice socio-culturelle-⇒ 2018
AdministratriceLe Domaine du Blanc Caillou⇒ 2018
PrésidenteLigue des Amis des Ecoles Officielles de Fontaine- l'Évêque⇒ 2018
PrésidenteSociété des Géants Les Rita-Pierre Fontainois⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Véronique Lejeune toegevoegd.


2016

Véronique Lejeune • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevineVille de Fontaine-l'Evêque
38 659,94
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministratriceICDI⇒ 2017
AdministratriceCentre local de Promotion de la santé CLPS Charleroi- Thuin⇒ 2017
AdministratricePromotion de la santé à l'école PSE asbl⇒ 2017
Présidente (section locale)Mutualité Socialiste⇒ 2017
Animatrice-coordinatrice-⇒ 2017
PrésidenteLigue des Amis des Ecoles Officielles de Fontaine- l'Évêque⇒ 2017
PrésidenteSociété des Géants Les Rita-Pierre Fontainois⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Véronique Lejeune toegevoegd.


2016

Véronique Lejeune • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevineVille de Fontaine-l'EvêqueNeeOorspronkelijk mandaat
AdministratriceICDINeeAfgeleid mandaat
Animatrice coordinatrice-NeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceCLPSNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceComité d'accompagnement du Centre d'Enfouissement Technique Champs BeaumontNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceContrat de rivière Sambre et Affluents asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidenteLigue des Amis des Ecoles officiellesNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidenteSociété des Géants Fontainois Rito-PierreNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidenteSolidaris section localeNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceSPSE asblNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Véronique Lejeune • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Fontaine-l'Evêque
37 903,26
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderICDI⇒ 2016
Voorzitter (locale sectie)Mutualité Socialiste⇒ 2016
Animatrice-coordinatrice-⇒ 2016
VoorzitterLigue des Amis des Ecoles Officielles de Fontaine- l'Évêque⇒ 2016
VoorzitterSociété des Géants Les Rita-Pierre Fontainois⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Véronique Lejeune toegevoegd.


2012

Véronique Lejeune • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenVille de Fontaine-l'Evêque03/12/12
GemeenteraadslidVille de Fontaine-l'Evêque03/12/12
VoorzitterLigue des Amis des Ecoles Officielles
Animatrice coordinatrice-
VoorzitterComité local Mut
VoorzitterSociété des géants fontainois
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Véronique Lejeune in 2012

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Véronique Lejeune

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Lejeune Véronique

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Véronique Lejeune