Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jean-François Heymans Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jean-François Heymans

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jean-François Heymans

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Heymans (MR)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Jean-François Heymans heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Jean-François Heymans heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DirecteurAFSCA - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne AlimentaireArrondi à 100 000,00
Administrateur TrésorierLoisirs de Bellefontaine asbl-
AdministrateurUnion professionnelle - Le Cheval de trait ardennais1,00 - 5 024,0021/05/19
Totaal: van 100.482,00 tot 155.023,00 euro bruto


2018

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ConseillerCPAS de Bièvre1,00 - 5 000,0031/12/18
DirecteurAgence fédérale pour la sécurité de la chaîne ali- mentaireArrondi à 100 000,00
Administrateur TrésorierLoisirs de Bellefontaine asbl-
AdministrateurPO ISJ Carlsbourg asbl-26/06/18
AdministrateurRSFC Bièvre asbl-24/03/18
Totaal: van 100.002,00 tot 154.999,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Heymans in 2018

2018

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) de l'action socialeCPAS Bièvre
454,83
bruto voor de bezoldigde periode
Directeur (Coopernic N-2)AFSCA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) de l'action socialeCommune de Bièvre
720
bruto voor de bezoldigde periode
DG Politique de contrôle - Directeur (Coopernic N-2)AFSCA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Bièvre⇒ 2018
DirecteurAgence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimen- taire⇒ 2018
AdministrateurSports pour Tous en Centre-Ardenne asbl11/11/17
AdministrateurLoisirs de Bellefontaine asbl⇒ 2018
AdministrateurPO de l'Institut Saint-Joseph de Carlsbourg⇒ 2018
AdministrateurRSFC Bièvre asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Heymans in 2017

2016

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller de CPAS/Conseil de l'action socialeCommune de Bièvre⇒ 2017
DirecteurAgence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimen- taire01/05/16⇒ 2017
Chef/Directeur de cabinet adjointGouvernement fédéral, Classes moyennes, Indépen- dants, PME, Agriculture et Intégration sociale30/04/16
AdministrateurAgence Immobilière Sociale en Province de Namur18/12/16
Membre du comité de directionLa Terrienne du Crédit Social sc18/12/16
AdministrateurSports pour Tous en Centre-Ardenne asbl⇒ 2017
AdministrateurLoisirs de Bellefontaine asbl⇒ 2017
AdministrateurPO de l'Institut Saint-Joseph de Carlsbourg⇒ 2017
AdministrateurRSFC Bièvre asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Heymans in 2016

2016

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller CPASCommune de BièvreNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurAIS Lo.G.D.Phi asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurLa Terrienne du Crédit Social scrlNeeAfgeleid mandaat
Membre du comité de créditLa Terrienne du Crédit Social scrlNeeAfgeleid mandaat
AttachéAFSCANeeMandaat, leidende functie of beroep
Directeur adjointGouvernement fédéral, Classes moyennes, PME, Indépendants et AgricultureNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW raadslidGemeente Bièvre⇒ 2016
Adjunct-kabinetschefGouvernement fédéral, Classes moyennes, Indépen- dants, PME, Agriculture et Intégration sociale⇒ 2016
BestuurderAgence Immobilière Sociale en Province de Namur⇒ 2016
Lid directiecomitéLa Terrienne du Crédit Social CV⇒ 2016
BestuurderSports pour Tous en Centre-Ardenne asbl⇒ 2016
BestuurderLoisirs de Bellefontaine asbl⇒ 2016
BestuurderPO de l'Institut Saint-Joseph de Carlsbourg⇒ 2016
BestuurderRSFC Bièvre asbl27/05/15⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Heymans in 2015

2014

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW raadslidCommune de Bièvre
Adjunct-kabinetschefGouvernement fédéral, Classes moyennes, Indépendants, PME, Agriculture et Intégration sociale11/10/14
Adjunct-kabinetschefGouvernement fédéral, Classes moyennes, PME, Indépendants et Agriculture09/10/14
BestuurderAgence immobilière sociale en province de Namur
Lid directiecomitéLa Terrienne du Crédit Social sc
BestuurderSports pour Tous en Centre-Ardenne asbl
BestuurderLoisirs de Bellefontaine asbl
BestuurderPO de l'Institut Saint-Joseph de Carlsbourg
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Heymans in 2014

2013

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW raadslidCommune de Bièvre17/01/13
Adjunct-kabinetschefGouvernement fédéral, Classes moyennes, PME, Indépendants et Agriculture
BestuurderAgence immobilière sociale en province de Namur05/06/13
Lid directiecomitéLa Terrienne du Crédit Social sc01/06/13
BestuurderSports pour Tous en Centre-Ardenne asbl
BestuurderLoisirs de Bellefontaine asbl
BestuurderPO de l'Institut Saint-Joseph de Carlsbourg
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Heymans in 2013

2012

Jean-François Heymans • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Adjunct-kabinetschefGouvernement fédéral, Classes moyennes, PME, Indépendants et Agriculture
VoorzitterMR Section locale
BestuurderSports pour Tous en Centre-Ardenne asbl
Lid kerkraadFabrique d'Eglise de Bellefontaine
VoorzitterLoisirs de Bellefontaine asbl
BestuurderPO de l'Institut Saint-Joseph de Carlsbourg
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jean-François Heymans

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Heymans Jean-François

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Jean-François Heymans